VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika, aktualijos

01.03. Kodėl mes pravardžiuojame savo rytinius kaimynus?

Rimvydas  Žiliukas

Mes gerbiame visas tautas. Tautas ir jų valstybes mes stengiamės vadinti pagarbiai – jų tikraisiais vardais. Pavyzdžiui, suomius mes vadiname jų tikruoju vardu – suomiais, o ne finais, kaip kiti. Prieš keletą metų mums draugišką Kaukazo tautą, iki šiol vadintą  gruzinais, nutarėm vadinti jų tikruoju vardu – sakartvelais, atmesdami jiems Maskvos įbruktą vardą. Bet kodėl mes taip draugiškai nesielgiame su savo rytiniais kaimynais, pravardžiuodami juos baltarusiais? Manau, kad taip elgdamiesi, mes ne tik įžeidžiame savo kaimynus, bet ir remiame Rusijos grobikišką  aneksijų politiką.

Pasvarstykime, kaip mūsų rytiniai kaimynai vadina save patys? Ogi, save patys jie vadina „belarusais“, o savo valstybę – „Belarusj“.  Valstybės pavadinimas „Belarusj“  yra sudarytas iš dviejų sandų: „belaja“, reiškiantį „balta“, ir „Rusj“, reiškiantį „Rusia“. Taigi, savo valstybę jie sieja ne su Rusija, tiek carų laikais, tiek  Stalino laikais siekusia ir dabar tebesiekiančia juos pavergti ir surusinti, bet su Kijevo Rusia, kurioje Maskva tebuvo tik nereikšmingas Kijevo Rusios pakraštys. Tačiau mūsų kaimynai tam priešinasi. Vienas iš svarbių dalykų, priešinantis surusinimui, yra savo tautos ir savo valstybės pavadinimas, pabrėžiantis Minsko valdomos tautos skirtingumą nuo rusų, nuo Maskvos valdomos tautos, kuriuos jie pagal anų sostinę Maskvą, vadina dar ir niekinančią prasmę turinčiu vardu „maskoliais“, tuo pabrėždami, kad nenori turėti nieko bendra su Maskva.

Minskas. Nepriklausomybės aikštė.  wikimedia.org

Bet kodėl gi mes, lietuviai, pritariame Maskvos brukamiems pavadinimams „Baltarusija“ ir „baltarusiai“? Negi mes palaikome Rusijos politiką, siekiančią aneksuoti mūsų rytinius kaimynus ir juos surusinti? Ne, mes sakome, jog tam nepritariame, tačiau vadiname juos Maskvos mums įbruktu vardu – rusais. Nors ir baltais, bet vis vien rusais...  Prisiminkime, juk pavadinimai „Baltarusija“ ir „baltarusiai“ pas mus atsirado 1940 metais, Rusijai okupavus Lietuvą. Iki tol lietuviai savo kaimynus vadino gudais, o jų valstybę – Gudija.

Tad gerbdami ne tik suomius bei sakartvelus, bet ir savo rytinius kaimynus,  mes, lietuviai, turėtume parodyti, kad nepritariame politikai grobikiškos Rusijos, kuri mūsų bendrus kaimynus laiko tik sau pavaldžia Minsko gubernija ir siekia kuo greičiau ją aneksuoti, o jos gyventojus surusinti. Todėl mes, lietuviai, privalome atmesti Stalino ir jo liokajų mums įbruktus pavadinimus „Baltarusija“ ir „baltarusiai“.

Kuo juos pakeisti yra dvi galimybės. Viena – tai vadinti juos taip, kaip jie patys save vadina. Savo valstybę kildindami iš Kijevo Rusios, jie vadina ją ne maskoliškai, ne Rusija, bet Rusia. Kadangi viduramžiais Rusia buvo ir raudonoji, ir juodoji, ir baltoji, tai jie dar prideda savo Rusios skiriamąjį bruožą – baltoji. Taigi, mūsų kaimynų valstybę „Belarusj“ būtų geriau vadinti „Baltrusia“, o jų tautą „belarusy“ – „baltrusiais“. O gal dar geriau būtų grąžinti prieškarinius kaimynų pavadinimus – „Gudija“ ir „gudai“. Kurie pavadinimai („Baltrusia“ ir „baltrusiai“ ar „Gudija“ ir „gudai“) tinkamesni, reikėtų nuspręsti tik po  išsamių diskusijų. Bet Stalino mums primestų pavadinimų „Baltarusija“ ir „baltarusiai“ yra būtina atsisakyti, nes jie mūsų rytiniams kaimynams yra užgaulūs ir žeidžia jų tautinius jausmus.

 

Atgal