VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

11 15. Baigiamų Gailestingumo metų vaisiai džiugina kardinolą A. J. Bačkį

Dargintė Kaminskienė

Gailestingumo esminė savybė yra dovana, todėl būkime dosnūs pagalba artimui, gerais darbais, atjauta ir gailestingumu, palydėdamas Lietuvos vyskupų paskelbtus Dievo Gailestingumo metus, sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

 "Meilė kuria naują civilizaciją, kurioje nėra vietos neapykantai ir smurtui. Tokia meilės civilizacija užsimezga šeimoje, bendruomenėje, parapijoje, ji kaip šviesos spinduliai palengva plinta toliau sudarydama sąlygas augti, įsišaknyti gerumui ir gailestingumui", - teigė Vilniaus arkivyskupas, sekmadienį vadovavęs Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų pradžios Šv. Mišioms.

 Arkivyskupas pasidžiaugė Dievo Gailestingumo metų vaisiais. "Vilniuje atsirado paliatyvios slaugos namai ir sunkiems ligoniams teikiama pagalba namuose, katalikiškas vaikų darželis mažutėliams, Šv. Juozapo bendruomenės mokykla, Mažoji akademija. Tai gražiausi liudijimai, kad ten, kur gailestis ir meilė, ten yra Dievo malonė ir gailestingumas", - teigė A. J. Bačkis.

 Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Aušros Vartų šventovėje tęsis iki lapkričio 20 dienos, meldžiantis pagalbos sau, šeimoms, tėvynei, taikos, teisingumo ir solidarumo visoms tautoms. Atlaidų metu nuo lapkričio 14 dienos parapijoje veikia Solidarumo kavinė. Šia akcija Aušros vartų parapijos "Caritas" prašo tikinčiuosius atnešti savo iškeptų pyragų, vaisių ar kitokio maisto maldininkams pavaišinti.

 Vilnius - ypatingas miestas, glaudžiai susijęs su pamaldumu Dievo Gailestingumui. Dar XVI a. virš vienų iš nedaugelio išlikusių miestą juosusios gynybinės sienos vartų buvo iškabintas Dievo Motinos paveikslas tikint, kad geriausiai miestą nuo negandų gali apsaugoti jos užtarimas. Nuo XVII a. pradžios vilniečiai ir miesto svečiai meldžiasi prie dabartinio, malonėmis plačiai išgarsėjusio Dievo Motinos atvaizdo istoriniuose Aušros vartuose. 1927 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus karūnomis, atvaizdui suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.

 1934 m. pagal Vilniuje gyvenusios vienuolės šv. Faustinos regėjimus dailininkas Eugenijus Kazimierovskis Vilniuje nutapė Gailestingojo Jėzaus paveikslą. 1935 m. pirmą kartą viešam gerbimui Gailestingojo Jėzaus paveikslas išstatytas Aušros vartų koplyčioje. Nuo 2004 metų visame pasaulyje gerai žinomas paveikslas Vilniuje gerbiamas Dievo Gailestingumo šventovėje Dominikonų gatvėje. Šių metų pradžioje Vilniaus arkikatedroje pašventintos Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijos iškeliavo į visas Lietuvos vyskupijas, pasiekė ir parapijas JAV, Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajuje, Rusijoje, Italijoje, Airijoje, Vokietijoje.

Atgal