VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.04.04. Skelbimai

Užsak.Nr.237

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ valdybos sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319, buveinė Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2024 m. balandžio 30 d. 18:00 val. UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, posėdžių salėje (3 aukštas, 316 kab.).

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės „Skomė“ 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

2. Bendrovės „Skomė“ 2023 metų pelno paskirstymas

3. Bendrovės „Skomė“ valdybos narių rinkimai

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose bei Bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas Bendrovės direktorių (kab. Nr. 336), pirmadieniais ir antradieniais nuo 17 val. iki 18 valandos arba iš anksto suderinus kitu laiku.

 


Informuojame apie planuojamą statyti iki 8 MW galios vėjo elektrinę.  Planuojamos vėjo elektrinės vieta: Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Daukutėlių k. Sklypo, kuriame bus įrengiama vėjo elektrinė unikalus Nr.: 5763-0001-0240. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamos vėjo elektrinės centro, atstumu lygiu elektrinės stiebo aukščiui (apie 180 m) padauginus iš 4, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau AIE – įstatymas) 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teise pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir(arba) sudaryti susitarimą nurodytą AIE įstatymo 49 str. 15 dalyje, jei atstumu lygiu elektrines stiebo aukščiui padauginus iš 4 nuo planuojamos vėjo elektrinės centro turite AIE įstatymo 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su AIE įstatymo 49 str. 9 d. aprašytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į „UAB ,,GG LTU V7“, įmonės kodas: 306125362, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2004m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. ĮS-1471 patvirtinto detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Guobų g.4,6,9,10,11, 14, 16, 18, Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.

Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – architektas M. Čekaitis, Laisvės al.86, Kaunas, el.p.:

[email protected] , tel. 8-654-64286.

Planuojamos teritorijos adresas: Guobų g.4, 6,9,10,11,14,16,18 Pagirių k., Garliavos apyl. sen.,

Kauno raj.

Detaliojo plano tikslas – statybos ribų ir statybos zonos, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais, servitutų poreikio patikslinimas.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2024-03-26 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Klaida! Neleistina nuoroda į hipersaitą.bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al.86, Kaune, ir Garliavos apyl. seniūnijos adresu Vytauto g.62, Garliava, Kauno r. sav.., patalpose. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

 


