VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.03.28. Skelbimai-1

AB „Via Lietuva“ (buvusi - AB Lietuvos automobilių kelių direkcija) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Anykščių rajono savivaldybėje (toliau – Planas). Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.ltPlano objektas ir tikslas – parengti Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-anyksciu-rajono-savivaldybeje/.

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 883200070171 Bardėnų k., 886000090013 Berštininkų k. 9, 883200010048 Birštoniškių k., 883200020054 Lumpėnų k. Rambyno g. 4, 880100020159 Eisraviškių k., 880100020117 Eisraviškių k. 8, 880100020118 Eisraviškių k., 440007035036 Endriškių k., 440005645050 Endriškių k., 884700020034 Genių k.5, 889150018015 Genių k.7, 440002741244/889150018015 Genių k. 7, 884700020065 Genių k., 884700020064 Genių k., 440010790250 Genių k., 440020610944 Strepeikių k., 884700030029 Strepeikių k. 5, 884700040020 Vidgirių k., 884700020062 Strepeikių k., 440009711377 Piktupėnų k., 884700020056 Vidgirių k., 440007907200 Birštoniškių k., 884700040023 Birštoniškių k., 884700040029 Piktupėnų k., 884700030032 Vidgirių k., 884700010054 Piktupėnų k., 880100040131 Grigolaičių k., 880100040132 Benininkų k., 880100040075 Gudų k., 880100040073 Gudų k., 880100040035 Gudų k., 880100010056 Jonikaičių k., 888700030052 Kalvaičių k., 883200060031 Krakeniškių k., 889200010116 Kriokiškių k., 889200010134 Kriokiškių k., 882400020105 Kulmenų k. 3, 882400020034 Kulmenų k., 882400020091 Kentrių k. Tvenkinio g. 1,ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.ltSusipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/


 

AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 886000060043 Lazdėnų k., 886000060008 Lazdėnų k., 886000070005 Lazdėnų k., 886000060019 Lazdėnų k., 886000060021 Lazdėnų k., 886000060065 Lazdėnų k., 886000060008 Lazdėnų k., 886000070014 Lazdėnų k., 886000070020 Lazdėnų k., 886000070004 Lazdėnų k., 886000060048 Lazdėnų k., 886000060082 Lazdėnų k., 886000060066 Lazdėnų k., 886000060026 Lazdėnų k., 886000070092 Lazdėnų k., 886000070099 Lazdėnų k., 886000070102 Lazdėnų k., 886000060027 Lazdėnų k., 883200020031 Lumpėnų k. Rambyno g. 22, 888700020066 Mažrimaičių k., 888700020090 Mažrimaičių k., 888700020089 Mažrimaičių k., 884700050044 Mikytų k. 7, 884700050037 Mikytų k. 8, 889200090076 Mociškių k., 886400070002 Nausėdų k., 883700030041 Pagėgių m. Birutės g.1, 889980019011/883700030022 Pagėgių m. Naujoji g. 18, 883700030035 Pagėgių m. Naujoji g. 3, 8893500100110002  Pagėgių m. Vilniaus g. 8-3, 8893500100110005 Pagėgių m. Vilniaus g. 8-4, 8891000060120001 Pagėgių m. Žemaičių g. 10-1, 8893500170140001 Pagėgių m. Žemaičių g. 31-4, 440027547202 Pagėgių m. Žemaičių g. 47, 8893400090190001 Pagėgių m. Žemaičių g. 47-1, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.ltSusipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440027547202 Pagėgių m. Žemaičių g. 47, 8893400090190002 Pagėgių m. Žemaičių g. 47-2, 440000196801 Pagenaičių k. 9, 886000020055 Pakamonių k., 888700090059 Palumpių k., 884200010032 Panemunės m. K. Donelaičio g. 13, 440040832904 Pagėgių m. Klaipėdos g. 21, 440000119433 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 10,  440020649252 Pagėgių m. Vilniaus g. 48,  440018138277 Pagėgių m. Žemaičių g. 7, 889320008012 Pagėgių m. Vilniaus g. 11,  440043187648 Pagėgių m. Vilniaus g. 12, 440042351352 Pagėgių m. Vilniaus g. 22A, 440028167208 Panemunės m. Mokyklos g. 48, 440028000304 Pagėgių m. Jaunimo g. 3,  440028000342 Pagėgių m. Vytauto g. 39,  440050183003 Panemunės m., 440027822420 Pagėgių m. Vytauto g. 1A, 440054787363 Pagėgių m. Vilniaus g. 20, 440031643946 Pagėgių m. Vilniaus g. 37, 883700030040 Pagėgių m. Birutės g. 4, 440000062748 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 4, 440027822397 Pagėgių m. Vytauto g. 3, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440000062806 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 2, 883700030020 Pagėgių m. Vilniaus g. 26, 8893500170140003 Pagėgių m. Žemaičių g. 31-3, 440028068075 Pagėgių m. Vilniaus g. 10, 888700040015 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 33, 440047235223 Pagėgių m. Žemaičių g. 31, 440023757022 Pagėgių m. Žemaičių g. 10, 889940054014 Pagėgių m. Vilniaus g. 9A, 440028310580 Pagėgių m. Vytauto g. 32, 440032174493 Pagėgių m. M. Jankaus g. 25, 883700030024 Pagėgių m. Vilniaus g. 24A, 440026264288 Pagėgių m. Vilniaus g. 32, 440006260124 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 22, 440028000653 Pagėgių m. Vilniaus g. 9, 440027364294 Pagėgių m. Malūno g. 2, 440040423346 Pagėgių m. Vytauto g. 31, 440028001818 Pagėgių m. Vilniaus g. 25B, 440059303140 Vilkyškių mstl., 440024141275 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 43, 440028002360 Pagėgių m. Vilniaus g. 11, 440022585702 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 883200020031 Lumpėnų k. Rambyno g. 22, 884200010008 Panemunės m. K. Donelaičio g. 5, 888700020086 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 3, 440058307778 Pagėgių m. Vydūno g. 5, 440024501617 Pagėgių m. Vilniaus g. 8, 440025316669 Pagėgių m. Vilniaus g. 1, 440039804381 Panemunės m. Mokyklos g. 4, 883700030041Pagėgių m. Birutės g. 1, 440050101905 Lumpėnų k. Miško g. 1B, 8892500020170007 Pagėgių m. Vydūno g. 5-4, 440030407200 Pagėgių m. Vilniaus g. 39A, 440039215748 Pagėgių m. Vytauto g. 6, 440025971900 Panemunės m. Mokyklos g. 18, 440038340273 Vilkyškių mstl., 440027547202 Pagėgių m. Žemaičių g. 47, 440002587106 Pagėgių m. Vytauto g. 33, 440027808922  Panemunės m. Mokyklos g. 20A, 440026474642 Panemunės m. Mokyklos g. 56, 440028067878 Panemunės m. K. Donelaičio g. 14, 440005479169 Pagėgių m. Žemaičių g. 41, 440053059128 Pagėgių m. Žemaičių g. 16, 440000119855 Pagėgių m. Vilniaus g. 18A, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440010186775 Pagėgių m. Vilniaus g. 46, 884200010029 Panemunės m. K. Donelaičio g. 12, 440026468784 Pagėgių m. Žemaičių g. 21A, 440052596182 Pagėgių m. Žemaičių g. 6A, 440026742289 Panemunės m. K. Donelaičio g., 440024140689 Birštoniškių k., 440051741412 Pagėgių m., 440027211665 Šakininkų k., 440024633961 Strepeikių k., 440054766073 Panemunės m., 440027667289  Šakininkų k., 440029764470 Panemunės m. Mokyklos g. 20, 883200080075 Šakininkų k., 440004420551Pavilkių k., 880100050056 Pavilkių k. Dinkių g. 1, 880100050040 Pavilkių k., 880100050038 Pavilkių k., 880100050037 Pavilkių k. Dinkių g. 7, 440007017392 Piktupėnų k., 884700040019 Piktupėnų k., 440000724049 Piktupėnų k. Liepų g. 14,889050043014/440020479361 Piktupėnų k. Liepų g. 27, 889770946065/440004490915 Piktupėnų k. Liepų g. 6, 884700010034 Piktupėnų k., 889660039017/884700010069 Piktupėnų k. Liepų g. 32, 440004502927 Plaškių k., 440004663341 Plaškių k., 883400040049 Ropkojų k., 886400090059 Rukų k., Rukų k. Klaipėdos g. 21, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. Pagėgių m. Žemaičių g. 10, Pagėgių m. Vydūno g. 5, Pagėgių m. Žemaičių g. 47, Pagėgių m. Žemaičių g. 31, Pagėgių m. Vilniaus g. 8, Pagėgių m. Žemaičių g. 16, Pagėgių m. Žemaičių g. 29, Palumpių k., Pagėgių m. Vytauto g. 33, Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7, Pagėgių m. Birutės g. 2, Pagėgių m. Vilniaus g. 26, 886000040120 Rukų k. Šviesos g. 6, 886000050071 Rukų k., 883200040067 Kerkutviečių k., 886400090050 Rukų k., 886400080001 Kucių k., 886400090002 Rukų k., 886400090001 Rukų k., 886400090051 Rukų k., 889200090078 Stygliškių k., 889200090096 Stygliškių k., 884700020053 Strepeikių k., 883200070174 Šakininkų k., 883200080045 Šakininkų k., 883200070107 Šakininkų k., 886400010069 Šilgalių k., 883200020057 Trakininkų k., 889200070062 Vėžininkų k., 889200090120 Vėžininkų k., 886400010072 Vičių k.,  886400030037 Vičių k., 889200180016 Vidgirių k. Malūno g. 6, 882400010047 Vydutaičių k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.ltSusipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440027373599 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 28, 440041246906 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 42, 440022585702 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7, 8891100080110002 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7-2, 440022585702 Vilkyškių mstl. Prano Lukošaičio g. 7, 889030010013/888700040017 Vilkyškių mstl. Šereikos g. 17, 888700040012 Vilkyškių mstl. Šereikos g. 33, 440020272302 Vilkyškių mstl. Šereikos g. 9, 440020331015 Vilkyškių mstl. Šereikos g. 7, 889200040107 Žukų k., 889200040107  Žukų k., 889200040041 Žukų k., 889200040152 Žukų k., 889200040046 Žukų k. V. Gaigalaičio g. 1, 889200040080/889290039016 Žukų k. V. Gaigalaičio g. 9, 889200040056/889130014017 Žukų k. V. Gaigalaičio g. 8, 889200040106 Žukų k., 889200040162 Žukų k., 889200040149 Žukų k., 880100020114 Eisraviškių k., 880100040113 Benininkų k., 888700060025 Bitėnų k., 880100040091 Gudų k., 440029119578 Gudų k., 880100010098 Jonikaičių k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.lt.  Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/

