VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 05 14

Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ patikslintas ieškinys atsakovui Valiui Seiliui dėl 4658,19 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Atsakovas Valius Seilius, gim. 1960-05-22, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaune, Vinčų g. 2-42, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį raštu, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111-114 str. reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-6809-773/2011 medžiaga galite susipažinti Laisvės al. 103, 347 kab., teismo darbo laiku (tel. 244525).

Nr. 469


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaune, teisėja Edita Šliumpienė) nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Gintautui Laskiui dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė.

Atsakovui ieškinio nuorašas su priedais įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Siūlome atsakovui Gintautui Laskiui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Aukštoji g. 10-6, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu.

Nepateikus atsiliepimo į ieškinį raštu, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-8533-775/2011 medžiaga galite susipažinti 338 kab. teismo darbo laiku (tel. 466256).

Nr. 470


Pranešame, kad atsakovui Kęstučiui Butkevičiui yra įteikiami ieškinio nuorašas, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų nuorašai (lapai), pranešimas apie atsiliepimo pateikimą bei apie tai, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teisme (Gedimino g. 87, Kaišiadorys) yra iškelta civilinė byla pagal Jolantos Butkevičienės ieškinį atsakovui Kęstučiui Butkevičiui, institucija, teikianti išvadą, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos tarnyba, dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo. Procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Atsakovas Kęstutis Butkevičius per 20 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 113, 142 straipsnių reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo, teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į ieškinį.

Nr. 471


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės - socialinės tarybos patikslintą ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ūkio ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Teisingumo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai, Žemės ūkio ministerijai dėl 2010 m. kovo 24 d. - 2010 m. gegužė 26 d. įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos rezultatų pripažinimo negaliojančiais ir 2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ pripažinimo negaliojančiu; tretieji asmenys - Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Asociacija „Investors forum“, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija, Skubių siuntų gabentojų asociacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos žemės ūkio rūmai, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos vartotojų institutas, Mokslo institucijų asociacija, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Žinių ekonomikos forumas, Nacionalinė vartotojų konfederacija, Fotoelektronikos technologijų ir verslo organizacija, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Lietuvos saulės energetikos asociacija, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų mokslinė draugija, Lietuvos vartotojų asociacija, Kauno regiono smulkių ir vidutiniųverslininkų asociacija, Jungtinis demokratinis judėjimas, Stasys Kropas, Gintaras Morkis, Linas Lasiauskas, Alfredas Jonuška, Rūta Skyrienė, Giedrius Mažūnaitis, Rasa Česnienė, Gražina Gruzdienė, Aušra Maldeikienė, Jevgenija Semenavičienė, Inga Preidienė, Dainius Gaižauskas, Raimonda Vainoraitė, Daiva Kvedaraitė, Mindaugas Maciulevičius, Indrė Vareikytė, Zita Čeponytė, Zenonas Rokus Rudzikas, Erika Furman, Vitas Mačiulis, Vita Rudienė, Algirdas Šiupšinskas, Giedrius Romeika, Gediminas Merkys, Lilija Vasiliauskienė (civilinės bylos Nr. 2-3809-833/2011). Ieškovo procesiniai dokumentai (patikslintas ieškinys su priedais) yra laikomi įteiktais tretiesiems asmenims pranešimo paskelbimo dieną. Tretieji asmenys per 20 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, atitinkantį CPK 111 straipsnio bei 142 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

Nr. 472


Pranešame uždarajai akcinei bendrovei "Spilly ir Co", juridinio asmens kodas 300640238, kad Vilniaus miesto trečiajame apylinkės teisme, Laisvės pr. 79 A, Vilniuje, iškelta civilinė byla pagal ieškovo notaro Dainiaus Palaimos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei "Spilly ir Ko" dėl 433,00 Lt skolos už notarinius veiksmus, 137,43 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2008-04-01 iki 2010-06-27, 79,67 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-06-27 iki 2010-12-27, 9,19 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos raštu pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovui pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 473


Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3945-192/2011 pagal ieškovo Kauno m. savivaldybės administracijos VTAS ieškinį atsakovui Vladui Ščiukauskui, suinteresuotiems asmenims Nijolei Valerijai Čeponienei, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento VTAS dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo vaikams priteisimo, nuolatinės vaiko globos.

Teismas viešo paskelbimo būdu atsakovui Vladui Ščiukauskui įteikia procesinius dokumentus: ieškinį, pranešimą dėl atsiliepimų ir praneša, kad atsakovo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti teismui atsiliepimus į ieškinį, atitinkančius LR CPK 111-114 str. reikalavimus bei praneša, kad uždaras parengiamasis ir teismo posėdis įvyks 2011 06 01 10.30 val., adresu: Laisvės al. 103, 102 salėje, bylą nagrinės teisėja Milda Remeikienė.