2024-04-10 d. 11 val. Vilniaus 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Janės Pangonienės, mirusios 2024-03-10, testamentas.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440000913288 Pozingiai, 440000913435 Pozingiai, 40000913357 Pozingiai, 440009293021 Agluonėnai, 555800030091 Aukštkiemiai, 555300020077 Šalpėnai, 553000040167 Jakai Jubiliejaus 10, 440002102389 Agluonėnai Priekulės 9, 552300060057, 4400260594763772,  4400448081268940,  553000050132, 553000050135,  556300040079, 559450026016,  5592000200170007, , 554300050087 Rudaičiai 440050246281 Klemiškės II Dvarininkų 3, 553000050162 Budrikai Jubiliejaus 13, 555900040001 Perkūnai Nausodžio 115, 550300080018 Kantvainai , 440054491013 Priekulės II Klaipėdos 71, 554300020107 Žvelsėnai, 552000130165, 559200020028, 554800030007, 440028059387, 440009422162, 552800010153, 554300020121 Utriai, 440012359070 Bruzdeilynas  Pašaltinio 3, 440018357941 Dreverna Dzūkų 5, 440006381316 Pakalniškiai , 440001825736 Žadeikiai Žvaginių 21, 440021720174 Kalviškiai, 440010024930 Endriejavas Gėlių 26B, 553300040034, 440004746590, 440001673287/440001673198, 440003887974, 559780067016, 553500050004, 552000090014, 556800070059 Vėžaičiai , 440062198901 Mėželiai, 440005268551 Stragnų I , 556800120193 Maciuičiai, 550300040012 Stragnai II , 552300020114 Klemiškės I Klausmylių 6, 553500020117 Kretingalė, 440015818474 Svencelė , 440016463555 Pėžaičiai Pėžaičių 14, 440023546770 Pašlūžmys, 559600127019/556800020031 Vėžaičiai Nausodžio 7, 559610082016/551800040033 Endriejavas Liepų 5, 550500010061 Kisiniai Stučių 19, 554800040004 Priekulė Turgaus 7,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440017811011 Trušeliai, 440028606075, 440005756892, 440021609850, 440021610546, 559610074018, 552800030067, 559480011018,  556300040117 Veiviržėnai Dariaus ir Girėno 5A, 556500040077/556500040152 Mėželiai, 5593001120140004 Stragnai II  Pylimo 1-2, 555300020045 Šalpėnai  Parko 18, 555000010101 Pėžaičiai Pėžaičių 8, 552800060065 Girkaliai, 440004256955 Pempės, Kretingalė Klaipėdos 14, 440000714309 Pempės  Drukių 46, Judrėnai Kosmonautų 2-2, 551800010110 Šilėnai , 554800030008 Priekulė Pamarių 24, 555800130408 Purmaliai Naujoji 4, 440021609994, 440016927647, 440016922560, 440040544047, 440002382761, 559820089012, 440018181489, 559930135012, 550500060200, Priekulė Žvejų 2, Vaiteliai A.Dibisterio 4, Tilvikai Plungės 1, Dauparai Klaipėdos pl. 17, Judrėnai Kosmonautų 2-4, 440009277194, 440009277261, 554800040025, 554800020041, 5589000040140001, 440011379812, Plikiai Klaipėdos 9, 552800020229, 554800040035, 440030577967, 440021323495, 440021429012, 440021428711, 440005265316, Plikiai Klaipėdos 13, Plikiai Gluosnio 7, Judrėnai Kosmonautų 2-3, 559630055012, 440003051550, 556800070062, 440004654631, 440021795046, 440015943356, 554800040034, Judrėnai Kosmonautų 2-1, Vėžaičiai Samališkės 1, 559760040011, 440028605712, 440048175662, 440009096800, 550300040030, 440030602814, 440009775477, Judrėnai Kosmonautų 2-5, Endriejavas Liepų 9, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. Stragnai II  Pylimo 1, 551500010159 Dreverna Mokyklos 5, 440003157940 Letūkai Anso Baltrio 6,  440010251319 Vaiteliai A.Dibisterio 10, 552800010098 Karklė Placio 5, 553500020034 Kretingalė Jūros 2, 440015808083, 440015810314, 440005405472, 559520017010, 440003488113, 552800030047, 440004231876, 440054610514, 553800040319, 553800040320 Vaiteliai Aviečių 8, 556500040249 Mėželiai, 440003697276 Dreverna Dzūkų 11, 559866683012/440001237510 Kiškėnai Uosių 18, 440042530040/555800130293 Purmaliai Serbentų 2, 440004694740 Vėžaičiai Samališkės 4, 440041377031 Slengiai Pavėsio 1, 5596501270170007 Tilvikai Plungės 1-5, 559610080014/551800030007 Endriejavas Gėlių 1, 440004513842 Graudūšiai, 554400110012 Kiškėnai Rusinų 8, 550300020043 Poškai, 550800010065 Pašlūžmys, 555300040047 Bareikai, 555300030010 Pakalniškiai , 440009777239, 440009775422, 551800080049, 550500040004, 440010861175, 440058932142, 4400082884712415, 555800070056 Klipščiai, 440005404764 Venckai Kintų 21, 440007457092 Liaunai, 550300040031 Stragnai II , 440004762430 Sarčiai, 440061293760 Baukštininkai Baukštkaralės 4, 440061293570 Baukštininkai, 554300050277 Rudaičiai Gerdaujos 3, 440008525366 Kretingalė Klaipėdos 18, 440010417719 Spengiai, 5589000260120001 Vėžaičiai Samališkės 13-1, 556800070016 Vėžaičiai Samališkės 13, 440020686379, 440020683521, 440020684551, 440045699949 Klaipėdos r., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/

