VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2012-07-20
Perskaičiau protingą valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ vyriausiojo redaktoriaus straipsnį „Procesija“ - rūstoką pamąstymą apie patariamąjį referendumą, kuris, Seimo pranešimu, žada vykti kartu su rinkimais į Seimą. Plačiau
2012-07-20
Lietuvą galima laikyti Europos Sąjungos (ES) augimo lydere bei pavyzdžiu kitoms jos narėms, teigia Jungtinės Karalystės užsienio ir sandraugos reikalų valstybės sekretorius Viljamas Heigas (William Hague). "Man labai malonu aplankyti tokią dinamišką valstybę. Lietuva yra augimo lyderė Europos Sąjungoje, fiskalinės drausmės modelis ir visapusiškas pavyzdys kitoms ES narėms", - trečiadienį Vilniuje vykusioje spaudos konferencijoje, skirtoje aptarti bendradarbiavimo plėtrą ir ES aktualijas, sakė jis. Plačiau
2012-07-20
Dvišalio bendradarbiavimo plėtrą, Europos Sąjungos (ES) darbotvarkės aktualijas, partnerystę tarptautinėje arenoje užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis aptarė su oficialaus vizito į Vilnių atvykusiu Jungtinės Karalystės užsienio ir sandraugos reikalų valstybės sekretoriumi Viljamu Heigu (William Hague). "Jungtinė Karalystė niekada nepripažino Lietuvos aneksijos, abiejų šalių kariai kartu dalyvavo misijose Kosove, Irake ir šiandien - Afganistane. Plačiau
2012-07-20
Vyriausybės sudaryta komisija dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo antradienį pristatė Vyriausybei savo pasiūlymus. Komisija siūlo inicijuoti ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą SSRS okupacinio režimo nusikaltimų tyrimo ir žalos įvertinimo klausimais, perkeliant jį iš dvišalio (Lietuvos - Rusijos) į daugiašalį (Europos Sąjungos - Rusijos) formatą. Vyriausybėje derybines nuostatas ir veiksmų planą, kaip būtų galima siekti atlyginimo už Sovietų Sąjungos okupacijos padarytą žalą, pristatė komisijos pirmininkė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Vyriausybė pritarė komisijos išvadoms ir nusprendė pratęsti komisijos veiklą iki 2012 m. pabaigos, kaip ši ir prašė. Planuojama, kad komisija ateityje taps veikiančia nuolat. Dėl to diskutuojama bus rugsėjį, antradienį po Vyriausybės pasitarimo sakė Premjeras Andrius Kubilius. Vyriausybės vadovas taip pat pažymėjo, kad derybos dėl žalos atlyginimo dar gali užtrukti ilgai. Plačiau
2012-07-19
Apie Visagino atominės elektrinės (VAE) projektą pateiktas maksimalus galimas informacijos kiekis ir kartais atrodo, kad informacijos netgi per daug - paprastam žmogui jos kiekyje susigaudyti pasidaro sunku, sako Premjeras Andrius Kubilius. Plačiau
2012-07-17
  Referendumas dėl AE kartu su Seimo rinkimais patariamuoju statusu - tai neturintis privalomosios galios referendumas ir tėra vien politinis Seimo partijų žaidimas, kuriam bus išleista net 4 milijonai biudžetinių lėšų. Patariamasis referendumas yra valstybės lėšų švaistymas niekingiems partijų žaidimams, masalas rinkėjams vilioti, kad jie ateitų į rinkimus, nes partijų programos – demagogiški pažadai. Visi rinkėjai jau įsitikinę ir negarbinguose Seimo partijų rinkimuose neketina dalyvauti. Tokia pažiūra į rinkėją, kai vien visokiais masalais jis viliojamas, tėra  Seimo partijų nepagarba rinkėjui. Tai vertinčiau kaip nesubrendėlių, o ne Seimo partijų elgesį. Plačiau
2012-07-17
