VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

POLITIKA

03.02. Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!

dr. Jonas Ramanauskas

Lietuvoje tokie laikai atėjo, teisėjams antrankius uždėjo. Vieni sako, kad per žiauru, juk visgi teisėjai. O kiti galvoja kitaip, kad antrankių neužtenka, į narvus, kaip žvėris, juos reikia sodinti. Viešai aikštėje per Valstybės dieną narvuose parodai išstatyti. Ir kas čia yra teisus?

 

Tai kai nusikaltėlis padaro nusikaltimą, kai pagauna ir antrankius uždeda, tuomet jį teisėjai baudžia pagal bausmės dydį. Gi, kai teisėjas daro nusikaltimą, kad ir pridengdamas nusikaltimą, tai padaro gerokai didesnį nusikaltimą, nes iš teisėjo tikimasi teisingumo, nes jis yra prisiekęs Lietuvos valstybei, Konstitucijai. Taigi nusikaltėlio ir teisėjo nusikaltimai nėra ekvivalentūs, teisėjai mažiausiai dešimt kart daugiau turėtų būti baudžiami, nes naikina Valstybės pagrindą – teisingumą. Žmonės iš tokios Valstybės išsilaksto, taip naikinama Valstybė.

 

Dar yra viena rūšis teisėjų, kurie nesprendžia įprastų nusikaltėlių bylų, o sprendžia Valstybės teisinio demokratinio pagrindo bylas, sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Tai pačios svarbiausios bylos, nes nuo jų išsprendimo priklauso visos Valstybės demokratijos, teisės ir teisingumo likimas. Tie teisėjai yra vadinami LR Konstitucinio Teismo teisėjais, t.y. vadinami pačiu garbingiausiu teisėjams vardu.

 

Tai kaip matome praktiškai paprasti teisėjai daro nusikaltimus ir jiems yra ypatingai retai uždedami antrankiai.

 

Na, o kaip yra su pačiais aukščiausiais, garbingiausiais LR Konstitucinio Teismo teisėjais? Panagrinėkime detaliai konkrečius atvejus.

 

Lietuvos valdžios legitimumo byla

 

Taip pavadinau šią bylą todėl, kad normaliai 1990-03-11 paskelbus Nepriklausomybė aktą turėjome legitimią valdžią, kadangi tuo metu ji buvo išrinkta pagal tuo metu galiojančią LTSR Konstituciją, Rinkimų įstatymą ir balsavome už LTSR AT deputatus „vienas rinkėjas – vienas balsas.“ Balsavome kaip civilizuoti žmonės pasaulyje darė ir tebedaro.

 

Tačiau pradėtoje atkurti Lietuvos valstybėje atsitiko kažkas tokio, kad LR Seimo nariai pradėjo nebe suprasti kas yra lygi rinkimų. Dar labiau, net LR Signatarai pradėjo nebe suprasti kas yra lygi rinkimų teisė, nors 1990-03-11 priimto Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 67 straipsnis apie tai labai aiškiai sakė: „Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.“.

 

Tačiau matomai su LR Signatarais kažkas atsitiko tokio tragiško, gal kas nors smegenis persodino, gal kokį kompromatą po nosimi pakišo ir šantažavo, kad jie pradėjo nebesuprasti ką reiškia “rinkėjas turi vieną balsą”.

 

Todėl jau signatarų pakeistame 1992-07-07 Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme tas pats 67 straipsnis suredaguotas taip: „Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.“.

 

Kaip matome išnyko civilizuota teisė „rinkėjas turi vieną balsą“. Taip signatarai su Vytautu Landsbergiu priešakyje pasiruošė šuoliui ir priėmė 1992-07-09 antikonstitucinį Seimo rinkimų, kuris yra garantija amžinajam gaujų dominavimui Lietuvos valdžioje. Nesvarbu koks jų pavadinimas bebūtų.

