VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

11 11. Vilniuje prasideda Aušros Vartų Globos atlaidai

Vilniuje prasideda tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Sekmadienį Aušros Vartų šventovėje atlaidų pradžios šv. Mišias aukos vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Visą savaitę iki kito sekmadienio Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. Teresės bažnyčioje vyksiančių atlaidų aštuondienio šių metų tema - "Tikėjimas ir Gailestingumas - Dievo dovana ir užduotis".

Atlaidų metu šv. Mišios bus aukojamos ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir rusų, baltarusių, ukrainiečių, ispanų, italų, vokiečių, prancūzų, anglų kalbomis, kuriomis kalbant galima išgirsti Vilniuje.

Atskirose šv. Mišiose kasdien bus meldžiamasi už kunigus, vienuolius, vaikus, mokytojus, katechetus, jaunimą. Pamaldose giedos Vilniaus šventovių ir Vilniaus arkivyskupijos parapijų chorai, vakarinę rožinio maldą kalbės Vilniuje veikiančių vienuolijų seserys ir maldininkai.

Pirmos ypatingos Aušros Vartų Dievo Motinai pagerbti skirtos iškilmės prie stebuklingojo paveikslo buvo surengtos po 1706 m. Vilniaus gaisro. Daug vilniečių teigė patyrę Marijos pagalbą, kai kas net tvirtino regėjęs, kaip Ji pati, pakilusi viršum Šv. Teresės bažnyčios ir koplyčios, gesinusi liepsnas. Nuo to laiko kasmet gegužės 18 d. prie Aušros Vartų savo noru rinkdavosi viso Vilniaus orkestrai, kurie nuo aušros iki sutemų grieždavo švč. Mergelei įstabiausias melodijas. Šis paprotys nunyko 1715 m. sudegus medinei koplyčiai.

Nuo 1735 m. kasmet antrąją lapkričio savaitę Aušros Vartuose imta švęsti Dievo Motinos Globos šventę. 1761 m. buvo įsteigta Švč. Mergelės Marijos globos brolija, kuriai 1773 m. popiežius Klemensas XIV davė dvi privilegijas. Pirmoji privilegija suteikė atlaidus brolijos nariams jų įstojimo į broliją ir Marijos Globos šventės dieną. Antroji atlaidų privilegija suteikta šv. Mišioms už mirusius brolijos narius. Nuo to laiko Marijos Globos šventė išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus. Atlaidai būdavo užbaigiami geriausių miesto solistų ir miesto orkestro iškilmingai atlikta litanija.

Dabar Didieji Globos atlaidai švenčiami aštuonias dienas tą lapkričio savaitę, į kurią patenka 16-oji mėnesio diena.

Atgal