VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.03.28. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Kapų tvarkymas visoje Lietuvoje. Paminklai ir kapų plokštės. Tel. Nr.: +37061960666.


Informuojame, kad vadovaujantis 2023-03-31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

pavaduotojo įsakymu „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklype Laurų g.

28C ir greta esančioje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-1295/23, parengtas detaliojo plano

koregavimas. Planuojama teritorija: apie 0,23 ha žemės sklypas Laurų g. 28C ir greta esanti teritorija. Planavimo

organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel.:

852112616, www.vilnius.lt Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, PV G.

Meidutė, tel. 869947231, el. paštas [email protected] , [email protected] Planavimo tikslai: sujungti

įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu Laurų g. 28C (kad. Nr. 0101/0003:2248), pakeisti

sklypo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo būdą ir reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto

savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. SPAV nerengiamas. Koncepcija nerengiama.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo

proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoj www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-23-726. Detaliojo plano

koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2024-04-02 iki 2024-04-19 Antakalnio seniūnijoje, Vilniaus

miesto savivaldybės buveinėje ir Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto

rengėjo patalpose ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-726). Viešas susirinkimas vyks

nuotoliniu būdu 2024-04-19 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/86770767569?pwd=ZXlHWXN4KytDWUM2b0tGWVA5VFpwdz09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 867 7076 7569. Slaptažodis: 000000. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo

dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų

rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( www.tpdris.lt ) visą

teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims,

planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , jei pasiūlymai buvo

pateikti sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d.d. nuo atsakymo gavimo dienos gali būti

apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2024 m. balandžio 24 d. 13 val. numatomas nuotolinis departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi objektų iš Elektrėnų sav.: Tarbiškių senovės gyvenvietės (u. k. 48566), Vievio sen., Tarbiškių k.; Mijaugonių senovės gyvenvietės (u. k. 48545), Gilučių sen., Kalninių Mijaugonių k.; Barčių piliakalnio (u. k. 48662), Vievio sen., Barčių vs.; Palemono piliakalnio (u. k. 48730), Kauno m. sav., Kauno m.; Klaipėdos piliavietės (u. k. 10303), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.; objektų iš Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen.: Papyvesių senovės gyvenvietės (u. k. 20963), Papyvesių k.; Papyvesių senovės gyvenvietės II (u. k. 20964), Papyvesių k.; Papyvesių senovės gyvenvietės III (u. k. 20965), Papyvesių k.; Vaidžiūnų senovės gyvenvietės (u. k. 20961),  Vaidžiūnų k.; Pamiškių kapinyno (u. k. 16207), Pamiškių k.; Pamiškių senovės gyvenvietės (u. k. 3005), Pamiškių k.; Pamiškių senovės gyvenvietės II (u. k. 20966), Pamiškių k.; Mirgelių, Nupronių piliakalnio (u. k. 16320), Trakų r. sav., Onuškio sen., Mirgelių k.; Daunorių, Paduobių pilkapyno, vad. Kuronais (u. k. 3616), Utenos r. sav., Tauragnų sen., Daunorių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai. Projektai susipažinimui: 

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/jwSxYcjwrQn82ak

 


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO AKMENLITA“ PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

UAB „Kupiškio Akmenlita“ įmonės kodas 169203146, valdybos sprendimu 2024 m. balandžio  mėn. 26 d. bendrovės buveinėje adresu  Rudilių k., Kupiškio r. įvyks visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo iniciatoriai: bendrovės valdyba. Susirinkimo pradžia 11 val. Susirinkimo dalyviai registruojami  nuo 10 val. 30 min.

Susirinkimo darbotvarkė:  1. Valdybos ataskaita už 2023 m.

2 . Finansinės atskaitomybės už 2023 m. tvirtinimas

3. Pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

4. Naujos bendrovės valdybos rinkimai.

5. Einamieji klausimai.

Su susirinkimo dokumentais nuo 2024 m. balandžio 11 d. galima susipažinti bendrovės buveinėje, adresu Puponių g.13, Rudilių k. Kupiškio r.

