VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

10 24. Evangelikų reformatų bažnyčios kun. A. Kvedaravičius: jeigu sunaikins 500 metų senumo Bažnyčią, pasaulis netylės

Ne vienus metus besitęsiantis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios-Unitas Lithuaniae-Sinodas ginčas nesibaigia ir įtraukia ne tik teismus, bet ir valstybines bei pasaulines institucijas.

Sinodui teisiniuose procesuose atstovaujančiam advokatui Tadui Kelpšui antradienį paskelbus, kad Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčių durys ir vėl plačiai atvertos tikintiesiems, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Algimantas Kvedaravičius sako, kad jos tikintiesiems niekada ir nebuvo uždarytos. "Antstolio įspėjimą gavau spalio 23-iąją 12 val. 15 min., o 9 val bažnyčios durys jau buvo laužiamos", - Eltai sakė A. Kvedaravičius, pasipiktinęs antstolio veiksmais.

"Pagal Vilniaus apygardos teismo nutartį iki šiol neteisėtai pasisavintos Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sugrąžinamos Lietuvos evangelikų reformatų-Unitas Lithuaniae-Sinodui saugoti. Spalio 23 d. Sinodui buvo perduota Vilniuje, Pylimo gatvėje, esanti bažnyčia, o spalio 24-ąją ketinama sugrąžinti dar 5 bažnyčių pastatus. Tuo pačiu bažnyčios Vilniuje, Salamiestyje (Biržų rajone) ir Papilyje (Biržų rajone) po beveik dešimtmečio pertraukos bus atvertos visai evangelikų reformatų bendruomenei", - antradienį pranešė advokatas T. Kelpšas.

Pasak Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinio superintendento Tomo Šerno, maldos namai privalo būti visada atviri kiekvienam tikinčiajam. "Būtent čia mūsų bendruomenės nariai ateina ieškoti ramybės ir išganymo. Ilgą laiką dalis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčių buvo užrakintos ir neprieinamos nei dvasininkams, nei religinei bendruomenei. Be tikinčiųjų Dievo namai - tušti, todėl šio momento visa bendruomenė nekantriai laukė", - sakė T. Šernas.

Bažnyčių pastatus, kaip ir kitą Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai priklausantį beveik 17 mln. litų vertės nekilnojamąjį turtą, neteisėtai, kaip teigiama prašyme pradėti ikiteisminį tyrimą, nuo 1997 metų valdė buvęs dvasininkas Algimantas Kvedaravičius. Dėl neteisėtų jo veiksmų pasisavinant ir perleidžiant kitiems asmenims svetimą turtą pradėtas ikiteisminis tyrimas, o visas pasisavintas turtas - areštuotas.

"Pagal antstolio patvarkymą, šiomis dienomis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios bendruomenei yra perduodami saugoti bažnyčių pastatai Vilniuje, Biržuose bei Biržų rajone, taip pat - Salamiestyje bei Pasvalio rajone. Bendruomenė pasiryžusi šį turtą saugoti, puoselėti bei naudoti pagal paskirtį. Šis žingsnis labai svarbus tikintiesiems, kurie beveik dešimtmetį neturėjo galimybės lankytis savo maldos namuose. Tikimės, kad galutiniais teismo sprendimais galų gale evangelikų reformatų bendruomenei bus sugrąžintas ir kitas neteisėtai išgrobstytas turtas", - sako Sinodui teisiniuose procesuose atstovaujantis advokatas T. Kelpšas.

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia Lietuvoje veikia nuo XVII amžiaus, o šiuo metu vadovaujasi dar iki 1940 m. Bažnyčios priimtais kanonais. Remiantis jais, aukščiausia Bažnyčios institucija - Sinodas, o Bažnyčios turtą tvarko bei administracines funkcijas atlieka iš Sinodo narių renkama konsistorija.