Nr. 474


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinio pareiškimas atsakovui Rimvydui Žilvinui Laurinavičiui (gim. 1966-08-15) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui Rimvydui Žilvinui Laurinavičiui (gim. 1966-08-15) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k. 235014830) ieškinys ir jo priedai. Atsakovas Rimvydas Žilvinas Laurinavičius (gim. 1966-08-15) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. – 114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr. 475


Vilniaus rajono apylinkės teisme yra gautas ieškovės Kristinos Baskakovos ieškinys atsakovui Sergej Baskakov (gim. 1969-06-16) dėl santuokos nutraukimo. Atsakovas per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo spaudoje dienos privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį nurodant sutinka ar ne su ieškiniu, nesutikimo motyvus, įrodymus, kuriais grindžiami nesutikimo motyvai, atsakovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo. Jeigu ieškovas nepateiks parengiamųjų procesinių dokumentų, informaciją ar byla bus vedama per advokatą, teismas turės teisę priimti sprendimą už akių. Teismo posėdis įvyks 2011-07-05 14.00 val. Vilniaus rajono apylinkės teisme (Kalvarijų g. 28, Vilnius, 6 kab.).

Nr. 476


Molėtų rajono apylinkės teisme (Vilniaus g. 41, Molėtuose) iškelta civilinė byla Nr. 2-264-732/2011 pagal Sabinos Žitlinskytės ieškinį atsakovui Movliud Kazimov dėl 48000 Lt skolos, 9600 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas turi teisę susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Nustatytu terminu atsiliepimo nepateikus, teismas ieškovės prašymu gali priimti sprendimą už akių. Laikoma, kad ieškinys su priedais atsakovui įteikti šio pranešimo paskelbimo dieną.

Nr. 477


Panevėžio miesto apylinkės teisme (Laisvės a. 17, Panevėžyje) nagrinėjama civilinė byla Nr.2-427-828/2011 pagal ieškovės Aušrutės Sarafinienės ieškinį atsakovui Vytautui Sarafinui, gim. 1966 04 28, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Vytauto g. 23, Krekenava, Panevėžio r., dėl šalių santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės ir santuokos nutraukimo teisinių pasekmių išsprendimo.

Byla teismo posėdyje žodinio proceso tvarka paskirta nagrinėti 2011 m. birželio 15 d. 09.00 val. Panevėžio miesto apylinkės teismo 205 kabinete. Atsakovas šaukiamas dalyvauti teismo posėdyje.

Nr. 478


Dėl UAB „AUTOTURAS“ eilinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

1.Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. birželio 6 d. 9.00 val. šaukiamas UAB „AUTOTURAS“ (įmonės kodas 121468658) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Dariaus ir Girėno g.20, Vilnius (direktoriaus kabinete).

2. DARBOTVARKĖ:

2.1. Dėl 2010 m. Bendrovės valdybos veiklos ataskaitos patvirtinimo.

2.2. Dėl 2010 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo.

2.3.Dėl Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo.

2.4.Kiti einamieji klausimai.

3.Pasirašydamas šį informacinį pranešimą tvirtinu, kad pateikiama informacija apie esminį įvykį yra išsami ir teisinga. Tel. 8 5 216 75 60.

Direktorius Dainius Jasiukėnas

Nr. 479


Kauno miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4426-375/2011 pagal ieškovo Juozo Medelio ieškinį atsakovui Andriui Medeliui, trečiajam asmeniui Aldonai Medelienei dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo. Pranešame atsakovui Andriui Medeliui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra adresu: Draugystės g.7C-12, 51279 Kaune, kad teismo posėdis paskirtas 2011-06-28 9:00 val., kuris vyks Kauno m. apylinkės teisme (Laisvės al.103), 231 salėje.

Su civilinės bylos Nr. 2-4426-375/2011 medžiaga galite susipažinti 132 kab. teismo darbo laiku.

Nr. 480


Pranešame, kad keičiamas UAB „Levi Lithuania“ (kodas 302579823, buveinė registruota adresu Druskininkų sav. Vičiūnų k. Verpėjų g. 22) pavadinimas į naują pavadinimą: UAB Levi Peterson LT.

Nr. 481


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103 yra priimtas ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinys atsakovei Vijoletai Jasinskytei. Atsakovės paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaunas J.Grušo g. 13-5 dėl skolos priteisimo. Ieškinio suma 1747,47 Lt (civ. byla Nr. 2-7487-774-2011).

Ieškinys su priedais laikomi įteikti šio pranešimo išspausdinimo dieną. Atsakovo pareiga per 14 d. terminą nuo pranešimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111-114 str. nustatytus reikalavimus.

Be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 482


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, Laisvės pr. 79A, Vilnius, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-1258-96/2011 pagal ieškovės Liudmilos Surudo ieškinį atsakovui Genadijui Stifeikinui, kurio paskutinė žinoma faktinė gyvenamoji vieta - L. Asanavičiūtės g. 48-26, Vilnius, dėl išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius. Teismo posėdis įvyks 2011-06-08 9.00 val. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo patalpose, 401 salėje.

Nr. 483

Atgal