Bendrovės direktorius Nerijus Jėcka

 


Pranešimas apie esminį įvykį

2024 metų  balandžio 30 dieną 12 valandą uždarosios akcinės bendrovės “Anykščių Vosinta” patalpose Sausalaukės kaime Svėdasų seniūnijoje Anykščių rajone įvyks UAB “Anykščių Vosinta” visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

                       2. Kiti klausimai.

 


Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2023-12-11 patvirtintu nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-SK-506 buvo patikslinti Šiluvos miestelio istorinės dalies (u. k. 12631), Šiluvos r. sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl. duomenys Kultūros vertybių registre: patikslintos vertingosios savybės, nustatyti užstatymo tipai ir patikslintos teritorijos ribos. Šiluvos miestelio istorinei daliai (u. k. 12631) ir jos teritorijai, į kurią naujai patenka žemės sklypai unikalūs Nr. 4400-0732-0161 (Raseinių r. sav., Šiluva, Jono Pauliaus II g. 36), 7273-0004-0225 (Raseinių r. sav., Šiluva, Jono Pauliaus II g. 38), 7273-0004-0260 (Raseinių r. sav., Šiluva, Jono Pauliaus II g. 40), 7273-0004-0106 (Raseinių r. sav., Šiluva, Jono Pauliaus II g. 42), 4400-0083-2686 (Raseinių r. sav., Šiluva, Jono Pauliaus II g. 44), 7273-0004-0085 (Raseinių r. sav., Šiluva, Jono Pauliaus II g. 46) ir 7273-0004-0013 (Raseinių r. sav., Šiluva, Šiaulėnų g. 9), taikomi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. reikalavimai.

Patikslinus duomenis, į Šiluvos miestelio istorinės dalies (u. k. 12631) teritoriją patenka mažesnės nei anksčiau žemės sklypų unikalūs Nr. 400-0265-1761 (Raseinių r. sav., Šiluva, Jono Pauliaus II g. 32), 7273-0004-0009 (Raseinių r. sav., Šiluva, Jono Pauliaus II g. 30), 7273-0003-0014 (Raseinių r. sav., Šiluva, Turgaus g. 22), 4400-0041-1709 (Raseinių r. sav., Šiluva) ir 7273-0003-0063 (Raseinių r. sav., Šiluva, Turgaus g. 20) dalys, joms taikomi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. reikalavimai.

Patikslinus duomenis, į Šiluvos miestelio istorinės dalies (u. k. 12631) teritoriją nebepatenka žemės sklypai unikalūs Nr. 4400-0020-6684, 4400-0265-1918, 4400-0020-6734, 4400-0184-0820, 4400-0184-0775, 4400-0020-6632, 4400-0747-1325, 4400-0749-6015, 4400-0747-1286 (Raseinių r. sav., Šiluva), 7273-0004-0149 (Raseinių r. sav., Šiluva, Vingio g. 11), 4400-0484-2016 (Raseinių r. sav., Šiluva, Vingio g. 4), 4400-4845-0337 (Raseinių r. sav., Šiluva, Tytuvėnų g. 9), 7273-0004-0125 (Raseinių r. sav., Šiluva, Tytuvėnų g. 11), 4400-0019-5159 (Raseinių r. sav., Šiluva, Šiaulėnų g. 12), 4400-0496-4170 (Raseinių r. sav., Šiluva, Šiaulėnų g. 10), 7273-0003-0017 (Raseinių r. sav., Šiluva, Šiaulėnų g. 8), 4400-0019-4807 (Raseinių r. sav., Šiluva, Šiaulėnų g. 6), 7273-0003-0073 (Raseinių r. sav., Šiluva, Pirties g. 2), 4400-1475-3667 (Raseinių r. sav., Šiluva, Raseinių g. 43), 7273-0002-0041 (Raseinių r. sav., Šiluva, Kapų g. 5), 4400-5315-7341 (Raseinių r. sav., Šiluva, Kapų g. 7), jiems LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. reikalavimai nebetaikomi.

