VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 05 07

Prienų rajono apylinkės teismas (teisėja L. Radzevičienė, kab. Nr. 11, J. Brundzos g. 12, Prienai) iškėlė civilinę bylą pagal UAB „Teledema“ ieškinį atsakovui Algirdui Baranauskui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Stadiono g. 24-43, Prienuose, dėl 77,82 Lt įsiskolinimo už suteiktas paslaugas, 1,96 Lt delspinigių, 623,26 Lt baudos, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, priteisimo. Atsakovas privalo per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111 str. 2 d ir 142 str. 2 d reikalavimus. Per nustatytą terminą atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovės prašymui, gali būti priimtas sprendimas už akių.

Nr. 460


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 73 straipsniu, prašome ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki bylos nagrinėjimo dienos išspausdinti tokio turinio skelbimą:

„Pranešame, kad 2011 m. birželio 2 d. 11:00 val. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) bus nagrinėjamas apeliantųMarijonos Urbonavičienės, Vytauto Ramansevičiaus, Petro Mickaus, Onos Buinauskienės, Elenos Miliauskienės, Alfonso Milašausko, Danutės Pašvenskienės, Vladislavo Dukausko, Izabelės Rakauskienės, Jadvygos Jakinevičienės, Arnoldo Mackevičiaus, Marijonos Staniulienės, Jurgio Bagužio apeliaciniai skundai dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010-09-20 sprendimo administracinėje byloje pagal Alfonso Venskaus, Marijonos Staniulienės, Lidijos Gedvilienės, Linos Mauricienės, Romano Andriuškevičiaus, Jadvygos Jakinevičienės, Arūno Golubkevičiaus, Ivano Vaškevičiaus, Vladislavos Jadvygos Balitienės, Irinos Kofyrinos, Vidos Šakėnienės, Aušros Ambrazevičienės, Virginijos Kolesnikovienės, Danutės Pašvenskienės, Stasės Starevičienės, Jono Eustachijaus Stankevičiaus, Onos Vandos Strašinskienės, Lenvido Strašinsko, Irenos Ramunienės, Stefanijos Šimkuvienės, Antano Kliokmano, Irenos Kliokmanienės, Valentinos Kuznecovos, Vido Ibiansko, Danguolės Ibianskienės, Valdo Šubonio, Dalės Šubonienės, Žydrūno Antanavičiaus, Violetos Antanavičienės, Aldonos Veronikos Skimbarauskienės, Izabelos Rakauskienės, Nijolės Savickienės, Klemenso Šileikos, Vladislavo Dukausko, Vitalijaus Brazausko, Veronikos Rimašauskienės, Aušros Brazauskienės, Pranciškos Nijolės Ivanauskienės, Janinos Kliaugienės, Pranciškos Lekavičienės, Algirdo Noreikos, Jurgio Bagužio, Alfonso Milašausko, Vandos Leismontienės, Aldonos Bandzevičienės, Marijonos Urbonavičienės, Aleksandro Vytauto Ratkevičiaus, Vytauto Ramansevičiaus, Petro Mickaus, Onos Buinauskienės ir Valentino Bandzevičiaus patikslintus skundus atsakovui Kauno rajono savivaldybei dėl sprendimo panaikinimo, tretieji suinteresuotieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Stefanija Adomavičienė, Amelija Aleksandravičienė, Liudmila Aleksejevič, Viktoras Aleksejevič, Aldona Ališauskienė, Mindaugas Ališauskas, Liucija Andrijonienė,Regina Antanavičienė, Nijolė Arbačiauskienė, Janė Arciškevičienė, Jadvyga Arlauskienė, Liudmila Bagdonienė, Vytautas Bakas, Antanas