 

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 551800050145 Sausiai, 4400586660452401, 4400586660562402, 553800040023, 553800040024, 554400050265, 559360040019, 552300040019, 440060889536, 440020682557/440020684430 Klaipėdos r., 555300040072 Šalpėnai Parko 5, 550100010440 ir 559710188013 Žadeikiai Žvaginių 52, 440012841971 Pleškučiai Pamarių 34, 440015810190 Stančiai Vitinių 1, 440010892461 Vanagai, 440018125623 Stančaičiai, 551800080115 Kintrimai, 440011568075 Žadeikiai Žvaginių 2, 551800060074 Lelėnai 550100020075 Ablinga, 551800010086 Šilėnai, 555000020064 Aisėnai Pasienio 3, 440062089972 Šnaukštai Agluonos 1-oji 7, 554800010039 Priekulė Klaipėdos 39, 559690177016/550100010043 ŽadeikiaiŽvaginių 8, 559770020012 Priekulė Pamarių 25, 551800010088 Šilėnai Žemaičių pl. 18, 440008738989 Stragnai II, 552000010111, 553800040314, 440015322117, 551800080073, 440007110074, 440040992781, 556500030068, 552800010183, 553000050355, 440021980254, 552300040081, 440006815767, 440006297805 Kojeliai, 556300060045 Veiviržėnai Mokyklos 59, 440000950007 Vėžaičiai, 440002242570 Jurjonai, 440061791731 Veiviržėnai Laisvės 2, 559080018017 ir 556300040098 Veiviržėnai Laisvės 6, 556300070044 ir 559700182014 Veiviržėnai Mokyklos 44, 440000911840 Venckai, 554400020007 Kiškėnai Dvaro  5, 440054541827 Dreverna Žemaičių 9, 5590000240140004 Priekulė Pamarių 6-5, 440060731160 Plikiai, 440014823908, 553500040246, 553800040042, 440000826760, 555800010047, 440008224628, 554300010042, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 551800020004, 440022130205, 440014925863, 554800030016, 559600033025, 440022140434, 440022154909, 440001711544/440007606906 Kiškėnai Slyvų 2, GARGŽDAI: (559580013070 Tilto 2, 552000100003 Klaipėdos 74, 440004746036 Globėjų 56, Klaipėdos 64, 559000099014/440004967328 Klaipėdos 47, 440053887731, 440026067578  Klaipėdos 5A, Naujoji 2, Klaipėdos 72, 552000130166 Janonio 5, 440026067101 Klaipėdos 7, 559760012017 Klaipėdos 15, 440031369825, 552000190037 Statybininkų 1, 440026068275  Klaipėdos 5, 440044850120 Turgaus 22,  552000130168 J.Basanavičiaus 4, 552000060121  Žemaitės 70, 552000190036 Gamyklos 2A, 440039701161 Gamyklos 31A, 440061132734  Klaipėdos 5B, 440050265944, 440007668633 Klaipėdos 15, 552000130167 Klaipėdos 17A, 440054116431Turgaus 32, 440031371810,  552000190006 Gamyklos 3, 559420005016 Klaipėdos 11, 440026067556 Klaipėdos 9, 440007668411 Klaipėdos 11, 552000130163  Klaipėdos 1, 440008498004 J.Basanavičiaus 1, 551000050344 Gamyklos 1, 440056394353 Turgaus 32, 552000120008 Janonio 20, 440008514050 Tilto 2, 440047700425 Žemaitės 57, 440031418609, 440031380364, 440031418696, 440031417033, 552000190038 Gamyklos 15A, 559580013049 J.Basanavičiaus 1, 552000030050 ir 559690022012 Tilto 7, 559710015019/440015433682 Jūratės 1, 552000200013 Lazdynų  26, 440004791620  Knygnešių 1), ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 555800040011 ir 559680052019 Baukštininkai Donelaičio 1, 550300070049 Agluonėnai Priekulės 4, 440010065824 Endriejavas Gėlių 3, 553300010014 Norgėlai, 440041334032 Skomantai, 554500010050 Plikiai, 551800060097 Stančaičiai, 440023912396, 440022140978, 440022154874, 440022140956, 440023912409, 440021911555, 440021911488, 553000040155, 440008833032, 553000030014, 440006276137, 440009316670, 440003707442,  440001106183 Kapstatai, 440020521253 Bruzdeilynas, 559780127015 ir 440060606160 Dreverna Žemaičių 13, 554300050099 Rudaičiai 554300050097 Rudaičiai, 440060244759 Pėžaičiai Pėžaičių 24A, 