Prašymai išmokėti kompensaciją dėl patirtų nuostolių  taikant aukščiau nurodytus apribojimus, teikiami Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius, el. pašto adresas [email protected], tel. Nr. (8 5) 273 42 56. Konsultacijos dėl kompensacijų teikiamos tel. Nr. (85) 272 41 02 arba el. pašto adresu [email protected]

 


P R A N E Š I M A S APIE AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Informuojame,kad 2024 m. balandžio 29 d. 8.00 val. valdybos iniciatyva yra šaukiamas eilinis UAB sveikatos centro ,,Energetikas” (į.k. 152513731, buveinės adresas Kuršių takas 1, Palanga) visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 00 min.

Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 8 val. 10 min.                      

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2023 m. Balandžio 29 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra UAB sveikatos centro ,,Energetikas” akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
  2. Bendrovės 2023 m. Metinis pranešimas;
  3. Nepriklausomo auditoriaus išvada;
  4. 2023 m. UAB SC Energetikas metinė finansinė atskaitomybė;
  5. 2023 m. UAB SC Energetikas pelno paskirstymas;

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke,  galima susipažinti Bendrovėje, adresu Kuršių takas 1, Palanga, administracijos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. nuo 2023 m. balandžio 26 d.

Bendrovė rekomenduoja visiems Bendrovės akcininkams naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris bus atsiųstas elektroniniu paštu akcininkui pageidaujant.

 

UAB sveikatos centro ,,Energetikas” valdyba


Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Subačiaus g. 143, Vilniuje (toliau – DP).DP pagrindas – Vilniaus m. sav. adm.  dir.  2023-11-24 įsakymas Nr. 30-2717/23 “ Dėl leidimo koreguoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinius sklype Subačiaus g. 143 inicijavimo sutarties pagrindu ” ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2024-01-15 Nr. A615-4/24. DP organizatorius – Vilniaus m. sav. administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, el.p.: www.vilnius.lt,  tel. 8 5 2112616.DP iniciatorius–fizinis asmuo. DP rengėjas – PV J.Mačiukėnaitė,A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas, tel. 8676 48778, el.p.: [email protected]. DP tikslai – padalyti žemės sklypą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Numatyti kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, koncepcija nerengiama. TPDRIS sistemoje DP Nr. K-VT-13-24-104Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu (planavimo organizatoriui ar rengėjui) galima pranešime nurodytais kontaktais bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.

 


Informuojame, kad vadovaujantis 2022-05-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-1093 „Dėl Grigaičių kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Jaunimo g., detaliojo plano rengimo“ parengtas detalusis planas. Planuojama teritorija: apie 1,0 ha, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Jaunimo g. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.ltDetaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, PV G. Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: [email protected]Planavimo uždaviniai: detalizuoti bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais (pagal Kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 reglamentus), numatant pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0300:1706), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. SPAV: nerengiama. Koncepcija: parengta, 2023-11-03 gautas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus pritarimas koncepcijos sprendiniams Nr. DPP-43. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTPD Nr. K-VT-41-22-441.  Parengto detaliojo plano sprendiniai viešai eksponuojami nuo 2024-04-03 iki 2024-04-18 Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybės buveinėje, internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, projekto rengėjo patalpose ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt(TPD Nr. K-VT-41-22-441). Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2024-04-18 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/85097015795?pwd=akNKaVZNemlyOUtTY1VVMVd2bU9EZz09

Susirinkimo identifikacinis kodas: 850 9701 5795. Slaptažodis: 000000. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir (ar) informacinėje sistemoje www.tpdris.ltvisą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


