VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.03.14. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Kapų tvarkymas visoje Lietuvoje. Paminklai ir kapų plokštės. Tel. Nr.: +37061960666.

 


Pranešimas Codan Forsikring A/S draudėjams

Pranešame, kad įmonė Codan Forsikring A/S, juridinio asmens kodas 41963948, buveinė registruota adresu Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C, Danija (toliau - Codan), vykdžiusi draudimo veiklą Danijoje ir kitose Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) šalyse, kreipėsi į Danijos finansų priežiūros instituciją (toliau - DFSA), prašydama leidimo perleisti Codan veiklą į Alm. Brand Forsikring A/S, juridinio asmens kodas 10526949, Midtermolen 7, 2100 Kopenhaga, Danija (toliau - Alm. Brand), Codan tampant Alm. Brand grupės dalimi dar praėjusiais metais. DFSA gavusi atitinkamų EEE šalių vietos priežiūros institucijų sutikimą (kur tokio sutikimo reikalaujama), leido Codan perleisti savo draudimo portfelį, kurį sudaro ne gyvybės draudimo veikla, į bendrovę Alm. Brand, įskaitant Codan pasirašytus draudimo polisus Lietuvoje. Šis teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas įsigalios 2024 m. kovo 31 d.

Perleidus Codan draudimo portfelį Jūsų draudimo polisas, sąlygos ir kaina nesikeis. Visos teisės ir pareigos, susijusios su Codan draudimo polisais Lietuvoje, bus perleistos pagal laisvę teikti paslaugas Alm. Brand. Kartu vykdant veiklos perkėlimą, draudėjų duomenys taip pat bus perduoti iš Codan į Alm. Brand.

Jei turite prieštaravimų dėl draudimo poliso perleidimo ir (arba) norite nutraukti savo draudimo sutartį, kviečiame kreiptis el. paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d.

Jei nepageidaujate nutraukti draudimo sutarties ar pateikti kitų prieštaravimų dėl aukščiau minimo sandorio, tokiu atveju Jums jokių veiksmų imtis nereikia.

 


2024-03-18 d. 9 val. Vilniaus 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Ninos Liogenkajos, mirusios 2023-12-20, testamentas.

 


2024-03-15 d. 9 val. Vilniaus 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Marijos Urbanskienės, mirusios 2023-05-12, testamentas.

 


Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia viešą aukcioną ir parduoda:

VOLKSWAGEN PASSAT, 2005 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 574 Eur;

VOLKSWAGEN PASSAT, 2007 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 819 Eur;

Išsamesnė informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/aukcionai-/e-parduotuve

 


Informacija apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-04-28 d. sprendimu „Dėl 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-1522, patvirtinto detaliojo plano statinių statybos zonos, statybos ribų, susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų/ išvažiavimų), inžinerinių įrenginių vietų koregavimą, nustatytų servitutų naikinimą ir naujų servitutų nustatymą sklypuose kad. Nr. 0101/0101:1279 ir Nr. 0101/0101:1280. Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2010-04-28 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1522 „Dėl 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano tvirtinimo“. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.:852112000, [email protected] , www.vilnius.lt Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.:869947231, [email protected]PVG. Meidutė. Planuojama teritorija: sklypai Santariškių g. (kad. Nr. 0101/0101:1280), Santariškių g. 84 (kad. Nr. 0101/0101:1279). Planavimo tikslai: statinių statybos zonos, statybos ribų, susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų/ išvažiavimų), inžinerinių įrenginių vietų koregavimas, nustatytų servitutų naikinimas ir naujų servitutų nustatymas sklypuose kad. Nr. 0101/0101:1279 ir Nr. 0101/0101:1280. Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2024-03-19 (10 d.d.) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt , teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, savivaldybės buveinėje, Verkių seniūnijoje, plano rengėjo patalpose. Pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais ar el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba greta žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypą, kurio savininko nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 14 d. nustatyta tvarka arba kurio gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai (jų dalis) patenka į įmonės UAB „GG LTU V9“, įmonės kodas: 306124965, adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio teritoriją arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, ir jiems bus taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

 

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 14 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

4400-4161-5534

4400-4160-0540

Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Beinoravos k.