 


AB „Via Lietuva“ informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2024 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 3-46patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pagėgių savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 880100050050 Pavilkių k., 889690021012/882400020042/882400020042 Kentrių k. Liepų g. 9,  884700050048 Mikytų k., 440007144596/889800113016 Natkiškių k. Sodo g. 6, 883400050082/889200179010 Natkiškių k. Zosės Petraitienės g. 21, 883400050083 Natkiškių k., 440007289041 Opstainio k., 440054105270 Pagėgių m. Vytauto g. 26, 440005479169 Pagėgių m. Žemaičių g. 41, 886000090027 Pageldynių k., 884200010032 Panemunės m. K. Donelaičio g. 13, 880100050050 Pavilkių k., 880100010098 Jonikaičių k., 884700040027 Piktupėnų k., 883200020058 Trakininkų k., 882400030045 Vėlaičių k., 882400030054 Vėlaičių k., 882400030053 Vėlaičių k., 884700020032 Vidgirių k. Malūno g. 16, 884700020033 Vidgirių k. Malūno g. 14, 889200180016/884700020059 Vidgirių k. Malūno g. 6, 440037469402 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g.40, 440024141275/440044031549/889050016017 Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. 43, 889200040163 Žukų k., 889200040031 Pagėgių sav. Žukų k., 889200040056/889130014017 Žukų k. V. Gaigalaičio g. 8, 440004420551 Pavilkių k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Plano iniciatorius ir rengėjas – AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, Vilnius LT-03212, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  www.vialietuva.ltSusipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/


 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPO SAVININKAMS, KURIŲ TAPATYBĖS IR GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 14 IR 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad nėra žinomi mirusiam asmeniui priklausiusio žemės sklypo, adresas Šaupelkio k., Kelmės r. sav., unikalus Nr. 5438-0003-0117 (toliau – Žemės sklypas), naujieji savininkai (teisių perėmėjai) ir jų gyvenamosios vietos adresai.