Informuojame apie kadastrinius matavimus: 2024 m. balandžio mėn. 08 d. 10:00 val. žemės sklypo kadastrinis nr. 4177/0300:0180 (Statybos g. 2A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.) Gretimo sklypo kad. nr. 4177/0300:0189 savininkės M. S. paveldėtojai kviečiame atvykti į savo žemės sklypą ir dalyvauti ženklinime. Kontaktai: MB“Geoleba“ Gervių g. 23, Alionių II k., Širvintų r., Tel. +370 62323789, [email protected]

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2024 m. balandžio 22 d. 9 val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi: Verslininko Jono Kružiko namo (48802), Kalvarijos sav., Kalvarijos m., Vilniaus g. 2; Namų komplekso(48809), Kauno m. sav., Kauno m., K. Būgos g. 41 ir V. Mykolaičio-Putino g. 6; Farmacininko Adomo Mačiaus pastatų komplekso (48843), Kauno m. sav., Kauno m., Raseinių g. 26, aktų projektai.

Su projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/X5DKfXyKQRJTPtk

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2024 m. balandžio 29 d. 13 val. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje bus svarstomi: Paminklo už Lietuvos laisvę (u. k. 4396), Alytaus r., Raitininkų sen., Ryliškių k., Bažnyčios g., Žėbiškių kaimo senųjų kapinių (47910), Kauno r., sav., Batniavos sen, Žėbiškių k., Abraomo Kulviečio atminimo vietos (u. k. 10848), Jonavos r., Kulvos sen., Smičkių k., Eržvilko senųjų kapinių, vad. Pancūzkapiais (u. k. 5910), Jurbarko r. sav., Ežvilko sen., Eržviklo mstl., Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai (48584), Raseinių r. sav., Betygalos sen., Kymantų k., Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai (48586), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Milašaičių k., Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai (48588), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Didžiulių k., Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (47142), Kazlų Rūdos sav., Jankų sen., Kastinų k., Lietuvos partizano Alfonso Šikšnio ir partizanų ryšininkų Jono Raudos kapo (46655), Radviliškio r. sav., Šiaulėnų sen., Šiaulėnų mstl., Lietuvos partizanų kapo (46712), Jurbarko r. sav. Girdžių sen., Butkaičių k., Lietuvos partizano Juozo Grabausko – Perkūno kapo (46709), Šilalės r. sav., Bijotų sen., Girdiškės k., Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (46654) Plungės r. sav., Alsėdžių sen., Eivydų k., Gaidelių senųjų kapinių komplekso (46623), Utenos r. sav., Tauragnų sen., Grašių k., Lietuvos vietinės rinktinės karių kapų (47435), Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., 1941 m. birželio sukilėlio Algirdo Ražaičio kapo (47396), Alytaus m. sav., Alytaus m., Savanorių g., Antazavės šilo mūšio vieta (u. k. 25032), Zarasų r. sav., Antalieptės sen., Pakačinės k., Lietuvos partizanų kapas (44643), Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Endriejavo mstl., Lietuvos partizanų ir Jiezno valsčiaus gyventojų žudynių vieta ir kapas (44794), Prienų r. sav., Jiezno sen., Lingėniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl apsaugos suteikimo ir apskaitos duomenų tikslinimo.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/RY7QcLfQtqYmL4Q

 


AB „Elfa“ ( įmonės kodas 121896242) akcininkų dėmesiui!

DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Informuojame, kad AB ,,Elfa” valdybos sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Elfa“ (įmonės kodas 121896242) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2024 m. balandžio 26 d. 09.00 val. bendrovės būstinėje Panerių g. 39 – 504, Vilnius.

AB ,,Elfa“  susirinkimo darbotvarkė:

1. AB ,,Elfa“ Metinis pranešimas už 2023  metus;

2. AB ,,Elfa“ 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

3. AB ,,Elfa“ nuostolių paskirstymas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima biuro patalpoje, esančioje adresu Panerių g. 39 -504, Vilniuje, penktame aukšte, pas bendrovės generalinį direktorių, penktadieniais nuo 09 val. iki 11 val. arba iš anksto tel. Nr. +370 (5) 23 31531 suderinus kitu laiku.

 

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

 


    Atgal