VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2012-10-01
Valstybės saugumo departamentui ir kitoms valstybės institucijos buvo žinomas faktas, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Algirdas Matonis sovietmečiu ir nepriklausomybės atkūrimo pradžioje dirbo sovietų saugumui, pirmadienį pareiškė vidaus reikalų ministras Artūras Melianas. Plačiau
2012-10-01
Artėjantį šeštadienį, spalio 6-ąją, visuomenininkai prie Seimo esančioje Nepriklausomybės aikštėje rengia viešą protesto akciją. Plačiau
2012-09-28
Kaip mes galėtume įsivaizduoti Lietuvą be Vytauto Landsbergio? Jeigu tai vienas mūsų valstybės ir Nepriklausomybės simbolių? Iš tiesų mūsų valstybė jau seniai gyvena be jo, nors ir su jo darbais. Tarytum gyvename iš jo „indėlio palūkanų“, kurios jau, deja, baigiasi. Pasimetimas politiniame šalies gyvenime akivaizdus. Lietuva blaškosi tarp „krizių“ – ekonominių ir kitokio pobūdžio, vis laukia, kol galutinai „kris į duobę“, iš kur jau galės „kopti“. Tik niekaip joks politikas negali apibrėžti ar bent apytiksliai nustatyti tos „duobės“, nes tai paprasčiausiai neįmanoma. Daug valstybių istorijos raidoje išnyko iš pasaulio žemėlapio, matyt, taip ir nesulaukusios „išganingosios duobės“, iš kur būtų galėjusios „džiaugsmingai“ kilti... Šiandien jos tapusios (kai kurios prieš kelis šimtmečius) paprasčiausiomis provincijomis ar net ir tokių nelikę, o kai kurios buvusios sostinės – jau maži miesteliai, kone bažnytkaimiai. Ar Lietuvai gresia toks likimas? O gal tapsime kokia tautine mažuma kitos valstybės sudėtyje, o gal ir to neliks? Plačiau
2012-09-26
Seimo narys, referendumo dėl naujos atominės elektrinės koordinatorius Vidmantas Žiemelis apgailestauja, kad kompanija "Hitachi" iki šiol neatsakė, kiek milijardų kainuotų Visagino atominės elektrinės reaktorius ir joje gaminama elektros energija, taip pat kada pagal ES reikalavimus bus atlikta jo saugumo patikra ir kokią finansinę atsakomybę ketina prisiimti pati "Hitachi" kompanija. Plačiau
2012-09-25
Jei paklaustum bet kurio žmogaus, koks šioje žemėje didžiausias turtas, tai ką jis atsakytų? Daugelis žmonių ilgam susimąstytų... O prancūzų poetas Polis Eliuaras atsakė šį klausimą net nesusimąstęs. „Didžiausias turtas šioje Žemėje yra žemė, tik ji nepakankamai vertinama.“ Lyg pranašas būtų taręs žodį. Žemė... Ar dažnai apie tai susimąstome? Mes, Žemės gyventojai, mes, kurių Tėvynė yra žemėje. Kas gi mums žemė? Tik mindome ją ir galvojame, kodėl ji tampa kažkuo beverčiu. Tik dulkėmis? Ar geriausiu atveju - kapinėmis, kur laidojami mirusieji? Dėl to žemė jokiu turtu negali tapti! Plačiau
2012-09-25
Prieš rinkimus daugelyje apklausų kruopščiai renkami duomenys, turintys atskleisti kas ir kaip balsuos. Kartais jie leidžia numatyti rinkimų rezultatus, kartais nuvilia, nes tas Lietuvos rinkėjas balsuoja vis ne taip kaip žadėjo. Šiose apklausose paprastai pamirštamas esminis klausimas: “Kodėl rinkėjas iš vis balsuoja?“. Ieškojusių į jį atsakymo psichologinių ir sociologinių teorijų bei tyrimų  bent jau Vakarų šalyse netrūksta, tačiau apibendrinančio atsakymo vis dar stokojama. Galima paminėti bent kelis labiau paplitusius rinkėjų elgesio aiškinimus. Rinkėjas gali balsuoti vienaip, o ne kitaip, nes susitapatina su sau svarbia grupe, šeima, kolegomis. Plačiau
2012-09-24
Per sekmadienį įvykusius rinkimus į Baltarusijos parlamentą išrinkti 109 deputatai iš 110. Tai naktį į pirmadienį pranešė "RIA Novosti”, remdamasi Centrinės rinkimų komisijos (CRK) vadove Lidija Jermošina. Plačiau
2012-09-21
Du totalitariniai režimai – stalininis komunizmas ir hitlerinis nacionalsocializmas –XX a. Europoje paliko kruviniausius ir skaudžiausius pėdsakus.Bet iki 2008 m. Prahos deklaracijos Vakarų šalyse egzistavo pakankamai gajus mitas apie „nuoseklią Rusijos antifašistinę“ politiką. Ypač nedrąsiai priešinga nuomonė prasibraudavo į Vokietijos spaudą. Prisimenant 1939 metų pragaištingus Hitlerio ir Stalino suokalbių padarinius, populiarus Vokietijos dienraštis „Die Welt“ paskelbė Richardo Herzingerio  straipsnį, kuriame demaskuojamas Putino reanimuojamas melas apie Rusijos vaidmenį kylant Antrajam pasauliniam karui ir nugalint hitlerinį nacionalsocializmą. Manytume, kad mūsų skaitytojams bus įdomu susipažinti su vokiečių autoriaus mintimis. Plačiau