440060244764 Pėžaičiai Pėžaičių 24B, 440060244748 Pėžaičiai Pėžaičių 24, 555800130416, 440011667340, 551800090069, 440007976832, 550100040124, 559930005017, 553800050273, 440000722254, 440012929974 Kretingalė Šlikių 8, 556800020047 ir 559720199011 Vėžaičiai Nausodžio 25, 440007725862 Kretingalė Aušros 2A, 556500010570 Drukiai Drukių 3,  440021962778 Jakai Bičių 79, 550300020006 Poškai, 440060126210 Lapės, 553300040075 Užvėnai  2, 550800010045 Daukšaičiai 440020618711, 440002451050, 550100030003, 440049038113, 554400040032, 550300030067, 550800010033, 440058571162, 551300230726, 440016674636, 559580021018, 554800020038, 559610065019, 553800140056, 440059397907, 556500040574 Pleškučiai Pamarių 36, 440059395389 Graudūšiai, 552500010027 Girininkai Vėžaičių 5, 559750123012/440011045637 Kvietiniai  Minijos 53, 553500040043 Kretingalė Klaipėdos 5, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 44001610194 Ketvergiai Klaipėdos 33, 554300030083 ir 559780062019 Lapės Žvelsos 34, 558840001015 ir 552800040029 Bruzdeilynas  Kirų 1, 553300030001 Lelėnai, 440059190124, 552000100074, 559660021012, 440015607284, 559610061019, 440014661030, 551500010050, 440009761104, 440010028396, 556500040006, 440061155226, 440004515880, 551500040054, 440006815323 Griežiai, 553300040093 Užvėnai, 556300030046 Upitėnai, 551800040040 Endriejavas Liepų 51, 550100040145 Žadeikiai, 440060129746/440060084275 Utriai, 440051851104 Aukštkiemiai, 440002451050, 551500040056, 440054755725, 440012269970, 440012270190, 559600139016, 440056440934, 440056441075, 552300020102, 5590900040140001, 5590900040140003, 5590900040140002, 554800030012, 440015219593, 559740097018/553500020208 Kretingalė Klaipėdos 42, 440008947757 Kretingalė Klaipėdos 4, 440004431390 Vanagai, 559340031010/440001103904 Pleškučiai Pamarių 42, 551800060104 Stančaičiai, 559740165011/556300060043 Veiviržėnai Mokyklos 63, 440012702488 Mazūriškiai, 440005031590 Daukšaičiai, 440005451421 Gibišėliai Rytojaus 14, 440015218563, 440015252587, 440015252487, 440015218122, 440015252204, 440015252821, 440015233715, 440015252710, 440015252410, 440015252665, 440015252298, 440015225402, 4400082882172409,  554500040091 Pakamoriai, 440010802118 Kantvainai, 559590052010/5596501270170011Plikiai Gluosnio 26, 556500040577 Mėželiai, 556300010080 Šukaičiai Lomsodžio 29, 440026441029 Nibrai Džiaugsmo 17, 556300070050 Veiviržėnai Mokyklos 32,  440008003714 Vanagai, 440007566943 Dituva, 559910041015 ir 555000020083 Aisėnai Pasienio 9, 556500040575, 559710216018, 555800070165, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 554400030042, 559750071015, 553800150234, 440007065147, 440006048919, 440022986187, 555000020003, 552300050206, 440006666488, 553300010124, 440008647766, 553800010163, 553800010164, 552800070109 Girkaliai  Sodų 3, 555300020048 Šalpėnai Parko 4, 4400233768881612 Tilvikai Plungės 1-8, 440012877066 ir 440012877111, 440012875760 Kuodžiai, 550500010072 Baičiai Gedminų 5, 440016266794 Vaiteliai Aviečių 50, 4400283573571317 Dovilai Klaipėdos 17-5, 554400030041 Dovilai Klaipėdos 17, 555800130325 Purmaliai Danės 4, 440057955104, 440057953770, 440057899377, 440060470106, 440020951790, 550500040707, 440008176174, 440008090766, 555800130449, 440011281890, 55200010003, 559610011015, 440001094671 Poškai, 559380064018/440045537926 Vėžaičiai Gargždų 23A, 555900020188 Tilvikai Žvelsos 2, 440020689268 Mazūriškiai, 550300080057 Kantvainai , 554800030006 Priekulė Pamarių 20, 550500040706 Šnaukštai Nasturtų 12, 