VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika, aktualijos

06.26. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos parlamentų Užsienio reikalų komitetų pirmininkai ragina Rusijos Dūmą nesvarstyti iniciatyvos dėl slaptųjų Molotovo-Ribentropo pakto protokolų „pateisinimo“

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos parlamentų Užsienio reikalų komitetų pirmininkai kreipėsi į Rusijos Federacijos Valstybės Dūmą ir kitas Rusijos Federacijos institucijas, ragindami santykius su kaimyninėmis valstybėmis grįsti tarptautine teise, pagarba jų suverenitetui ir teritoriniam vientisumui.

Siekiant gerų kaimynystės santykių, pirmas žingsnis būtų nebesvarstyti Rusijos Dūmoje registruoto įstatymo projekto, kuriuo siūloma Rusijos Federacijos teritorijoje pripažinti negaliojančiu 1989

„Bendru Baltijos valstybių ir Lenkijos parlamentų Užsienio reikalų komitetų kreipimusi siunčiame žinią, kad sovietų okupaciją patyrusios valstybės yra vieningos priešinantis bandymams revizionuoti istoriją ir tokiais veiksmais pateisinti dabartinę agresyvią Rusijos Federacijos politiką kaimyninių valstybių atžvilgiu“, – sakė Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis.

Bendrame kreipimesi atkreipiamas dėmesys į tai, kad naujo įstatymo projektu bandoma pateisinti tarptautinius santykius, pagrįstus smurtu prieš mažesnes kaimynines šalis, o tai faktiškai įtvirtina dabartinę Rusijos Federacijos politiką Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos atžvilgiu ir atveria kelią kitiems galimiems tarptautinės teisės pažeidimams.

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos parlamentų Užsienio reikalų komitetų pirmininkai išreiškė viltį, kad dabartiniai Rusijos Dūmos deputatai parodys ne mažiau išminties ir drąsos nei jų pirmtakai 1989 m.

1939 m. Molotovo-Ribentropo paktas ir jo slaptieji protokolai padalijo Vidurio ir Rytų Europą į sovietų ir nacių įtakos sferas. Netrukus po pakto pasirašymo prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, kurio metu Baltijos šalys ir Lenkija buvo okupuotos. 1989 m. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimu Sovietų Sąjunga pasmerkė Molotovo-Ribentropo pakto slaptuosius protokolus ir pripažino juos niekiniais, taip pat pripažino įvykdžiusi agresiją prieš trečiąsias šalis.

 

Atgal