 

Bet vėl atsitiko taip, kad jau šeštojo Seimo nariai vėl pradėjo nebe suprasti, kas tai per toks stebuklingas dalykas toji lygi rinkimų teisė, kuri įtvirtinta LR Konstitucijos 55 straipsnyje. Nors iki tol Seimo nariai taip pat nieko apie tai nebuvo supratę, nors kiekvieną kartą vis prisiekdavo ir prisiekdavo LR Konstitucijai. Tai ir paprašė LR Konstitucinio Teismo teisėjų, kad jiems išaiškintų lygios rinkimų teisės turinį. Taip 2015-10-20 ant LR KT teisėjų stalo atsirado byla Nr. 10/2015 [1].

 

Ir įvyko stebūklas. LR Konstitucinio Teismo teisėjai [1] Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas išaiškino, kas yra toji lygi rinkimų teisė įtvirtinta LR Konstitucijos 55 straipsnyje. Jau laikas lyg ir pradėti didžiuotis tokiais teisėjais. O tam, kad didžiuotis, reikia pirmiausiai suprasti kuo reikia didžiuotis.

 

Todėl pateiksiu citata iš šios bylos [1] III skyriaus, kuriame  labai nuodugniai, labai aiškiai ir net ne mažiau 3 kartus pabrėžta, kad tai yra ypatingai labai svarbu demokratijai, pasitikėjimui valdžia ir t.t. :

 

„2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“

 

Kalbant apie lygias rinkimų apygardas niekaip nesuprantama, kaip gali būti vienamandatė rinkimų apygarda lygi 141 kartą didesnei daugiamandatei rinkimų apygardai? Ar šito LR KT teisėjai irgi nepastebėjo?  Ar tai čia yra tokia kvalifikacija?

 

Kaip matome niekur kitur nenubėgta, kaip į 1990-03-11 Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 67 straipsnį : „...rinkėjas turi vieną balsą,...“.

 

Nuo 1990-03-11 praėjo ketvirtis amžiaus ir atėjo toks laikas, kai Lietuvos Respublikos Seimo nariams buvo išaiškinta, kad „rinkėjas turi vieną balsą“. Ketvirtis amžiaus, Prezidentai, Vyriausybės vadovai, Seimo nariai vis prisiekė ir prisiekė Konstitucijai ir niekaip nenorėjo suprasti, kas toje Konstitucijos parašyta. Niekino Konstituciją ir tebeniekina. Tokia yra LR Signatarų pakeisto Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimo kaina, tokia yra LR Seimo rinkimų įstatymo antikonstitucingumo kaina. Tokia yra SIGNATARŲ ir Vytauto Landsbergio antigarbė, toks yra Valstybės kelias į neteisingumo liūną. Į kokią pelkę Lietuvą vedate?

 

Tačiau juk kalbame ne apie tuos savo garbę amžiams sutrypusius signatarus su Vytautu Landsbergiu priekyje. Kalba eina apie LR KT teisėjus, kurie išaiškino lygios rinkimų teisės turinį, kuris yra pacituotas aukščiau. Tai demokratinės teisinės Valstybės legitimios, teisėtos valdžios formavimo pagrindų pagrindas. Aukščiau pacituotas lygios rinkimų teisės turinys yra privalomas visiems Seimo nariams, kurie jo nevykdo daugiau nei ketvirtį amžiaus. Tai kas jie tokie yra galite daryti išvadas.

 

O ką gi neskundžiamai nutaria apie lygią rinkimų teisę aukščiau išvardyta LR KT teisėjų kolegija [1]:

 

„Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.”

 

Kaip matome LR KT aukščiau išvardinti teisėjai aiškiai kalba apie LR Konstitucijos 55 str. 1-mą dalį ir kalba apie lygią rinkimų teisę, kuri susideda, kaip žinome iš jų išaiškinimo (III skyrius, 2.3 punktas) iš „kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą“ ir „sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių“.

 

Kaip matome LR KT teisėjai savo nutarime įvertino tik apatinę III-čio skyriaus 2.3 punkto dalį apie lygias vienmandates apygardas. Gal jie visuomet konstitucines vertybes šiuo atveju skaido pusiau, skaito savo pačių išaiškinimus tik nuo antros sakinio pusės ir tik vieną pusę įvertina?  Pusė tiesos yra melas.