  Antradienį Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo, siekdamos užtikrinti saugų, efektyvų ir ekonomišką oro erdvės panaudojimą. Sutartį pasirašė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Janušas Skolimovkis (Janusz Skolimowski).  Bendras valstybių funkcinis oro erdvės blokas padės efektyviau valdyti skrydžius, taupyti oro navigacijai skiriamas lėšas, optimaliau nustatyti skrydžių maršrutus, mažinti aviacinių degalų sunaudojimą ir anglies dioksido išmetimą. Tai suteiks ekonominės naudos, pagerins skrydžių saugą ir aplinkos apsaugą. Plačiau
2012-07-16
Šių metų spalio 14 dieną kartu su Seimo rinkimais Lietuvoje vyks konsultacinis (patariamasis) referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje. Plačiau
2012-07-13
Kritiškas darbas, o ne pagyros – pavyzdžiui per žiniasklaidą girdėjau prezidentės trijų metų sukakties kalbą – žmonėms reikia duoti kažkokią prošvaistę. Jeigu būtų pasakyta kokią nors arba šiokią tokią prošvaistę, tai būtų kiek realiau, arčiau realybės. Toliau sakoma – „Auga ekonomika – tai jos rezultatais turi dalytis visi.“ Iš to galima suprasti, kad tik kai kam yra naudinga ekonomikos augimas, bet kol kas iki šiol nesidalijama ir vyriausybė priešinasi minimalaus atlyginimo padidinimui. Plačiau
2012-07-13
Nors gan senokai revkomo (revoliucinio komiteto) pirmininko Edvardo Tičkaus, veikusio 1918 metais prieš Lietuvos valstybę, skulptūra išvežta į Grūto parką, tačiau iš Rokiškio apylinkių kilusį Seimo narį iki šios dienos kankina nostalgija sovietinei praeičiai. Internetinėje erdvėje, Vytauto Saulio biografijoje nurodoma, kad jis 1966-1969m.m. mokėsi E.Tičkaus vardo vidurinėje mokykloje. Nežinia, ar pats Vytautas Saulis pateikė tokius duomenis, ar kiti, tačiau keistai atrodo Nepriklausomos valstybės Seimo narys, kuris didžiuojasi baigęs mokyklą, kuriai sovietmečiu buvo suteiktas asmens, kovojusio prieš Lietuvos laisvę, vardas. Kažkaip neteko girdėti, kad, pavyzdžiui, Irena Degutienė rašytų savo biografijoje, jog yra baigusi V.Kapsuko vardo Vilniaus universitetą. Net sovietmečiu Vilniaus Universiteto auklėtiniai vengdavo vartoti Vinco Kapsuko vardą šalia Vilniaus universiteto pavadinimo. Plačiau
2012-07-13
Politikai patvirtino Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2013-2023 metams koncepciją, kurią parengė savivaldybės įmonė „Kauno planas". Pagal ją 2013 metų pabaigoje-2014 m. pradžioje bus baigta rengti visą naują Bendrąjį planą. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas 2003 m., jo sprendiniai dar galioja iki 2013 m. Artėjant šiai datai, iš anksto pasirūpinta tęstinumu, todėl Kauno miesto savivaldybės taryba 2009 m. nusprendė rengti naują Bendrąjį planą. Plačiau
2012-07-10
„Tauta gali būti rami... Šokame!!!“. Taip 1928 metais dvisavaitinis satyros žurnalas „Aitvaras“ informavo skaitytojus, kad 1928 metais liepos mėnesio 8 dieną Kaune „Radio Cafe“ žinomas poetas Liudas Gira su labai gražia panaite šoko modernišką šokį „bublički“. Žinovai sakė, kad šokęs labai vykusiai. Šokti nenustojo iki pat 1940 metų ir galiausiai parvežė Stalino saulę iš Maskvos.  Plačiau
2012-07-10
  “Lietuvos Aido“ vyriausiasis redaktorius kalbina Seimo narį Naglį Puteikį. Esate konservatorių švyturys, kaip prof. V. Landsbergis, A. Kubilius, R. Juknevičienė, R. Alekna, A. Stancikienė. O dabar lyg pasukote kitur link - kreipėtės į Registrų centrą ir rezervavote pavadinimą „Lietuvos sąrašas“, kurį savinasi žinomas politikas Darius Kuolys. Niekur aš nepasukau. Visą gyvenimą bendrauju su visuomenininkais, viešojo intereso gynėjais ir padedu jiems kaip galiu. Jaučiu jiems skolą, ypač dar ir Kuoliui, nuo to laiko, kai jie ir pirmiausia Darius Kuolys ėmėsi ginti 2006 m. policijos nukankinto eseisto Gintaro Beresnevičiaus garbę ir jo našlę, o aš, būdamas Klaipėdoje, neprisidėjau, nors norėjau. Vis guodžiausi, kad per didelis atstumas iki Vilniaus ir kad vilniečiai patys savarankiškai suras teisybę G. Beresnevičiaus nužudymo byloje. Darius Kuolys vienas iš pirmųjų organizavo peticijų rašymą, kad policininkams sadistams būtų iškeltos baudžiamosios bylos. Plačiau
