VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

04.11. Krašto apsaugos ministras R. Karoblis „ Ukrainos pasirinkimas integruotis į NATO ir ES – tai šios šalies pasirinkimas, kurį mes palaikome ir padėsime siekti tikslo“

„Ukrainos pasirinkimui integruotis į NATO ir ES įgyvendinimui yra labai svarbi visos valstybės ir jos institucijų, verslo, visuomenės vieninga pozicija. Kartu tai bendras ilgalaikis įsipareigojimas dirbti, nepaisant kliūčių ir sunkumų. Tai Ukrainos pasirinkimas ir mes jį palaikome bei padėsime siekti tikslo“, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis balandžio 11 d. Kijevo saugumo forume.

Krašto apsaugos ministras R. Karoblis susitikęs su Ukrainos gynybos ministru Stepanu Poltoraku patikino, kad Lietuva tęs paramą Ukrainos gynybos reformoms. Taip pat akcentavo vadovavimo ir valdymo grandinės reformos, puskarininkių korpuso vystymo ir karininkų rengimo sistemos pertvarkos svarbą Ukrainos kariuomenėje. „Lietuva pasirengusi plėtoti bendradarbiavimą ir kibernetinės gynybos srityje“, – susitikime sakė ministras R. Karoblis.

 

„Ukrainos gynybos reformų pažanga matoma, svarbu toliau eiti į priekį ir įtvirtinti civilinės demokratinės kontrolės principus, užtikrinti tinkamą jau priimtų įstatymų įgyvendinimą bei priimti naujus gyvybiškai svarbius įstatymus. Itin svarbu kryptingos pastangos, kad reformos vyktų visuose lygmenyse – nuo taktinio iki strateginio“, – pabrėžė R. Karoblis.

 

Vizito metu tarp Lietuvos krašto apsaugos ir Ukrainos gynybos ministerijų buvo pasirašytas protokolas dėl tarpusavio supratimo memorandumo dėl Ukrainos karių mokymo pakeitimo. Protokolas numato neterminuotą tarpusavio supratimo memorandumo galiojimo trukmę.

 

Delegacija vėliau lankys Lietuvos karius, dalyvaujančius karinėje mokymo operacijoje Desnos ir Berdyčevo mokymo centruose.

 

Lietuvos kariuomenės instruktoriai nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. dvišaliu susitarimu ir kartu su sąjungininkais padeda rengti Ukrainos sausumos pajėgų, specialiųjų operacijų, karo policijos karius. Lietuvos kariai tiesiogiai nedalyvauja kovos veiksmuose ir antiteroristinės operacijos zonose Ukrainoje. 2017 m. liepos 1 d. įsteigta Lietuvos nacionalinė karinė mokymo operacija Ukrainoje, kuriai pagal Seimo suteiktą mandatą Lietuva gali siųsti iki 60 karių. Karinė mokymo operacija Ukrainoje skirta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymui.

 

Lietuva taip pat yra paskyrusi strateginio lygmens patarėją į Gynybos reformų patarėjų grupę, patariančią Ukrainos gynybos ministrui. NATO ryšių biure trečius metus dirba patarėjas puskarininkių sistemos vystymo klausimais ir patarėjas karininkų rengimo reformos klausimais, darbą pradėjęs š.m. vasario mėn.

 

Nuo pat Rusijos karinės agresijos Ukrainoje 2014 m. pradžios Lietuva politiškai palaiko Ukrainą, remia ją visomis įmanomomis ir teisiškai leidžiamomis formomis, įskaitant karinę paramą. Tam pritaria ir Lietuvos gyventojai – praėjusių metų pabaigoje Krašto apsaugos ministerijos užsakymu atliktos visuomenės apklausos duomenimis, 64 proc. respondentų teigiamai vertina Lietuvos karinės paramos Ukrainai teikimą.

 

Kartu su sąjungininkais Lietuva padeda Ukrainai reformuoti, rengti ir mokyti jos karines pajėgas. Lietuvoje mokomi Ukrainos karininkai ir puskarininkiai, karo medikai, reabilituojami sužeisti Ukrainos kariai.

Atgal