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Kelmės vėjo energija“ (toliau – Bendrovė) planuojamos statyti didesnių kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Kelmės vėjo energija“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vienos vėjo elektrinės įrengtoji galia, stiebo aukštis

Iki 7200 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

KV02 –žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5957-7905, teritorijos plotas 0.1500ha, adresas Kelmės r. sav., Liolių sen., Šaupelkio k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 7 200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 7 200  kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 5438-0003-0117, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kadŽemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Kelmės vėjo energija“, juridinio asmens kodas 302668439, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 680 52539, el. pašto [email protected].


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 14 IR 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

ŽEMĖS SKLYPAI:

 

6513-0003-0015

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.

 

6513-0002-0029

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

 

6513-0002-0019

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

 

4400-0025-6188

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Barvainių k.

 

4400-0025-1447

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k.

 

6533-0004-0053

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k.

 

4400-0218-0798

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Laimučių k.

 

4400-0039-6036

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

 

6533-0005-0006

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Barvainių k.

 

4400-0039-6103

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

 

6513-0002-0026

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

 

4400-0039-7366

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

 

4400-2447-7856

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Pašakių k.

 

4400-2447-7701

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Pašakių k.

 

4400-0039-6272

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Pašakių k.

 

4400-0039-5906

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.

 

4400-0088-1809

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

 

4400-0257-5526

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

 

4400-0387-9729

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

 

4400-0039-5706

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Žiurkių k.

 

6513-0004-0043

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

 

6513-0002-0023

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

 

6513-0002-0027

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

 

6533-0004-0047

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k.

 

6533-0004-0018

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k.

 

4400-0025-5376

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Barvainių k.

 

6533-0004-0041

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Barvainių k.

 

6513-0001-0082

Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Laimučių k.

 

(toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Windlita“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Windlita“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8 000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE01 žemės sklypo unikalus Nr. 6533-0004-0008, teritorijos plotas 50.0000 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k. 2

VE02 žemės sklypo unikalus Nr. 6533-0004-0017, teritorijos plotas 6.1600 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Puodžiškių k.

VE03 žemės sklypo unikalus Nr. 6533-0004-0005, teritorijos plotas 18.8000 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Barvainių k.

VE04 žemės sklypo unikalus Nr. 6513-0004-0040, teritorijos plotas 5.5600 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Barvainių k.

VE05 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0281-9989, teritorijos plotas 0.4100 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Laimučių k. 1

VE06 žemės sklypo unikalus Nr. 6513-0002-0003, teritorijos plotas 29.0100 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

VE07 žemės sklypo unikalus Nr. 6513-0002-0044, teritorijos plotas 10.4400 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Gesvių k.

VE08 žemės sklypo unikalus Nr. 6513-0003-0051, teritorijos plotas 14.5024 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Pašakių k.

VE09 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0039-6303, teritorijos plotas 25.4000 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Pašakių k.

VE10 žemės sklypo unikalus Nr. 6513-0003-0009, teritorijos plotas 10.5992 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.

VE11 žemės sklypo unikalus Nr. 6513-0003-0012, teritorijos plotas 33.3200 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.

VE13 žemės sklypo unikalus Nr. 6513-0003-0077, teritorijos plotas 25.0500 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Tirkšlionių k.

VE14 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0081-6931, teritorijos plotas 3.7800 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

VE15 žemės sklypo unikalus Nr. 6513-0004-0028, teritorijos plotas 9.6100 ha, adresas Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Getautų k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 6513-0003-0015; 6513-0002-0029; 6513-0002-0019; 4400-0025-6188; 4400-0025-1447; 6533-0004-0053; 4400-0218-0798; 4400-0039-6036; 6533-0005-0006; 4400-0039-6103; 6513-0002-0026; 4400-0039-7366; 4400-2447-7856; 4400-2447-7701; 4400-0039-6272; 4400-0039-5906; 4400-0088-1809; 4400-0257-5526; 4400-0387-9729; 4400-0039-5706; 6513-0004-0043; 6513-0002-0023; 6513-0002-0027; 6533-0004-0047; 6533-0004-0018; 4400-0025-5376; 6533-0004-0041; 6513-0001-0082, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad išskyrus toliau nurodytu atveju, Jūs turite teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos gavimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su UAB „Windlita“. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas UAB „Windlita“ šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected]. Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d. Miškų ūkio paskirties žemės sklypų savininkai negali teikti prieštaravimų dėl didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybų.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Windlita“, juridinio asmens kodas 302409301, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

Atgal