550500040705 Šnaukštai Nasturtų 10, 555800070061 Klipščiai, 550300080055, 440004787095, 550300030083, 551000030095, 552000090012, 440004759579, 440003425576, 440003425598, 551800090079, 555200050061, 559230027011, 553500040046, 559640113019, 440011337554 Kvietiniai , 440061104794 Drukiai Drukių 7, 555200100058 Dituva, 555200090108 Kuodžiai, 552300020281 Klemiškės I, 440001626053 Lapės Žvelsos 15, 554300030016 Lapės Žvelsos 17, 440001941213 Priekulė Klaipėdos 7,  559300013016 Priekulė Žalgirio 4, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440000574650 Priekulė Pamarių 7, 440003643676 Priekulė Klaipėdos 6, 554800030012 Priekulė Pamarių 9, 556800080120 Vėžaičiai Gargždų 25, 554500030089 ir 5598601280180004 Plikiai Klaipėdos 19, 440059578668 Stančaičiai, 559710220016, 553800040305, 550300030068, 559670041016, 554800040031, 559630015013, 552000100076, 555200050064, 440019425160, 556500040302, 559540018017, 553800050007, 559970037019, 552300080022, 440048054266,  440059578268 Lelėnai, 554800010107, 440031117558, 440012565445, 551500010165, 440030014587,  440050735554 Veiviržėnai, 440008912781, 440001920792, 440056367434, 551800080084, 551800090095, 440056680143 Veiviržėnai Laisvės 5, 440018399808 Kretingalė Jūros 24, 556300040100 Veiviržėnai Laisvės 4, 440050196202 Dovilai Gargždų 3, 440004669936 Kretingalė Klaipėdos 10, 440046470484 Priekulė, 440010879993 Priekulė Klaipėdos 8, 554400040047 Dovilai Klaipėdos 40, 440004726854 Girkaliai  Sodų 2, 440044341700 Priekulė, 440006530343, 440048969073, 440059160079, 440059163538, 559350045011, 440008913613, 550300010035, 550300040015, 440029283756, 553500020299, 553500030050, 440059935218 Plikiai , 440000863506 Veiviržėnai Laisvės 7, 556500040335  Venckai Kintų 33, 440052259991 Vėžaičiai , 440009810842 Priekulė Pamarių 27A,  440060636140 Plikiai , 440060636450 Plikiai , 440009661652 Veiviržėnai Mokyklos 1, 440050301329 Kuliai  Skaidrioji 1, 556800010168 Vėžaičiai Sodžiaus 2, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 554800010109 Priekulė Klaipėdos 11, 440021246995 Endriejavas Mokyklos 1, 440050557034 Endriejavas, 554400110010, 440004495078, 556500040088, 556500040086, 5592000200170008, 559300008017, 440060423716, 554800030028 Priekulė Pamarių 13, 554800040029 Priekulė Turgaus 1, 440060493723 Veiviržėnai Mokyklos 2A, 440059935134 Daukšaičiai, 440061810162 Dovilai, 440060515131, 440060515116/440060216164, 440009960818, 440005936078, 440059397861, 440002260357, 440047032662 Vėžaičiai , 440020262028 Plikiai Mokyklos 4, 559820086014 Plikiai Mokyklos 2, 440003645705 Judrėnai Mokyklos 22A, 556800020106 Vėžaičiai Gargždų 10, 554800010050 Priekulė Klaipėdos 27, 440050272427 Kuliai, 440060121735 Endriejavas, 559090002010 Priekulė Klaipėdos 29, 559650157026 Veiviržėnai Mokyklos 1, 440051716597 Dovilai, 440059631075, 550030118014, 440014603579, 555900030041, 440005176590, 440005176669, 559590092016, 554800040032, 440060223714 Šilėnai , 559100012011 Priekulė Pamarių 13, 440039438667 Priekulė Klaipėdos 4, 440050263593 Priekulė Klaipėdos 12A, 440061528914 Judrėnai, 440019670701, 440018040578, 440018041042, 440018040390, 440018040767, 554400060038, 552300040073,  554800030001 Priekulė Žvejų 1, 440052646826 Vėžaičiai, 440020261310 Plikiai Klaipėdos 12, 558730001018 Venckai Kintų 33, 440052234447 Vėžaičiai, 440003684959, 556500040317, 558700003020, 553500030129, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 553500020017, 559630115017, 559720140010, 554300030009, 440006525022, 