Balčiūnas, Jadvyga Banionienė, Edvardas Bareiša, Eduardas Bareiša, Ginta Bareišaitė, Ona Bareišienė, Anelė Bareišienė, Ona Bartkuvienė, Stanislava Bartnikienė, Algis Bartnikas, Vytautas Blauzdžiūnas, Regina Borisova, Albina Bračiulienė, Bronė Brazienė, Nerijus Butkius, Stanislovas Cilišauskas, Albertas Časas, Rimantas Časas, Gediminas Čeplinskas, Viera Čiutelienė, Vladimiras Čiuvajevas, Rymantas Dagilis, Marija Dagockienė, Valė Derilovienę, Lionija Detmanienė, Donatas Detmanas, Kostas Dokšas, Alfonsas Domskis, Dovydas Domskis, Karolina Domskytė, Algimutė Dubickienė, Birutė Dukauskienė, Lionginas Petras Dukauskas, Irena Eglinskaitė, Artūras Eglinskas, Joana Ferensienė, Antanina Fiodorovienė, Diomidas Fiodorovas, Gintautas Gališanskis, Marijona Gataveckienė, Leonija Gesevičienė, Rita Gibavičienė, Janina Giedraitienė, Domas Gražulis, Vitalijus Grėbliauskas, Birutė Gudienė, Danutė Gukauskienė, Zigmantas Gulbinas, Natalija Gurskienė, Anelė Ibianskienė,Rimas Ibianskas, Nijolė Ivanauskienė, Romualdas Ivanauskas, Gintarė Jačiauskaitė, Lina Jadvinskienė, Antanas Jaglinskas, Halina Jakubčionienė, Janina Jakubčionienė, Marijona Jalinčienė, Juozas Jalinčius, Viktoras Jalinčius, Česlovas Jankauskas, Vidmantas Jankauskas, Zenonas Jankauskas, Stefanija Jankauskienė, Juozas Januškevičius, Kęstutis Januškevičius, Zita Marija Jaruševičienė, Antanas Jaruševičius, Genovaitė Jasudavičienė, Mariana Jonikienė, Henrikas Jonika, Domininkas Rokas Jurgaitis, Ala Jurgaitis, Irena Ona Jurgutienė, Ona Viktorija Juronienė, Regina Kačinskienė, Edita Kadūnienė, Kazys Kanapinskas, Kęstutis Kandzežauskas,Tomas Karklys, Vitalija Karklytė, Egidija Karpavičienė, Arūnas Karpavičius, Nijolė Kartavičienė, Irena Katerinič, Albertas Kazakevičius, Algirdas Kazakevičius, Kęstutis Kazakevičius, Romualdas Kazakevičius, Algirdas Antanas Kliauga, Kazimiera Kliaugienė, Zita Klingienė, Genovaitė Regina Kliuk, Genė Kološinskienė, Valerija Kontrimienė, Kristina Korsakovaitė, Olga Korsakovienė, Artūras Korsakovas, Arvydas Korsakovas, Jevgenijus Korsakovas, Leonidas Korsakovas, Večislavas Korsakovas, Vitalijus Korsakovas, Vladas Korsakovas, Marijona Kozlovienė, Liana Koženevskienė, Genadijus Koženevskis, Monika Violeta Kriaučionienė, Nadežda Kriščiūnienė, Vincenta Liudvika Krupskaja, Janina Krutulienė, Liucija Kubilienė, Zita Kudirkienė, Genovaitė Kulvietienė, Ona Kuprėnienė, Viktoras Kupreščenkovas, Romualdas Kurmonavičius, Rimutis Kutas, Dovilė Kvedaravičienė, Nijolė Lapūnienė, Janė Lašienė, Janina Laurinaitienė, Bronė Lekavičiūtė, Vladislovas Levandraitis, Eglė Linauskienė, Lionginas Lisauskas, Raimonda Lorensaitė (Bakanienė), Danutė Lukševičienė, Darius Maciulevičius, Arnoldas Mackevičius, Edvardas Mackevičius, Valerija Makarskienė, Jadvyga Marcinkevičienė, Janina Marcinkevičienė, Zita Markovienė, Zita Markūnienė, Elena Marmienė, Geordija Matonienė, Elena Megelinskienė, Regina Melkūnienė, Alvydas Merkys, Jadvyga Mickevičienė, Kazimiera Aldona Mickevičienė, Petras Mickevičius, Andželika Mikalauskienė, Apolionija Mikalauskienė, Linas Mikšiūnas, Elena Miliauskienė, Valdas