VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

02.08. Įkalinta laisvė

Vanda Vasiliauskienė

 

Šiais – 2019-aisiais metas – vėl esame raginami minėti Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją džiaugsmingai. Prisiminsime Žiburius, nešusius šviesų žibintą į Tėvynės laisvę, besiilsinčius po žemės kauburėliais...

Neramu, jog esame blogi mokiniai. Nėra protuose išminties ir širdyse tvirto pasiryžimo gyventi Žiburių gyvenimu. Nepasimokėme iš savo praeities dviejų klaidų, todėl ir gyvename sutingę.

Pirmoji klaida. Per Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, lietuvių tautos galingas dvasines jėgas, rinkome pirmąjį mūsų šimtmečio Lietuvos prezidentą. Į prezidento pareigybę kovojo dvi jėgos: Lietuvos komunistai ir užsienyje subrandintas demokratinių jėgų veikėjas Stasys Lozoraitis. Visą okupacijos metą dirbęs Lietuvos labui, atstovavęs Lietuvai, ne vieną lietuvį išgelbėjęs nuo tremties, parūpindamas pasus... Prieš jį tuomet komunistai paleido melo, šmeižto mašiną: Stasys Lozoraitis – girtuoklis, jo žmona – žydė. Melas – žmogaus proto naikinimas. S.Lozoraitis surinko 34 proc. balsų. A. M.Brazauskas tuomet pasiūlė vykti atgal į JAV ir ten dirbti savo darbą. Kai žmonės suprato padarę klaidą, viena moteris man sakė: „Būtume balsavę už S.Lozoraitį, bet patikėjome apie jį skleidžiamu melu. Šiandien mūsų Tėvynė būtų kita“. Šaukštai po pietų. Kita moteris kalbėjo: „Daugiau niekada nebalsuočiau už A.M.Brazauską“. Irgi šaukštai po pietų.

 Lietuvos Respublikos Prezidento vėliava

Antroji klaida. Iš pirmos klaidos nepasimokėme ir per rinkimus į Seimą. Ekonominė krizė. Socialdemokratai valstybės iždą paliko beveik tuščią. Viliją Blinkevičiūtę iš socialinės ir darbo ministerijos perdavė gėjams. Neatsiklausus – ir mūsų pinigus. Vis tas pats tikslas: padovanoti tuometinei Vyriausybei bepinigę naštą. Lengva sukurstyti nemąstantį, egoistinį žmogų. Vyriausybė tuomet atsisakė nemažos dalies savo gaunamo atlyginimo ir kvietė tautą solidariai gelbėtis iš krizės. Žmonės nesuprato. Sukurstyti trokštančių tik valdžios, pasmerkė patriotinę Vyriausybę ir iki šiol neatlyžta (nors ne visi).

Kas yra Valstybė? Kaip ir žmogaus kūnas. Visi organizmo nariai vieningai atlieka savo funkcijas. Jei sutriko kuris jos narys, kūnas serga. Negydomas suardo veiklą, sunkiai suserga arba numiršta. Jei techninė transporto priemonė – automobilis – sustojo, nejudės, kol nebus pašalinta priežastis. Pagadina nors ir mažiausias sraigtelis, be remonto nepriversi judėti. Taip atsitiko ir valstybei, kai jos valdžia prarado ar nesugeba pažvelgti į pačią valstybę, nėra valstybinio požiūrio. Kodėl streikuoja pensininkai, gydytojai, mokytojai, gaisrininkai? Nemokamas muziejų ar miesto transportas, viliojantys pažadai – kitąmet ar po 2-jų metų bus gerai – visi turės daug pinigų ir laimingai gyvens. Visa tai įmanoma, kai valstybė tvirtai atsistos ant savo kojų. Į geresnį gyvenimą naivi lietuvių tauta stato pati sau barikadas, šaukia - visi vagys!

Kieki metų dar prireiks, kol lietuvių tauta atsibus ir nustos save alinti?

 

Atgal