440004800019 Veiviržėnai Mokyklos 2, 440018047148 Dreverna Mokyklos 6, 440002711517 Dovilai Klaipėdos 35, 556800080023 Vėžaičiai Ąžuolo 1A, 554400050054 Ketvergiai Klaipėdos 31, 440050070718 Vėžaičiai, 440050888812, 440005373492, 4400361826086103, 400149170615209, 551000050335, 440054140604 Vėžaičiai, 440004600093 Priekulė Žalgirio 2, 440039893528 Priekulė Žalgirio 4, 554800010136 Priekulė Klaipėdos 5, 440020264699 Endriejavas Sodų 7, 440000483898 Priekulė Klaipėdos 9, 554400040076, 552300080041, 440014937821, 552000020001,  440020261330 Priekulė Klaipėdos 29, 554800040032 Priekulė Žalgirio 6, 440012530437 Veiviržėnai, 556800080053 Vėžaičiai Liepų 38, 554800010137 Priekulė Turgaus 8, 440006825652 Priekulė Klaipėdos 10, 440061193053 Vėžaičiai, 440011027993, 559810107016, 440021346690, 440058301829, 440058311114, 440058301932, 559640117019/556800070011, 552800070004, 440020262042 Plikiai Mokyklos 2, 440039893608 Priekulė Klaipėdos 3, 554800040012 Priekulė Pamarių 6, 440020261396 Dovilai Lašupio 1A, 559650157012 Veiviržėnai Mokyklos 1, 440061523860 Judrėnai, 440050758144 Kuliai, 554400050397 Dovilai Klaipėdos 2A, 553800050274 Vaiteliai Žuvėdrų 22, 550300050033/559360017021 Griežiai Griežių 2, 550300040063 Vanagai , 440008703059, 553300040035, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-47patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Klaipėdos r. savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 550300040024, 551300230745, 440001640173, 440021610217, 553300040109 Užvėnai, 550300080054 Kantvainai , 440005011165 Graudūšiai, 440017149587 Peskojai, 440039717320 Radailiai, 440039717574 Radailiai Šimkų 13, 440039717530 Radailiai Šimkų 11,  440039717452 Radailiai, 440039717596 Radailiai Šimkų 9, 440004441614 Plikiai, 555800130437, 440050383081, 552300080032, 440009599313, 440010892540, 440009179171,  440005404542/440020896022 Slengiai, 554400020070 Kiškėnai, 556500040577 Mėželiai, 440004502670 Stragnų I, 551500040054/551500040056 Svencelė, 440023975833 Kuliškiai, 440020212057 Mikužiai, 556300050076 Veiviržėnai Klaipėdos 41, 440005083712 Trušeliai Smeltaitės 154, 440018119416 Vaiteliai A.Dibisterio 12, 440061193253 Kuliai, 440060145171 Vytaučiai, 440060889790, 440060890957, 550100020017, 550300040027, 553800160272, 559470007011, 440038129732 Žvaginiai, 440018163369 Pajuodupys,  440020672250 Antkopčis, 440003973962 Perkūnai, 550100010012 Žadeikiai, 440005067241 Žadeikiai, 556300030014 Upitėnų, 554500040177 Plikiai E.Labutytės 5,  559290025022 Plikiai E.Labutytės 5A, 440006250293 Piktožiai, 5596501270170006 Tilvikai Plungės 1-3, 559000041010 ir 550500010063 Baičiai Gedminų 19, 550300090026 Kantvainai, 440004761706, 440005477685, 551800090096, 551800060080, 440018498709, 555200050009, 553500020036,  556800030040 Vėžaičiai Nausodžio 16, 550300010074 Agluonėnai, 553300020067 Mikai, 440004841978 ir 440004842118 Dreižiai, 553300040114 Šakėnai, 555800050085 Slengiai, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ (buvusi  - AB Lietuvos automobilių kelių direkcija) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kelmės rajono savivaldybėje (toliau – Planas).  Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g.22, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt. Plano objektas ir tikslas – parengti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeValstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kelmės rajono savivaldybėje - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (lrv.lt)