23,9598 ha

4400-4161-5534

4400-1071-7892

Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Beinoravos k.

8,3500 ha

4400-4161-5534

7110-0006-0006

Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Beinoravos k.

9,9171 ha

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba, vėjo elektrinių statyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 8 MW

Vėjo elektrinės stiebo aukštis:iki 180 m.

Informuojame, kad aukščiau minėtų žemės sklypų savininkai turi teisę, pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius ir (arba) elektroninio pašto [email protected].

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „GG LTU V9“, įmonės kodas: 306124965, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, el. pašto adresas: [email protected], tel. nr. +370 657 06910.

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja:

2024 m. balandžio 8 d. 9 val. numatomas nuotolinis departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Vyžulionių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 926), Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vyžulionių vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas. Projektas susipažinimui:

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/YDWaC6kx53g2CJM .

2024 m. balandžio 22 d. 9 val. numatomas nuotolinis departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Cirkliškio dvaro sodybos (u. k. 705), Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k. bei Nevėžninkų koplyčios liekanų (u. k. 1641), Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Nevėžninkų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai. Projektai susipažinimui:

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/EPTyP7MJPcd7QSq .

 


Informuojame apie parengtą „Žemės sklypo Latvių g. 70 detaliojo plano“ (reg. Nr. T00058416) statybos ribų ir zonų, susisiekimo išdėstymo principų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-02 sprendimu Nr. 1-557 patvirtintas „Žemės sklypo Latvių g. 70 detalusis planas“ (TPDR Nr. T00058416). Planuojamos teritorijos aprašymas: 1,2350 hažemės sklypas Latvių g. 70, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0038:168. Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. 1-557„Dėl žemės sklypo Latvių g. 70 detaliojo planotvirtinimo“. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. (85) 261 11 15, el. p. [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 d. 9 p. bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 ir 320 punktų reikalavimais, koreguojama „Žemės sklypo Latvių g. 70 detaliojo plano“ užstatymo antžeminės ir požeminės dalių statybos ribos ir zonos, konkretus užstatymo išdėstymas (nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant sklypo žaliųjų erdvių ploto), susisiekimo komunikacijų išdėstymas: naikinamas galiojančiu detaliuoju patvirtintas įvažiavimas/ išvažiavimas rytinėje sklypo dalyje. Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:su parengtu teritorijų planavimo dokumento koregavimo projektu galima nuo 2024-03-20 iki 2024-04-03 imtinai (10 darbo dienų): 1) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; 2) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); 3) Žvėryno seniūnijos (Sėlių g. 39-42, LT-08109 Vilnius) skelbimų lentoje. Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus):raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


Pranešame, kad pertvarkoma IĮ „NOFORMA“, kodas 301792882, duomenys saugomi Juridinių asmenų registravimo skyriuje Vilniaus filiale, į UAB Only element. Pertvarkomos įmonės teisinė forma – individuali įmonė. Po pertvarkymo tęsiančios Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

Susipažinti su naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentais galima per 3 dienas po šio skelbimo atspausdinimo dienos adresu Šeimyniškių g. 42-37, Vilniusg.13-91, Vilnius.

 


Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2023-11-20 patvirtintu nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-SK-505 buvo patikslinti Jonavos miesto istorinės dalies (u. k. 4417), Jonavos r. sav., Jonavos m. duomenys Kultūros vertybių registre: patikslintos vertingosios savybės, nustatyti užstatymo tipai ir patikslintos teritorijos ribos. Jonavos miesto istorinei daliai (u. k. 4417) ir jos teritorijai, į kurią naujai patenka žemės sklypai unikalūs Nr. 4610-0011-0104 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 52), 4610-0011-0132 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 50), 4610-0011-0131 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 48), 4610-0011-0134 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 46), 4610-0011-0023 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 42), 4610-0011-0022 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 40), 4610-0011-0067 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 38), 4610-0011-0026 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 36), 4610-0011-0110 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 34), 4610-0011-0093 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 32), 4610-0011-0014 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Kauno g. 62), 4400-1992-1369 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Kauno g. 66), 4610-0011-0050 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Kauno g. 45), 4610-0011-0024 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Kauno g. 43), 4610-0011-0074 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Kauno g. 41, 41A), 4610-0011-0094 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Sodų g. 21A), 4610-0011-0011 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Sodų g. 21), 4610-0011-0107 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Klaipėdos g. 44), 4610-0011-0124 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Kauno g. 6), 4610-0011-0044 (Jonavos r. sav., Jonavos m., Vilniaus g. 11, 13), didesnė žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3916-0664 dalis ir pastatai, adresu Jonavos r. sav., Jonavos m., Kauno g. 9, jiems taikomi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. reikalavimai.

