VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

10 09. Bus kuriamas internetinis puslapis Tikėjimo metams

Gailutė Šiaulienė

Siekiant geriau pasirengti popiežiaus Benedikto XVI paskelbtiems Tikėjimo metams, Lietuvos vyskupų konferencija numato sukurti internetinį puslapį, kuris suteiktų papildomos pagalbos visiems ieškantiems Dievo ar norintiems pagilinti savo tikėjimą.
Tikėjimo metus nuspręsta iškilmingai pradėti vyskupijų katedrose spalio 11 dieną.
Vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje Vilniuje praėjusią savaitę išreikštas pageidavimas, jog katalikiškos organizacijos labiau prisidėtų prie bendrų Tikėjimo metų renginių. Vyskupai ragina į kvietimą minėti Tikėjimo metus atsiliepti katalikišką žiniasklaidą, jaunimo bendruomenes, akademinės sielovados grupes, kunigų seminarijas, parapijas ir kiekvieną tikintįjį. Planuojama publikuoti naujų leidinių.
Vyskupų konferencijos posėdžio dalyviai išreiškė susirūpinimą, jog pastaruoju metu tiek reklamoje, tiek kai kuriuose renginiuose nepagarbiai ir netinkamai pasitelkiami religiniai simboliai, o tai žeidžia tikinčiųjų jausmus bei gali kurstyti religinę nesantaiką.
Vyskupai aptarė, kaip pasiruošti įgyvendinti ankstesniame plenariniame posėdyje patvirtintas gaires nepilnamečių seksualinio išnaudojimo prevencijai ir tyrimams, atliekamiems gavus kaltinimus prieš dvasininkus ir Bažnyčios darbuotojus. Apžvelgti tų gairių diegimo etapai ir procedūros. Numatyta publikuoti prevencijos dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais gaires, kurių tikslas - užtikrinti nepilnamečių saugumą, taip pat apsaugoti suaugusiuosius, kad jų tarnystė nebūtų diskredituojama dėl neteisėtų įtarimų ar kaltinimų.
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, neseniai grįžęs iš Europos vyskupų konferencijų pirmininkų suvažiavimo Šveicarijoje, supažindino susirinkusiuosius su svarbesnėmis žemyno aktualijomis. Esama tendencijos, jog Europoje vis labiau stiprėja krikščionių diskriminacija dėl moralinių nuostatų. Yra kilusi parašų rinkimo iniciatyva "Vienas iš mūsų", kuria siekiama pagarbos žmogaus gyvybei ir to, kad Europos Sąjungos fondų lėšomis nebūtų finansuojami medicininiai eksperimentai su embrioninėmis kamieninėmis ląstelėmis. Neseniai įsigaliojęs Europos piliečių iniciatyvos reglamentas suteikia naują dalyvaujamosios demokratijos priemonę - surinkus vieną milijoną ES piliečių parašų iš ne mažiau kaip septynių valstybių narių, galima teikti svarstymui teisės aktą ES kompetencijai priklausančiais klausimais. Minėtoji iniciatyva yra pirmoji, kuria siekiama per vienerių metų laikotarpį surinkti tokį kiekį parašų ES valstybėse (tarp jų - Lietuvoje) ir įpareigoti Europos Komisiją parengti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius žmogaus embriono apsaugą, rašoma Vyskupų konferencijos sekretoriato pranešime.
Kitas plenarinis Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis bus surengtas šių metų gruodžio 6 dieną Kaune.

Atgal