VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

02.14. LAISVĖS KAINA

Dangirdas  Lingys

1949 m. vasario 16 d. partizanų vadų suvažiavime paskelbta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracija pagal kurios nuostatas nuo 1990-03-11 Nepriklausoma Lietuva ir gyvena. Visi šie partizanai kovoje  už Lietuvos nepriklausomybę žuvo. Šio sąjūdžio pamokantis ir kviečiantis į kovą šūkis  buvo: „ATIDUOK TĖVYNEI  KĄ PRIVALAI“

Garsus amerikiečių demokratinių idėjų skleidėjas JAV prezidentas Tomas Džefersonas pasakė : “Laisvės kaina yra amžinas budrumas – priešas niekada nemiega, o žmonės, paskendę kasdienybėje, neretai pamiršta, kad laisvę būtina ginti kasdien“.

Pasak diplomato V. A. Dambravos Sovietų sąjunga žodžiais ir veiksmais parodė, kad jos tikslas – užvaldyti pasaulį. Nuo rusų caro Ivano Žiauriojo laikų imperija siekė šio tikslo grobstydama šalis , naikindama tautas. Kruvinoji imperija didėjo neįtikėtinu greičiu : po daugiau nei šimtą kvadratinių kilometrų kasdien ... per penkis šimtmečius. Petro I laikais buvo subrandinta pasaulio užkariavimo idėja pakeisianti romėnų didybę. Petras I  savo Testamente palikuonims ir pasekėjams nurodė : rusų tautą laikyti nuolatinėje karo būklėje , neduoti  atsikvėpti ... parinkti savalaikį  momentą atakai ... papirkti galinguosius auksu ... įtakoti seimus ir juos papirkinėti ... įvedinėti maskvėnų pulkus ...pasitaikius progai , juos palikti visam laikui ... jei priešinsis  jas tuoj pat nutildyti , suskaldant šalį . Atrodo, kad dabartinė imperija taip ir elgiasi .

Komunistinio Kremliaus ideologas  Michailas  Suslovas  yra pareiškęs : „ Lietuva bus , bet be lietuvių“. Komunizmo idėja žlugo , o ideologas mirė. Afera liko neįgyvendinta , bet perduota jų pasekėjams. Dabartinis Kremliaus ideologas   garbinantis  „Rusų pasaulį“, Aleksandras  Duginas  išrėžė : „Jei kas atsitiktų JAV , mes dar kartą okupuosime Baltijos šalis“ .

Okupacija yra smurtinis veiksmas , neatitinkantis demokratinių valstybių bendravimo nuostatų. Tai tarptautinės teisės pažeidimas.  Manoma , Baltijos šalys turi pilną teisę šiam smurtiniam aktui įvairiais būdais priešintis .  Kruvinoji imperija prie Baltijos valstybių sienų vykdė karines pratybas  „Zapad 2013“ ir „Zapad2017“ ‚ kuriose atvirai repetuojama šių šalių okupacija , ginklu jas izoliuojant nuo Vakarų demokratinio pasaulio . A. Dugino  pasisakyme  matosi , kad Kremlius bijo galingos JAV, niekad  nepripažinusios  Baltijos šalių sovietinės okupacijos , o ne Rusijos auksu jau galimai pamalonintos Europos .

Dieve , saugok Ameriką ir į  antrą  valstybės atkūrimo šimtmetį  žengiančią  Lietuvą  !

Kas negina laisvės tas nevertas jos !

Atgal