VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

07.07. NATO pajėgų sudėtyje į Iraką vyksta septyni Lietuvos kariai

Liepos 7 d. į Iraką pusmečio budėjimui išvyksta septyni Lietuvos kariuomenės Ryšių ir informacinių sistemų bataliono Perdislokuojamojo ryšių ir informacinių sistemų modulio (PRISM) kariai. Į budėjimą kariai vyksta NATO ryšių bataliono sudėtyje, kuris šiuo metu budi NATO Greitojo reagavimo pajėgose (NRF).

 

PRISM kariai vykdys užduotis NATO vadovaujamos tarptautinės operacijos Irake (angl. NATO Mission Iraq, NMI) pajėgų sudėtyje, pagal NATO NRF mandatą. Ši nekovinė operacija, kuriai Irako vyriausybės prašymu NATO uždegė žalią šviesą 2018 m. Aljanso viršūnių susitikime Briuselyje, yra skirta apmokyti šalies saugumo pajėgas ir vykdyti patariamąją veiklą.

Asociatyvi nuotrauka Lauros Jokšaitės

Lietuvos Respublikos Seimas yra priėmęs nutarimą, leidžiantį Lietuvos karius, priskirtus NATO tarptautinėms karinėms vadavietėms, išsiųsti į NATO tarptautines karines operacijas. Per pastaruosius keletą metų panašios sudėties PRISM karių grupė į tarptautinę operaciją Afganistane vyko penkis karus, taip pat keturias rotacijas PRISM kariai yra tarnavę NATO oro erdvės gynybos misijoje „Aktyvi užtvara“ (angl. Active Fence) ir kartą – NATO taikos palaikymo pajėgų misijoje KFOR Kosove.

 

Perdislokuojamojo ryšių ir informacinių sistemų modulis yra vienintelis Lietuvos kariuomenės kuopos dydžio vienetas, kuris yra nuolat priskirtas prie NATO pajėgų vieno iš trijų ryšių batalionų. Jis turi NATO tarptautinės karinės vadavietės statusą. Pagrindinis PRISM uždavinys – teikti mobiliąją vadovavimo ir valdymo proceso paramą laikinoms arba perdislokuojamoms NATO vadavietėms.

 

Lietuvos kariai dalyvavimą NATO vadovaujamoje tarptautinėje  operacijos Irake (angl. NATO Mission Iraq, NMI) pradėjo nuo 2019 metų sausio mėnesio, kai Lietuva išsiuntė į šią operaciją du karius, kurie šiuo metu tarnauja Bagdade esančiame operacijos štabe.

 

Kitoje JAV vadovaujamoje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ Irake (OIR) tarnauja 6 Lietuvos kariai, dislokuoti Al Asade esančioje karinėje bazėje. Lietuvos kariniai instruktoriai dirba su kuopos dydžio Irako kariuomenės vienetais, kuriems organizuoja pėstininkų bazinių įgūdžių kursą. Lietuvių instruktorių grupė veikia Danijos kariuomenės kontingento sudėtyje, kurioje taip pat tarnauja tokio pat dydžio analogiškos instruktorių grupės iš Latvijos ir Estijos.

 

Šiuo metu Lietuva dalyvauja 11-oje tarptautinių operacijų ir yra dislokavusi daugiau nei 140 karių trijuose žemynuose: Europoje – Ukrainoje; Azijoje – Afganistane, Irake, Turkijoje; Afrikoje – Malyje ir Centrinės Afrikos Respublikoje.

 

Dalyvavimas tarptautinėse operacijose yra svarbi Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų tarptautiniam saugumui išraiška, taip pat priemonė stiprinti ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką, NATO kolektyvinę gynybą bei karinį bendradarbiavimą.

 

Pagal Krašto apsaugos ministerijos užsakymą  2018 m. gruodį atliktą visuomenės nuomonės tyrimą, dauguma  Lietuvos gyventojų remia  karių dalyvavimą  tarptautinėse operacijose  prisidedant  prie  tarptautinės bendrijos pastangų  palaikyti taiką ir stabilumą pasaulyje, užkirsti kelią tarpvalstybiniams ir etniniams konfliktams, kovoti su tarptautiniu terorizmu. Apklausos duomenimis, 72 proc. respondentų mano, kad Lietuvos kariai turėtų būti siunčiami į tarptautines operacijas, jeigu to prašo NATO sąjungininkai. Taip pat, apie 68 proc. apklausos dalyvių išreiškė pritarimą, kad Lietuva turėtų aktyviau prisidėti prie kovos su tarptautiniu terorizmu.

 

Lietuva jau 25 metus dalyvauja tarptautinėse operacijose dalydamasi atsakomybe už tarptautinį saugumą. Tarptautinėse operacijose pradėjome dalyvauti praėjus vos ketveriems metams po to, kai buvo atkurta šalies Nepriklausomybė 1990 m.

Atgal