Minikevičius, Vilija Minikevičiūtė, Dalia Mironienė, Boleslavas Monkevičius, Dalija Montautienė, Jadvyga Morkūnienė, Elena Motiejaitienė, Jadvyga Mozerienė, Juozas Mozeris, Jūratė Narauskienė, Nijolė Narauskienė, Jonas Narauskas, Jonas Narauskas, Vytautas Narauskas, Vilhelmas Evaldas Narauskas, Ovidijus Narbutaitis, Ingrida Narkevičienė, Bronė Naskauskienė, Valerija Naskauskienė, Valerija Naskauskienė, Rimantas Našlėnas, Tomas Nausėda, Elena Navalinskienė, Stasys Navickas, Irmantas Nikiforovas, Jevgenijus Nikiforovas, Julius Nomeika, Marijona Nomeikienė, Daina Noreikienė, Genovaitė Noreikienė, Valerija Elena Palejeva, Rūta Palšauskienė, Antanas Robertas Palšauskas, Dalė Paškauskienė, Rimas Paškevičius, Lenvida Paškūnienė, Irena Peklič, Vacė Pempienė, Alvydas Petrauskas, Romualda Petrovienė, Apolionija Petrusevičienė, Stasė Pivarauskienė, Jadvyga Podrezenko, Asta Poškuvienė, Regina Ptašinskienė, Irena Purvinskienė, Irena Puškovienė, Birutė Jadvyga Rakauskienė,Ernesta Rakūnaitė, Rytis Ramansevičius, Henrikas Raščius, Violeta Raščiuvienė, Stanislovas Rimašauskas, Tamara Romaško, Arvydas Romeika, Ingrida Romeikaitė, Genė Rudalevičienė, Vanda Sabaitienė, Ailydas Sabaliauskas, Virginija Sabienė, Veronika Sajenko, Regina Saltanienė, Janina Samavičienė, Nijolė Savickienė, Nijolė Savickienė, Lina Simavičiūtė, Vida Simovičienė, Vladimiras Sinila, Aldona Sinkevičienė, Aldona Skačkovienė, Honorata Slavinskienė, Asta Sliusar, Antanas Snapkauskas, Asta Sprogienė, Kęstutis Sprogis,Aurelija Stačiokienė, Jolanta Stančiauskienė, Ona Stankaitienė, Antanas Stankevičius, Edvardas Stankevičius, Ramūnas Stankevičius, Nijolė Stankevičiūtė, Irena Starkevičienė, Vytautas Starkevičius, Vida Stavavojienė, Jurijus Stavavojus, Vanda Monika Stepanovienė, Nijolė Angelė Striokienė,Vytautas Survila, Justina Sutkaitytė, Gediminas Bernardas Sutkus, Vidas Sutkus, Danutė Šagaikienė, Gražina Šakėnienė, Stefanija Šambunavičienė, Irena Šatinskienė, Inga Ščiukaitė, Edmundas Šemiota, Elena Šeštakauskienė, Irena Šimariova, Regina Šimavičienė, Violeta Širkienė, Elena Šiškuvienė, Albinas Šneideraitis, Raimonda Šnipienė, Rasa Štombergienė, Ona Šumauskienė,Vytautas Tiškevičius, Irena Tvarijonienė, Povilas Ugianskis, Aušra Ūksienė, Nijolė Untulienė, Rolandas Untulis, Sonata Urbštienė, Remigijus Urbštas, Angelė Urbutienė, Birutė Vaičaitienė, Jadvyga Vainikonienė, Eglė Vaitulionienė, Egidijus Kęstutis Valaitis, Gražina Valiūnienė, Anastazija Varanavičienė, Rima Vaškevičienė, Antanas Algirdas Venckus, Skolastika Venclovienė, Vytautas Venzlauskas, Vytautas Vidikas, Marijus Vidrinskas, Leokadija Vilkauskienė, Janina Vilkevičiūtė, Česlovas Vinča, Pranciška Virbašienė, Laimutė Vrubliauskienė, Česlovas Vrubliauskas, Jonas Zaronskis, Pranas Zubavičius, Ričardas Žala, Danguolė Žigmantienė, UAB „Rotveda“, UAB „Limedika“, UAB „Uneta“, UAB „Serigma“, UAB „Vilisa“, Ramučių ŽŪB, „Axis Industries“, UAB „Kyvis“, UAB „Elinta“, UAB „GNBLIT Kaunas Logistics“, UAB „Lavisos LEZ terminalas“, UAB „Aurantijus“, UAB „FEZ IG“, UAB „FEZ Terminal“, UAB „Ryterna“, UAB „Finnfoam“, UAB LEZ terminalas.

Šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo nagrinėti bylą. Su bylos medžiaga ir atsiliepimais galima susipažinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinėje (Žygimantų g. 2, Vilnius).

Nr. 461


Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-8127-192/2011 pagal ieškovės Aušros Kijauskienės ieškinį atsakovui Sauliui Gaižauskui, institucijai teikiančiai byloje išvadą Kauno m. savivaldybės administracijos VTAS dėl išlaikymo vaikams priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

Teismas viešo paskelbimo būdu atsakovui Sauliui Gaižauskui įteikia procesinius dokumentus: ieškinį, pranešimą dėl atsiliepimų ir praneša, kad atsakovo pareiga per l4 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti teismui atsiliepimus į ieškinį, atitinkančius LR CPK111-114 str. reikalavimus bei praneša, kad uždaras parengiamasis ir teismo posėdis įvyks 2011-05-19 11.00 val., adresu: Laisvės al. 103, 102 salėje, bylą nagrinės teisėja Milda Remeikienė.

Nr. 462


Kauno rajono apylinkės teisme teismo posėdyje 2011 05 23 13 val. nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Jolantos Stankevičienės ieškinį atsakovams Rasai Sakalauskienei, Artūrui Barmui, Mindaugui Sakalauskui, Žydrūnui Stankevičiui, tretiesiems asmenims notarėms Ritai Lugienei, Aušrai Urbonienei dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, preliminarios sutarties nutraukimo patvirtinimo, pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo, restitucijos taikymo. Rasos Sakalauskienės paskutinė žinoma gyvenamoji vieta P. Lukšio g. 59-3, Mindaugo Sakalausko paskutinė žinoma gyvenamoji vieta V.Putvinskio g. 38-17, Žydrūno Stankevičiaus paskutinė žinoma gyvenamoji vieta J.Borutos g. 8-9, Kaunas.

Nr.463


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo Kauno miesto savivaldybės (į.k. 111106319) ieškinio pareiškimas atsakovui Remigijui Kaminskui (gim. 1980-08-11) dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Atsakovui Remigijui Kaminskui (gim. 1980-08-11) viešo teikimo būdu įteikiamas ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinys ir jo priedai. Atsakovas Remigijus Kaminskas privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr.464


Pranešame, kad UAB "INVESTICIJŲ SPRENDIMAI", kodas 301695718, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Tuskulėnų g. 33C, keičia savo pavadinimą į UAB “R49”.

Nr.465


Kauno miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-5668-249/2011 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovei Lolitai Barščiauskaitei dėl deliktinės atsakomybės.

Atsakovei Lolitai Barščiauskaitei, kurios žinoma paskutinė gyvenamoji vieta – Varnių g. 30-33, LT-48388, Kaunas, ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovei pasiūloma per 14 d. terminą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikusi atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-5668-249/2011 medžiaga galite susipažinti teismo darbo laiku 326 kab. (tel. 8-37 466230).

Nr.466


Šakių rajono apylinkės teisme, Bažnyčios g. 6, Šakių m., nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.2-20-876/2011 pagal ieškovės Zinaidos Alkėnienės ieškinį atsakovui Česlovui Alkėnui dėl santuokos nutraukimo, trečiaisiais asmenimis esant UAB „Šiaulių banko lizingas“, AB „Lietuvos draudimas“, Marijampolės apskrities VMI Šakių skyrius, antstoliui Arūnui Balčiūnui, atsakovo Česlovo Alkėno, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kauno g. 15-7, Lekėčių mstl. Šakių r., kuratoriumi paskirta advokatė R.Malinauskienė.

Nr.467


Vilniaus m. 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-4102-141/2011 (proceso Nr. 2-02-3-02158-2011-7) pagal ieškovo Gyčio Riaubos ieškinį atsakovei UAB "Ramega" (paskutinė žinoma buveinės vieta - K.Kalinausko g. 21, Vilnius) dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo. Teismo posėdis paskirtas 2011-07-21 10:30 val. (401 salė). Atsakovė per 14 dienų privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Negavus atsiliepimo, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr.468


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-8734-151/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Deividui Kandratavičiui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Kovo 11-osios g. 54-29, Kaunas, dėl skolos priteisimo, kurioje tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė. Atsakovui Deividui Kandratavičiui ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Atsakovui viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. birželio 1 d. 11.00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, 245 salėje, vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovui išaiškinama, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr.469


Kėdainių rajono apylinkės teisme yra priimtas ieškovės Gražinos Staškevičienės ieškinys atsakovui Algirdui Staškevičiui, gim. 1950 05 03, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Atsakovui nustatomas terminas, nuo paskelbimo spaudoje dienos, per 14 (keturiolika) dienų pateikti atsiliepimą teismui. Pareigą pateikti atsiliepimą reglamentuoja CPK 226 str. Byla bus nagrinėjama 2011 m. gegužės 26 d. 9.00 val. Kėdainių rajono apylinkės teisme, Didžioji g. 64, Kėdainiai, 110 salėje.

Nr. 470

Atgal