VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Pasaulis

11.13. Ministras L. Linkevičius dalyvaus Užsienio reikalų tarybos posėdyje Briuselyje

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pirmadienį dalyvaus Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų tarybos (URT) posėdyje Briuselyje. Jo metu bus rengiamasi ES-Afrikos viršūnių susitikimui bei aptartas strateginės komunikacijos klausimas, į URT darbotvarkę įtrauktas po Lietuvos iniciatyva vyriausiajai įgaliotinei Federikai Mogerini (Federica Mogherini) išsiųsto laiško. Vėliau, dalyvaujant gynybos ministrams, bus diskutuojama apie ES saugumą ir gynybą. 

Anot Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, URT paraštėse planuojamas oficialus notifikacijos dėl jungimosi prie Nuolatinio struktūrinio bendradarbiavimo (PESCO) iniciatyvos pasirašymas. Notifikaciją pasirašys užsienio reikalų ministras L. Linkevičius ir krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
Ministrai aptars politines gaires prieš lapkričio 29-30 dienomis Abidžane, Dramblio Kaulo Krante, vyksiantį ES-Afrikos viršūnių susitikimą, kuris skirtas jaunimo problematikai: "Investicijos į jaunimą - tvariai ateičiai". Darbotvarkėje numatytos diskusijos taikos ir saugumo, valdysenos, ekonomikos, investicijų bei migracijos klausimais.
Strateginės komunikacijos klausimas į URT darbotvarkę įtrauktas po Lietuvos iniciatyva vyriausiajai įgaliotinei F. Mogerini išsiųsto laiško, kuriuo Lietuvos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos ir Švedijos ministrai ragina stiprinti ES pajėgumus strateginės komunikacijos srityje ir prašo klausimą įtraukti į URT darbotvarkę. 
Užsienio reikalų ir gynybos ministrai aptars ES Globalios strategijos įgyvendinimą saugumo ir gynybos srityje: bus aptarti prioritetinių pajėgumų vystymo, Europos gynybos fondo, 2018 m. pirmą kartą vyksiančios valstybių koordinuotos kasmetinės gynybos peržiūros klausimai, bendros saugumo ir gynybos politikos civiliniai aspektai, ES-NATO bendradarbiavimo sričių išplėtimas. Didžiausias dėmesys bus skiriamas ES nuolatiniam struktūrizuotam bendradarbiavimui (PESCO) - prieš šią diskusiją planuojamas oficialus valstybių narių ketinimo jungtis prie PESCO notifikacijos pasirašymas.

Atgal