VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

10 01. Vyskupai ragina boikotuoti šventųjų atvaizdų niekinimą viešoje erdvėje

Reaguodami į Vilniaus ir kitų gyvenviečių gatvėse pasirodžiusius katalikus trikdančius ir skaudinančius atvaizdus, Vilniaus arkivyskupijos hierarchai ragina tikinčiuosius naudotis visomis įstatymų nedraudžiamomis protesto, boikoto ar kitomis poveikio minėtų renginių rėmėjams formomis.

"Pastarosiomis savaitėmis Vilniaus ir kitų Lietuvos gyvenviečių gatvėse pasirodė katalikus trikdančių ir skaudinančių viešųjų atvaizdų. Vieni jų reklamuoja laisvalaikio aprangą, pasitelkdami lengvai atpažįstamus religinių paveikslų motyvus. Kiti pristato jau ne pirmą kartą rengiamą tarptautinį teatro festivalį renesansiniu Salvator mundi (Pasaulio Išganytojo) paveikslu. Šis plakatas išskiria iš dvylikos festivalio pasirodymų būtent tą, kurį tiek režisierius, tiek rengėjai pristato kaip "spektaklį - šventvagystę", - rašoma Vilniaus arkivyskupo metropolito Audrio Juozo Bačkio ir vyskupo generalvikaro Arūno Poniškaičio pasirašytame viešame laiške.

Pasak hierarchų, "tokie kraštutiniai mėginimai bet kokia kaina atkreipti į save dėmesį aukoja žmogišką padorumą ir įžeidžia daug žmonių; jų nesustabdo nė tai, kad šiuo metu pasaulis diskutuoja apie tragiškus padarinius provokacijų, kuriomis kėsintasi į tikinčiųjų jausmus".

"Norime priminti visiems Bažnyčios nariams ir juos padrąsinti: kaip lygiateisiai demokratinės valstybės piliečiai turite teisę, o kaip sąmoningi katalikai - ir pareigą prieštarauti, kai mums brangus Švenčiausiojo Viešpaties Veido atvaizdas bei kiti religiniai ženklai yra sąmoningai niekinami. Asmeniškai ir per grupes, draugijas, susivienijimus naudokitės visomis įstatymų nedraudžiamomis protesto, boikoto ar kitomis poveikio minėtų renginių rėmėjams formomis. Pasitelkite vaizduotę ir išradingumą, parodykite susitelkimą ir aiškią poziciją, tačiau nuoširdžiai venkite į pyktį atsakyti pykčiu, į panieką - panieka, į orumo pažeidimus - kitų orumo nepaisymu", - raginama Katalikų Bažnyčios ganytojų laiške.

Kaip jau skelbta, spalio 6 ir 7 dienomis Vilniaus tarptautinio teatro festivalio "Sirenos" programoje bus rodomas provokuojantis italų režisieriaus Romeo Kastelučio (Romeo Castellucci) spektaklis "Apie Dievo Sūnaus veido koncepciją". Vos valandą trunkantis spektaklis jau sukėlė protestus Prancūzijoje, nors prieš festivalį jo rengėjai sakė Vilniuje nesitikį panašių protesto akcijų.

Atgal