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 15 IR 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

 

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

ŽEMĖS SKLYPAI:

  1.  

4400-0146-9761

Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.

  1.  

4400-0523-3676

Kelmės r. sav., Liolių sen., Maneikių k.

  1.  

5438-0002-0115

Kelmės r. sav., Liolių sen., Nirplių k. 3

  1.  

4400-0146-9607

Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.

  1.  

4400-0146-9446

Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k. 2

 

(toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Kelmės vėjo energija“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Kelmės vėjo energija“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 7200 kW, stiebo aukštis iki 166 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

KVE01žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5958-3034, teritorijos plotas 0.1500ha, Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.;

KVE02žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5958-3278, teritorijos plotas 0.1500ha, Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.;

KVE03žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6045-5165, teritorijos plotas 0.1500ha, Kelmės r. sav., Liolių sen., Maneikių k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-0146-9761; 4400-0523-3676; 5438-0002-0115; 4400-0146-9607; 4400-0146-9446, nebus galimos šios veiklos:naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Esant objektyviems pagrindams, Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, turite teisę per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo pateikti raštu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Kelmės vėjo energija“, juridinio asmens kodas 302668439, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 655 12801, el. pašto adresas [email protected].

[1] Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 14 IR 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

ŽEMĖS SKLYPAI:

  1.  

4400-0146-9761

Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.

 

(toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Kelmės vėjo energija“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Kelmės vėjo energija“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 7200 kW, stiebo aukštis iki 166 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

KVE01žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5958-3034, teritorijos plotas 0.1500 ha, Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. Iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-0146-9761, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad, išskyrus toliau nurodytu atveju, Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected]. Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d. miškų ūkio paskirties žemės sklypų savininkai negali teikti prieštaravimų dėl didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybų.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Kelmės vėjo energija“, juridinio asmens kodas 302668439, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 655 12801, el. pašto adresas [email protected].

 


Atgal