2012-07-10
  Beveik dvidešimt metų trunka derybos su Rusija dėl Lietuvos ambasados pastatų Maskvoje ir rusų diplomatų užimamų pastatų Vilniuje. Atrodo, kad ši problema pagaliau gali būti išspręsta.  Jau ne vienas mūsų šalies užsienio reikalų ministras ir kiti aukšti Užsienio reikalų ministerijos pareigūnai derėjosi su Rusija, kad būtų sutvarkyti mūsų šalies ambasados Maskvoje turto reikalai.  Mat iki šiol nei pastatas, kuriame įsikūrusi diplomatinė atstovybė, nei vadinamieji poeto Jurgio Baltrušaičio namai nebuvo Lietuvos nuosavybė.  Po pastarąjį pusmetį vykusių intensyvių konsultacijų su Rusija mūsų šalies diplomatams pavyko susitarti, kad jau šį rudenį būtų pasirašyta sutartis dėl nekilnojamojo turto Maskvoje ir Vilniuje.  Daugelį metų Rusijos valdžia net nenorėjo leistis į kalbas, kad nuosavybės teise Lietuvai būtų perduoti atstovybės Maskvoje pastatas ir svečių namų, kuriuos sovietmečiu projektavo ir statė patys mūsų šalies specialistai. Plačiau
2012-07-10
  Lietuvos ir Rusijos tarpusavio santykiuose esama daug teigiamos, pozityvios dinamikos - ypač verslo srityje, tačiau energetikoje dalis interesų išsiskiria, bet tai - natūralu, mano Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausiasis patarėjas užsienio politikos klausimais Darius Semaška.  "Yra ir skirtingų interesų raiškos, ir tai natūralu, ir tie interesai yra esminiai - energetinio savarankiškumo, energetinio saugumo, tiekimo diversifikavimo interesas, kai mes norime kai kurių Rusijos kompanijų monopolinę padėtį, tiekiant mums energetinius išteklius, apriboti, išskaidyti, pasiekti, kad galėtų ateiti kiti tiekėjai, tuo pačiu mažinti importuojamų energetinių išteklių kainas. Rusijos interesas, aišku, išlaikyti tą monopolinę padėtį ir kuo daugiau iš mūsų uždirbti. Čia mūsų interesai išsiskiria, tą visi matome, ir su tuo tenka susitaikyti", - antradienį interviu "Žinių radijui" sakė jis. Plačiau
2012-07-10
  Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Arvydo Anušausko, vieno iš Žvalgybos įstatymo pakeitimo iniciatorių įsitikinimu, žvalgybai turi būti taikoma parlamentinė kontrolė.  Kad šito reikia, įrodė prieš dvejus metus atliktas parlamentinis tyrimas dėl Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos, kai aukščiausio lygio Lietuvos politikai, taip pat ir Prezidentūra, nebuvo tinkamai informuojamai apie tai, ką nusprendė ir nekontroliuojamai vykdė tuometiniai VSD vadovai. Politikai turi žinoti visas detales, kurių reikia priimant politinius sprendinius. Plačiau
2012-07-10
  Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir toliau laikosi to paties santūraus elgesio modelio. Konkurentų jai nėra ir per ateinančius dvejus metus iki naujų rinkimų jų neturėtų atsirasti, mano politologas, humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Dumbliauskas.  "D. Grybauskaitė laikosi to paties elgesio modelio - santūri, be reikalo nelenda į eterį, be reikalo nedalija interviu, ji tokia "už rūmų", truputį toliau ir, mano galva, ji elgiasi teisingai - neturėtų per daug rodytis. Manau, kad konkurentų jai nėra, beje, per artimiausius dvejus metus, kurie liko iki Prezidento rinkimų, nemanau, kad atsiras", - naujienų agentūrai ELTA sakė jis, su abejone pridūręs, jog vis dėlto "ką gali žinoti". Plačiau