2012-09-21
Kai kam šis „lenkas amerikietis“ atrodė naivokas žmogus... Diskusija su Kremliumi demokratijos klausimais laikyta beviltiškiausiu dalyku ir tuščiu laiko gaišinimu. Bet rezultatas buvo pasiektas - sovietai atsisakė invazijos, ir sankcijos prieš „Solidarumo“ lyderius baigėsi vien tremtimi. Sovietų sistema visiškai negebėjo išspręsti tų problemų, kurias lenkų „Solidarumas“ tik iškėlė. Lechas Valensa vėliau tęsė pergalingą žygį prieš komunistinę sistemą: išrenkamas pirmuoju pokomunistinės Lenkijos prezidentu, deda naujos valstybės pagrindus. Apie Popiežiaus Jono Pauliaus II nuopelnus sunku daug ką pasakyti, nes jų neįmanoma išmatuoti, nebent galima išvardyti. Bet net ir tai ne toks jau paprastas uždavinys, mat ten, kur Bažnyčios Palaimintuoju tapęs šventas žmogus pridėdavo ranką, visur būdavo Dievo pagalba. Jis taip pat buvo vienas iš tų, kurie ryžtingai metė iššūkį dar galingai sovietinei imperijai. 1979 m. Lenkijoje sprendėsi pačios sovietų sistemos likimas. Tą vėliau slaptuose posėdžiuose turėjo pripažinti Kremliaus valdžia ir netgi susitaikyti su būsimu pralaimėjimu Vidurio Europoje. Būtent tuometinio Romos Popiežiaus pozicija ir „Solidarumo“ palaikymas varžė sovietinės imperijos sankcijas. Prie Popiežiaus moralinės pagalbos pridėjus Z. Bžezinskio politinę paramą, karinė sovietų invazija į Lenkiją buvo sustabdyta. Plačiau
2012-09-21
Įvedus internetinį balsavimą didžia dalimi atkristų balsų skaičiavimas rinkimų komisijose. Šito ir bijo Seimo partijos. Dabar pagal Rinkimų įstatymą balsus skaičiuoja tik Seimo partijų deleguoti komisijų pirmininkai, ne Seimo partijos teisės deleguoti savo asmenis į komisijų pirmininkus neturi. VRK pirmininkas gali būti tik Seimo pasiskirtas asmuo, o jos nariai Seimo partijų ar jų valdomų valstybės institucijų deleguoti asmenys. Taigi praktiškai jau 20 metų, kai turime situaciją, kai iš esmės  Seimo partijos pačios kandidatuoja į Seimą, pačios balsus skaičiuoja. Tam balsų skaičiavimui apmokėti Seimas skiria dešimtis milijonų per kiekvienus rinkimus. Taigi pinigų, kuriuos valdo taip paskirtų komisijų pirmininkai yra... Be to, komisijų pirmininkų rankose yra rinkiminių komisijų antspaudai balsavimo biuleteniams suantspauduoti, taip pat Seimo partijų  žmonių rankose yra biuletenių spausdinimas, jų skaičiaus formalus kontroliavimas ir t.t. ir pan. Sakysite, yra stebėtojai. Gerai, bet kažkodėl Seimo partijos nesitenkina stebėtojų vaidmeniu rinkimuose ir teisės deleguoti asmenis į komisijų pirmininkus, pvz., savivaldybių bendruomenėms neperduoda. Plačiau
2012-09-20
Baltijos Ministrų Taryboje sutarta dėl Visagino atominės elektrinės (AE) projekto bendrovės ir tarpvyriausybinės darbo grupės sukūrimo, teigia Premjeras Andrius Kubilius. Plačiau
2012-09-19
Prezidentė Dalia Grybauskaitė teisėsaugos institucijas, kovojančias su tik prieš pusantrų metų nusikaltimu įvardintu neteisėtu praturtėjimu, ragina nesikapstyti smulkmenose, o tirti akivaizdų ir sąžiningai uždirbtomis pajamomis negalimą pagrįsti praturtėjimą. Plačiau
2012-09-18
Istorijoje iš tikrųjų nėra kito tikslo kaip laisvė. Ir nors imperijos susikuria dažnai ir ilgam, bet nė viena dar neišvengė žūties, jų kelias visada baigiasi aklaviete. Kiekviena imperija iš pradžių tampa galinga, paskui ji pavirsta „blogio imperija“, vėliau... jai ateina galas. Yra teorija, teigianti, esą imperijos iš pradžių atlieka teigiamą vaidmenį, po to „palieka sceną“, o ją keičia kita, vėl iš pradžių „gera“ imperija. Nejaugi vienintelė alternatyva istorijoje – amžinasis imperializmas? Tokia iliuzija gali atsirasti, jei nepastebėsime vieno aspekto – tiek imperijai įgaunant galių, tiek virstant „blogiu“, tiek žlungant, imperializmui ryžtingai priešinasi kovotojai dėl laisvės. Išeina, kad iš pradžių jie būna „blogi“, o paskui „geri“? Juk vėlesni „gerieji“ tęsia buvusių „blogųjų“ pradėtą misiją! Kaip tai įmanoma? Kartais jie gali būti ir tie patys žmonės, jeigu imperijos gyvenimas trumpalaikis... Tarkime, Hitleris būtų laimėjęs karą? Ar tuomet naciai būtų tapę „geraisiais“, o visi rezistentai – „blogaisiais“? O paskui būtų tekę laukti vokiečių imperijos degradavimo? Taigi „gera imperija“ yra pačios imperijos, imperializmo ir imperialistų ideologija. Plačiau