 

Taigi visiškai aiškiai matome, kad LR Konstitucinio Teismo aukščiau išvardinti teisėjai savo nutarime pačiu grubiausiu įmanomu būdu šiurkščiai sulaužė savo priesaikas LR Konstitucijai, kadangi nutarė, kad LR Konstitucijos lygios rinkimų teisės turinys yra viso labo apie tik apytikriai lygias vienmandates apygardas. Kaip visiškai aišku, nė viena vienmandatė rinkimų apygarda net apytikriai negali būti lygi daugiamandatei rinkimų apygardai. Taigi akivaizdu, kad jokios lygybės tarp vienmandatės ir daugiamandatės iš pačios esmės nėra. O tai akivaizdžiai antikonstituciška.

 

Kadangi šis klausimas apie Konstitucijoje įtvirtintą lygią rinkimų teisę yra pats pagrindinis formuojant legitimią Lietuvos valdžią. Tai reiškia, kad aukščiau paminėtieji LR KT teisėjai šiurkščiai pasikėsino į Lietuvos valstybės teisinį demokratinį pagrindą, tai yra legitimios Lietuvos valdžios formavimą. Reiškia LR KT savo nutarime pasisakė už antikonstitucinį, neteisėtą Lietuvos valdžios formavimo pagrindą.

 

Kaip aukščiausios kvalifikacijos teisėjams, tai yra pats didžiausias galimas teisinis nusikaltimas, pats šiurkščiausias priesaikos sulaužymas, pasikėsinimas į Lietuvos valstybę ir to pasikėsinimo įvykdymas. Tai akivaizdus faktas: LR KT išaiškinimas dėl lygios rinkimų teisės turinio pačiu grubiausiu būdu prieštarauja LR KT nutarimui, pastarojo nenaudai.  

 

Išvados:

LR KT teisėjai Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas  yra patys didžiausi konstituciniai nusikaltėliai, savo priesaikų šiurkščiausi sulaužytojai, įvykdę tyčinę diversiją prieš Konstituciją.

Galimai jie gali gintis, kad jie neturi teisės pasielgti pagal LR Konstituciją ir savo nutarime neturi teisės atskleisti išaiškintos lygios rinkimų teisės turinio. Tai būtų dar didesnis apsurdas.

Jiems turėtų būti uždėti antrankiai kaip pavojingiems Valstybei nusikaltėliams. Tačiau kaip žinia, pagal LR Konstitucijos 74 straipsnį jiems turi būti įvykdyta apkalta ir kuo skubiau.  Jie turi būti įamžinti istorijoje kaip nepaprastieji nusikaltėliai Lietuvos valstybės pagrindams.  Kaip žinia dėl šio nusikaltimo dar ir iki šiol vyksta antikonstituciniai [2] beveik pilnai sąrašiniai rinkimai į LR Seimą. Ar nusikalstamu būdu patekę į Seimą sugebės padaryti apkaltą konstituciniams LR KT nusikaltėliams?

Taip LR KT paminėtieji teisėjai savo nutarimu reikšmingai prisidėjo, kad  Lietuvoje vis dar turime nelegitimią valdžią. O ką apie tai galvoja kandidatai į prezidentus?  Matau labai reikšmingą politinės ir teisinės valdžios aukščiausios korupcijos faktą, nepaprastą nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę.  Teisminė valdžia nutarė taip kaip reikia antikonstituciškai  užgrobusiems valdžia „politikieriams“. Taip gali spręsti tik labai nekenčiantys Lietuvos valstybės ir tautos, kariaujantys prieš ją.

Literatūra:

1. 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU, NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI Vilnius (Byla Nr. 10/2015) (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content).

2. 2019-02-15 straipsnis  „Referendumai kaip smilkalų dūmai” (http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-referendumai-kaip-smilkalu-dumai/).

 

Atgal