Prašymai išmokėti kompensaciją dėl patirtų nuostolių  taikant aukščiau nurodytus apribojimus, teikiami Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius, el. pašto adresas [email protected], tel. Nr. (8 5) 273 42 56. Konsultacijos dėl kompensacijų teikiamos tel. Nr. (85) 272 41 02 arba el. pašto adresu [email protected]

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 14 IR 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

ŽEMĖS SKLYPAI:

 1.  

6730-0001-0084

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.

 1.  

4400-1799-2462

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k.

 1.  

6730-0012-0008

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabėrvalkių k.

 1.  

6730-0012-0025

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

 1.  

6730-0001-0037

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jaciūnų k.

 1.  

6730-0012-0060

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabėrvalkių k.

 1.  

6730-0008-0017

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

 1.  

4400-2151-7935

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.

 1.  

6730-0001-0082

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.

 1.  

6639-0001-0053

Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Voverinės k.

 1.  

6639-0001-0051

Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Voverinės k.

 1.  

6615-0001-0019

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkų k.

 1.  

4400-0529-0662

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Buojaragio k.

 1.  

6639-0001-0055

Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Voverinės k.

 1.  

6730-0001-0072

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.

 1.  

6730-0010-0002

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Šedeikonių k.

 1.  

6730-0010-0024

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Ožkyčių k.

 1.  

6730-0009-0063

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabėrvalkių k.

 1.  

6730-0012-0043

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

 1.  

4400-5102-6581

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Šedeikonių k.

 

(toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB Eurostat 1 (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB Eurostat 1, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 10 000 kW, stiebo aukštis iki 180 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE01 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0001-0075, teritorijos plotas 3.0700 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.

VE02 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0001-0002, teritorijos plotas 4.8700 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k.

VE18 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2199-0629, teritorijos plotas 4.7750 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Buojaragio k.

VE19 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0008-0157, teritorijos plotas 20.3292 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

VE20 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0009-0105, teritorijos plotas 11.3000 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Ožkyčių k.

VE22 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0009-0052, teritorijos plotas 2.7800 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabėrvalkių k.

VE23 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0012-0002, teritorijos plotas 4.1600 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

VE24 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0012-0006, teritorijos plotas 3.5000 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabėrvalkių k.

VE27 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1202-7788, teritorijos plotas 15.0800 ha, adresas Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Voverinės k.

VE28 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5085-1710, teritorijos plotas 16.3784 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkų k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 6730-0001-0084; 4400-1799-2462; 6730-0012-0008; 6730-0012-0025; 6730-0001-0037; 6730-0012-0060; 6730-0008-0017; 4400-2151-7935; 6730-0001-0082; 6639-0001-0053; 6639-0001-0051; 6615-0001-0019; 4400-0529-0662; 6639-0001-0055; 6730-0001-0072; 6730-0010-0002; 6730-0010-0024; 6730-0009-0063; 6730-0012-0043; 4400-5102-6581, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad, išskyrus toliau nurodytu atveju, Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected]. Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d. miškų ūkio paskirties žemės sklypų savininkai negali teikti prieštaravimų dėl didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybų.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB Eurostat 1, juridinio asmens kodas 305999362, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 15 IR 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

(toliau kartu – Žemės sklypas).

* pažymėtų žemės sklypų išrašai Nekilnojamojo turto registre yra nesuformuoti.

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB Eurostat 1 (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB Eurostat 1, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:[1] Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

Numatoma vykdyti veikla

Iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 10 000 kW, stiebo aukštis iki 180 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE01 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0001-0075, teritorijos plotas 3.0700 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pagirnupių k.

