VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika, aktualijos

09.17. Kariuomenės vadas dalyvavo NATO karinio komiteto susitikime Slovėnijoje

Rugsėjo 13-15 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys Liublijanoje (Slovėnija) dalyvavo išvažiuojamame NATO karinio komiteto susitikime, kuriame NATO šalių kariuomenių vadai su NATO karine vadovybe aptarė svarbiausius Aljanso veiklos ir tarptautinio saugumo klausimus.

 

NATO karinio komiteto nariai su Aljanso karine vadovybe diskutavo euroatlantinės erdvės gynybos ir atgrasymo klausimais, aptarė Aljanso karinės galios instrumentus bei NATO karybos koncepciją. Susitikimo dalyviai apžvelgė saugumo situaciją operaciniuose rajonuose, aptarė NATO operacijas ir misijas.

 

Aljanso kariuomenių vadai sutarė, kad reikalinga išlaikyti stiprų atgrasymą bet kuriems potencialiems priešininkams ir komunikuoti jiems aiškią žinią, kad NATO yra pasiruošusi išlaikyti taikią ir stabilią euroatlantinę erdvę. Šiam tikslui pasiekti NATO atgrasymas ir gynyba turi būti paremtos tinkamai derinant branduolinę, konvencinę ir gynybos nuo raketų ginkluotę.

 

Susitikime šalių atstovai sutiko ruoštis ateities iššūkiams ir atitinkamai vystyti karines pajėgas bei toliau dirbti su NATO karybos koncepcija kreipiant dėmesį į kosminę erdvę, inovacijas ir atsirandančias pavojingas technologijas.

 

Aljanso šalių kariuomenių vadai išreiškė paramą NATO vadovaujamai operacijai „Tvirta parama“ (angl. Resolute Support) Afganistane, kurioje šiuo metu tarnauja per 17 000 Aljanso karių ir sutarė, kad ir toliau reikia mokyti vietos saugumo pajėgas.

 

NATO karinio komiteto pirmininkas Jungtinės Karalystės karinių oro pajėgų maršalas, seras Stuartas Williamas Peachas (Stuart William Peach) po renginio savo kalboje apžvelgdamas susitikimo rezultatus kalbėjo apie iššūkius, kurie yra globalūs, keliantys grėsmę vertybėmis paremtoms sistemoms, kurios šiuo metu patiria didelį spaudimą.

 

„Nelegali Krymo aneksija 2014 metais ir nesibaigianti Rusijos vykdoma rytų Ukrainos regiono destabilizacija yra tokio spaudimo pavyzdžiai,“ – sakė maršalas, seras Stuartas Williamas Peachas.

 

Kita iššūkių kupina erdvė pasak NATO karinio komiteto pirmininko yra kova prieš terorizmą. Jis prisiminė 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristų atakas JAV, po kurių NATO vaidmuo kovoje prieš teroristus buvo esminis, o penktasis NATO straipsnis pirmą, ir kol kas vienintelį, kartą aktyvuotas buvo būtent po šios tragedijos.

 

„Mes iš patirties žinome, kad prevencija yra geriau nei intervencija, todėl mes dirbame, kad parengtume vietos pajėgumus, treniruojame vietines pajėgas, kad jie galėtų stabilizuoti ir apsaugoti savo pačių šalis,“ – sakė NATO karinio komiteto pirmininkas.

Šiuo metu tarptautinėse NATO vadovaujamose operacijose ir misijose tarnauja per 20 000 Aljanso karių, iš kurių per 140 yra lietuviai.

 

NATO karinio komiteto susitikimas remia artėjančius Aljanso gynybos ministrų susitikimą spalio mėnesį, užsienio reikalų ministrų susitikimą lapkričio mėnesį ir valstybių vadovų susitikimą Londone šių metų gruodžio mėnesį.

 

Susitikimui pirmininkavo NATO karinio komiteto pirmininkas Jungtinės Karalystės karinių oro pajėgų maršalas, seras Stuartas Williamas Peachas (Stuart William Peach). Jam talkino NATO pajėgų Europoje vadas JAV kariuomenės generolas Todas Woltersas (Tod Wolters), ir NATO vadas transformacijai Prancūzijos oro pajėgų generolas André Lanata.

 

Šio NATO karinio komiteto susitikimo šeimininkė ir pagrindinė organizatorė buvo Slovėnijos Generalinio štabo viršininkė (kariuomenės vadė) generolė majorė Alenka Ermenc.

 

Renginiui, į kurį atvyko per 400 svečių, organizuoti buvo pasitelkti beveik 600 kariuomenės karių ir kitų institucijų pareigūnų. Susitikimas Slovėnijoje vyko minint šios šalies narystės NATO 15-os metų ir Aljanso 70-ies metų jubiliejų.

 

Lietuvoje toks išvažiuojamasis NATO karinio komiteto susitikimas vyko prieš 5 metus Vilniuje, kai minėjome Lietuvos narystės NATO 10-ies metų sukaktį.

 

NATO karinis komitetas yra aukščiausio lygmens NATO karinis vadovavimo padalinys, pavaldus Šiaurės Atlanto Tarybai, Gynybos planavimo ir Branduolinio planavimo komitetams. Jame priimami strateginiai kariniai sprendimai ir teikiami kariniai patarimai Šiaurės Atlanto Tarybai, priimančiai politinius sprendimus.

 

Aukščiausiu lygiu komitete dalyvauja NATO valstybių kariuomenių vadai, kasdienėje komiteto veikloje valstybėms narėms atstovauja jų kariniai atstovai. Karinio komiteto konferencijos, kuriose dalyvauja kariuomenių vadai, paprastai vyksta tris kartus metuose. Du iš jų rengiami Briuselyje (Belgijoje), vienas – rotacijos principu kurioje nors NATO valstybėje. Susitikimų rezultatas yra bendru sutarimu teikiamas karinis patarimas Šiaurės Atlanto Tarybai.

 

Atgal