VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

12 20. Nusilenkime naujai aušrai

Algirdas Pilvelis

Kristus visada su mumis, mūsų maldoje, džiaugsmuose, šviesoje, darbuose, skausmuose ir jausmuose, viltyje -  du tūkstančiai dvyliktąjį kartą laikas priglaudžia delną prie kaktos, peržegnodamas padeda išlikti ir gyventi toliau. Tikėkime, su meile kilkime į šventus nepraeinančius  dvasingus ir kartais net primirštus laikinus dalykus, juk visa tai  yra amžinybė. Tvirtas mūsų supratimas stiprina žmonių ryšį širdyse. Dėkokime  Dievui, kad esame, kad tikime vieni kitais šeimose, tautoje, gyvename begalybės kelyje, žinome, jaučiame ir suvokiame savo laikinumą ir kartu amžinybę. Pasitikėkime vieni kitais šeimose, visuomenėje, tautoje! Mano indėlis mažas, dulkė, visas palikimas laiko susumuotas. Likimas sukasi kaip orbita apie atomą, kaip kelias nuo pirmųjų žingsnių į Gedimino kalną iki sapno apie didį ir garsų miestą, kuris išaugo ir yra garbinga praeitis, dabartis ir ateitis. Atkurtą Nepriklausomybę apkabina skaičius 22. Praeities įžvalgai ir apmąstymams  - Trys kryžiai lyg balti žiedai. Žvelkime ne paviršutiniškai, palinkėkime vieni kitiems pažvelgti į esmę, gelmę. Nulenkime galvą Kristui Beatliejuje.

Esame vyresni už Kristų, bet jo mokymas. Jo gailestingoji širdis – nebyli, bet tvirta atrama gyvenime,  kartu ir kelrodis tikrovės erdvėje į  dvasios amžinybę. Tai mus kelia vis aukštyn ir aukštyn. Sulaukus Kūčių ir šv.Kalėdų  mums taip pat rūpi, kaip išgyventi, išlikti. Padėkime vieni kitiems visa širdimi ir protu – kuo tik galime - savo artimam, būkime dosnūs, orūs, verti Kristaus pasitikėjimo mumis. Rytoj Išganytojas vėl ateis į pasaulį ir niekada nepaliks mūsų vienų.

Atgal