VE02 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0001-0002, teritorijos plotas 4.8700 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k.

VE03 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0003-0005, teritorijos plotas 17.5200 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Deglėnų k.

VE18 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2199-0629, teritorijos plotas 4.7750 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Buojaragio k.

VE19 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0008-0157, teritorijos plotas 20.3292 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

VE20 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0009-0105, teritorijos plotas 11.3000 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Ožkyčių k.

VE21 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0008-0009, teritorijos plotas 7.5700 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

VE22 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0009-0052, teritorijos plotas 2.7800 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabėrvalkių k.

VE23 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0012-0002, teritorijos plotas 4.1600 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

VE24 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0012-0006, teritorijos plotas 3.5000 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabėrvalkių k.

VE26 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4945-2180, teritorijos plotas 31.0770 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkų k.

VE27 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1202-7788, teritorijos plotas 15.0800 ha, adresas Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Voverinės k.

VE28 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5085-1710, teritorijos plotas 16.3784 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkų k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-1799-2462; 6730-0012-0008; 6730-0012-0025; 6730-0001-0037; 6730-0012-0060; 6730-0008-0017; 4400-2151-7935; 6730-0001-0082; 6639-0001-0053; 6639-0001-0051; 6615-0001-0019; 4400-0529-0662; 6639-0001-0055; 6730-0001-0072; 6730-0010-0002; 6730-0010-0024; 6730-0009-0063; 6730-0012-0043; 4400-5102-6581; 6730-0004-0041; 4400-0053-5808; 4400-5938-5938; 4400-5938-5970; 6730-0009-0130; 6639-0001-0050; 6730-0008-0007; 6730-0007-0016; 4400-2646-6562; 6730-0009-0057; 4400-2474-0329; 6730-0009-0120; 4400-4993-2965; 4400-5100-1291; 4400-0225-4240; 6730-0009-0067; 6730-0009-0066; 4400-0370-0483; 4400-0562-1134; 4400-0370-0372; 6730-0001-0085; 4400-0784-7645; 6730-0003-0020; 4400-1072-2837; 4400-0542-5821; 4400-0234-8716; 6730-0009-0112; 6730-0007-0054; 4400-0053-7894; 6730-0001-0069; 6730-0001-0068; 6730-0009-0089; 6730-0009-0026; 6730-0001-0032; 6730-0001-0033; 6730-0009-0124; 4400-5196-1683; 6730-0003-0007; 6730-0008-0037; 6730-0008-0036; 6730-0008-0038; 6730-0012-0014; 6730-0003-0008; 4400-2113-2638; 6730-0009-0038; 4400-0225-2400; 4400-0225-2211; 6730-0007-0047; 6730-0001-0021; 4400-5195-8235; 4400-5102-3535; 4400-0206-7458; 6730-0011-0143; 6730-0008-0140; 4400-1587-9066; 4400-4974-5008; 4400-5100-4850; 6730-0008-0030; 6730-0008-0016; 4400-5911-3412; 6747-0004-0257; 6730-0009-0103; 6730-0007-0017; 4400-2535-7484; 6730-0001-0071; 6730-0008-0041; 6730-0009-0085; 4400-2151-7824; 4400-5101-7206; 4400-2271-1362; 4400-2271-1304; 6730-0008-0031; 6730-0008-0004; 6730-0008-0021; 6730-0008-0033; 6730-0009-0040; 6639-0001-0015; 6639-0001-0052; 6730-0003-0004; 4400-1072-2704; 4400-1666-9951; 6639-0001-0048; 6639-0001-0056; 4400-5100-1168; 4400-5193-8110; 6730-0007-0005; 6730-0007-0044; 6730-0009-0046; 4400-5102-2881; 4400-1854-9228; 4400-2219-5746; 6730-0010-0001; 4400-1480-8367; 6730-0009-0134; 4400-2222-9898 nebus galimos šios veiklos:naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

 1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
 2. Esant objektyviems pagrindams, Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, turite teisę per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo pateikti raštu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB Eurostat 1, juridinio asmens kodas 305999362, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

[1]Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 

 

 

Atgal