Advokato T. Kelpšo teigimu, nors dar 2002 metais A. Kvedaravičiaus veikla Bažnyčioje buvo suspenduota, jis, kaip teigiama Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios prašyme pradėti ikiteisminį tyrimą, pasinaudodamas Lietuvos teisinės sistemos spragomis bei manipuliuodamas dokumentais be teisėto pagrindo užvaldė beveik visą Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios bendruomenei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą.

Nors 2002 metais Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas pavedė administruoti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae-Sinodui, A. Kvedaravičius, teigiama, neturėdamas Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios bendruomenės įgaliojimų ir jai neatstovaudamas, ėmė neteisėtai spekuliuoti Bažnyčios ir jos bendruomenės vardu bei turtu, sakoma T. Kelpšo pranešime.

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. A. Kvedaravičius advokato T. Kelpšo žodžius laiko senas kalvinistines tradicijas puoselėjančios Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios šmeižtu. "Taip siekiama klaidinti visuomenę ir padaryti spaudimą nepagrįstus Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae-Sinodas ieškinius nagrinėjantiems teismams", - sakė jis Eltai.

"Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia vykdė ir tebevykdo bažnytinę veiklą, joje renkasi tikintieji, vyksta kita Bažnyčios veikla. Visi duomenys apie Bažnyčios veiklą teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikiami Teisingumo ministerijai ir pan. Todėl samprotavimai apie tai, kad dešimtmetį bažnyčia buvo uždaryta - šmeižtas.

Visų pirma noriu atkreipti dėmesį, kad Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae-Sinodas yra atskilusi nuo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir su ja save bandančių tapatinti asmenų grupė, kuri siekia perimti tradicinės Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios statusą ir pirmiausia turtą. Atkreipiu dėmesį, kad Sinodas veikia ne kaip jie nurodo nuo 1940 m., tačiau buvo įkurtas tik 2002 metais, iš Bažnyčios pašalintam kunigui inicijavus keturių parapijų grupelės atsiskyrimą nuo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios.

Šios grupės, susitapatinusios su tradicine Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia, mes niekada nepripažinome, ginčijome jos įsisteigto darinio teisėtumą, ką darome iki šiol. Bažnyčios turtas, į kurį dabar nusitaikė kunigai Tomas Šernas ir Rimas Mikalauskas bei jų advokatas Tomas Kelpšas, niekada niekur Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae-Sinodui nepriklausė. Šią grupę inicijavo keletas užsieniečių, jau anksčiau turėjusių problemų Lietuvoje.

Seimo paskirta tarptautinė teologinė komisija, visos tradicinės Lietuvos Bažnyčios, Lietuvos universitetų teisininkai, kalvinistinių Bažnyčių pasaulinės organizacijos, Seimo kontrolierius ir kt. šios naujos (Teisingumo ministerijos žodžiais tariant) organizacijos nei reformatų Bažnyčia, nei tuo labiau tradicine, nepripažino", - Eltai sakė A. Kvedaravičius.

Pasak jo, advokatas T. Kelpšas, siekdamas sudaryti įspūdį, esą Bažnyčios vadovai vykdo nusikalstamą veiką švaistydami Bažnyčios turtą, klaidina visuomenę, kadangi nutyli esminę aplinkybę, kad būtent pagal Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vadovybės (tarp jų ir pagal generalinio superintendento kun. A. Kvedaravičiaus) skundą prokuratūrai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae-Sinodas jau pareiškiant nepagrįstus ieškinius dėl jiems nepriklausančio turto siekė jį perimti prašydami teismų taikyti laikinąją apsaugos priemonę - nustatyti turto administravimą. Teismai šiuos reikalavimus atmetė kaip nepagrįstus. Dabartinius antstolio veiksmus perduodant Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios turto administravimą neteisėtai pagal bažnytinę teisę atsiskyrusiai ir nesusijusiai asmenų grupei, pažeidžiant teismo nutarimus ir visą įmanomą tarnybinę etiką, vertiname kaip neteisėtą siekį apeiti teismų sprendimus dėl laikino turto administravimo neskyrimo ir trukdymą veikti tradicinei Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai, pabrėžia A. Kvedaravičius.

Atgal