VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.11 Skelbimai

Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo,  mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie Grabupių kiaulininkystės komplekso tvartų rekonstrukcijos, nedidinant bendro laikomų gyvulių skaičiaus, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: ūkininkas Kazimieras Baginskas, Kantaučių k., Žlibinų sen., LT-90251 Plungės r. sav., mob. tel.: (8 698) 47 302, el. p.: laima.grabupiai@gmail.com. 2. PŪV pavadinimas: Grabupių kiaulininkystės komplekso tvartų rekonstrukcija, nedidinant bendro laikomų gyvulių skaičiaus. 3. PŪV vieta: Klaipėdos apskritis, Šilutės r. savivaldybė, Šilutės sen., Grabupių kaimas, žemės sklypas kad. Nr. 8817/0003:10. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-04-07 raštu Nr. (28.3)-A4-3813 priėmė atrankos išvadą, kad ūkininko Kazimiero Baginsko planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00- 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463, kont. asmuo - J. Kaluzevičius. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.), tel.: 8 46 466451, kont. asmuo Rasa Juškaitė - Norbutienė. 7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, darbo dienomis 8.00-17.00val., tel.: 8 46 466451 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00- 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463.

 

Atgal