VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo,  mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


PASKELBTAS KONKURSAS EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Imunologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (1,0 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo patirtis ir kvalifikacija taikant daugiaspalvę tėkmės citometriją ląstelių fenotipavimui bei funkciniams tyrimams, atliekant Elispot tyrimus, kuriant ląstelinius pažangios terapijos preparatus ikiklinikiniams tyrimams GGP sąlygomis, planuojant ir atliekant eksperimentus su laboratoriniais gyvūnais]

2. Imunologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis ir kvalifikacija taikant daugiaspalvę tėkmės citometriją ląstelių fenotipavimui bei funkciniams tyrimams, kuriant, tiriant ir gaminant pažangios terapijos preparatus GGP sąlygomis, planuojant ir atliekant eksperimentus su laboratoriniais gyvūnais, atliekant vizualizaciją aukšto lygio mikroskopais]

3. Imunologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis ir kvalifikacija taikant daugiaspalvę tėkmės citometriją ląstelių fenotipavimui bei funkciniams tyrimams, dirbant su ląstelių linijų, pirminėmis žmogaus bei eksperimentinių gyvūnų kultūromis, atliekant ląstelių rezistentiškumo, imunogeniškumo genų raiškos vertinimą, planuojant ir atliekant eksperimentus su laboratoriniais gyvūnais]

4. Molekulinės onkologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (1,0 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis su vėžio vystymusi susijusių genų molekulinės funkcinės analizės srityje, taikant genų inžinerijos metodus, darbo patirtis molekulinių vėžio žymenų nustatymo srityje, taikant erdvinių ląstelių kultūrų metodus]

5. Molekulinės onkologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (1,0 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis plaučių ir krūties vėžio molekulinių žymenų paieškos srityje, taikant genų raiškos vertinimo metodus]

6. Molekulinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et)

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis vėžio molekulinių žymenų, tinkamų mažai invazinių diagnostikos metodų kūrimui, paieškos srityje, taikant nekoduojančių genomo elementų raiškos vertinimo metodus]

7. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (0,25 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslinio darbo patirtis genetinių ir epigenetinių vėžio tyrimų srityje, neinvazinių molekulinių vėžio diagnostikos metodų išmanymas]

8. Biobanke – mokslo darbuotojo (1,0 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo laboratorijoje su kamieninėmis ląstelėmis patirtis: ląstelių identifikavimas, charakterizavimas ir senėjimo tyrimai; ląstelių ir audinių biobankavimas; mikroskopijos ir PGR metodikų išmanymas; bioinformatinės analizės įrankių naudojimo tyrimuose patirtis]

9. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 5 m. mokslinio darbo patirtis abdominalinės chirurgijos ir vėžio tyrimų srityje]

10. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė nei 5 m. mokslinio darbo patirtis chemoterapijos ir vėžio tyrimų srityje]

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt


MB „Danteta“ į.k. 303255308, praneša, kad 2017-04-20 BUAB „Ekoplanas“ perleido savo reikalavimo teisę į skolininką - Gintarą Bučinską, gim. 1973-09-26, įmonei MB „Danteta“.


BUAB "Asocijuoto turto valdymas" (į.k. 300154446) prarastus įstatus laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA apie švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos, Smilgaičio g. 10, Ruseinių k., Josvainių sen., Kėdainių r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:UAB „Hidris“, registruotos buveinės adresas: Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, tel./faks. (8-37) 44 01 08, mob. tel. (8-61) 33 70 23, el. p. hidris.kaunas@gmail.com.

PŪV pavadinimas:Švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimas ir auginimas.

PŪV vieta:Smilgaičio g. 10, Ruseinių k., Josvainių sen., Kėdainių r.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-05-12 d. savo raštu Nr. (28.2)-A4-5003 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą: UAB „Hidris“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt.


INFORMACIJA apie švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos, Vincentavos k., Josvainių sen., Kėdainių r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:UAB „Rutoma“, registruotos buveinės adresas: Liepų g. 41, Vincentavos k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. tel (8-67) 98 55 77, el. p. rutomauab@gmail.com.

PŪV pavadinimas:Švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimas ir auginimas.

PŪV vieta:Vincentavos k., Josvainių sen., Kėdainių r.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-05-12 d. savo raštu Nr. (28.2)-A4-5002 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą: UAB „Rutoma“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt.


BUAB "LG Sanomis" į. k. 302681358 už didžiausią pasiūlytą kainą parduoda atsargas (ž. kviečius). Pasiūlymus teikti e. p. uab.simpatija@gmail.com.

Atgal