2012-07-10
  NATO Transformacijos vadavietėje Norfolke (JAV) antradienį bus oficialiai įsteigtas Vilniuje veiksiantis NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras.  Steigimo dokumentus pasirašys Lietuvos, Latvijos ir Italijos įgalioti kariniai atstovai. NATO vardu dokumentus pasirašys vyriausiojo NATO pajėgų vado transformacijai pavaduotojas generolas Mečislavas Bienikas (Mieczyslaw Bieniek).  Kitos susitariančios šalys Estija ir Prancūzija baigia vidines įgaliojimų derinimo procedūras ir steigimo dokumentus pasirašys artimiausiu metu. JAV ketina prisijungti kai tik bus baigtos kompetencijų centro akreditavimo procedūros. Plačiau
2012-07-10
  Lietuva užsienio politikos srityje nemažai pasiekė, tačiau svarbiausiais jos pasiekimais galima išskirti įvykdytus siekius NATO ir energetikos kontekste, mano Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausiasis patarėjas užsienio politikos klausimais Darius Semaška.  Antradienį interviu "Žinių radijui" vardindamas Lietuvos pasiekimus, jis pradėjo nuo nacionalinio šalies saugumo ir gynybos, pažymėdamas, jog itin svarbus postūmis - NATO oro policijos misijos Lietuvoje neterminuotas pratęsimas. Aljanso kontekste aktualu ir tai, jog pripažintos Lietuvos pastangos, plėtojant energetinio saugumo klausimus.  "Čia pažymėčiau labai svarbų žingsnį, kuris žengiamas antradienį - prasideda mūsų Energetinio saugumo centro akreditacija kaip NATO kompetencijos centro. Taigi iki metų pabaigos turėsime Lietuvoje oficialią NATO instituciją, Energetinio saugumo kompetencijos centrą", - sakė jis.  D. Semaška taip pat pažymėjo ir Prezidentės iniciatyvą bei pastangas jį kuriant.  Patarėjo teigimu, džiugu tai, jog buvo išgirstas Lietuvos susirūpinimas dėl branduolinių jėgainių statybų kaimynystėje - Rusijoje ir Baltarusijoje. Jis pažymėjo ir Europos Sąjungos indėlį, plėtojant diskusijas šiuo klausimu. Plačiau
2012-07-03
Kur pasuko Lietuvos demokratija? Kaip nugalėti besikerojančią diktatūrą Lietuvoje? Tauta pergyveno įvairias diktatūras. Amžiams žaizda išliks žmonijos istorijoje diktatoriai Rudasis Adolfas, ir raudonasis Josifas, kurie žiauriausios savo diktatūros metodais pražudė milijonus nekaltų žmonių. Žinoma, laikui bėgant diktatoriai nelieka nenubausti. Ar sukilimai, ar ginkluotas pasipriešinimas jiems - visų geriausias būdas nugalėti diktatūrą. Diktatūrų susirėmimas nieko gero neduoda. Nors kartais jos lyginamos. Kai kurie jų ideologijos skirtumai nieko nelemia. Didelio skirtumo jų ideologijoje nesama. kaip tai įvyko, kai XX a. viduryje rudasis fašizmas kovojo su raudonuoju bolševizmu. Deja, pastarasis, padedamas Vakarų „demokratijų“, sutriuškino rudąjį fašizmą jo citadelėje Berlyne. Šį kartą nepasikartojo tai, kai kovodami vienodos jėgos antikos gladiatoriai arba žvėrys žūva abu. Gaila, kad taip neatsitiko praeitame kare. Būtų išsaugota dešimčių milijonų žmonių gyvybių. Būna atvejų, kai vienodos jėgos priešininkai (pozicija ir opozicija) kovodami tarpusavyje, taip nustekena valstybę, jog būtina imtis keisti valdžią iš pagrindų. Vienoje barikadų pusėje – įsigalėjusios oligarchinės partijos, kitoje – engiami ir išnaudojami žmonės, vejami ir iš savo namų į kitas šalis irgi vergauti. Plačiau