VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

NAUJIENOS

2024.01.31. Varėnos jaunieji šauliai savo žygiu paminėjo partizanų žūtį

Gediminas Jakavonis

 

Šiemet sausio 25-ąją sukako 75 metai kai 1949 metų naktį Varėnos rajone miške šalia Palkabalio kaimo NKVD kariuomenė apsupo A. Baublio-Merkio partizanų bunkerį. Nelygiame mūšyje žuvo visi vienuolika Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės LDK Vytauto grupės partizanų.

Varėnos šaulių pėsčiųjų žygis

Paminėti jų žūtį ir pagerbti už Lietuvos laisvę žuvusius partizanus jaunieji Merkinės ir Varėnos šauliai nutarė tam skirtu savo pėsčiųjų žygiu. Klampodami per pusnis ir krentant sniegui, vadovaujami A. Jakubavičiaus ir V. Vielio, jaunieji žygeiviai pasiekė partizanų žūties vietą, kur Merkinės muziejaus direktorius M. Černiauskas papasakojo apie mūsų tautos pokario rezistenciją. Tai Dzūkijos šauliukams tapo puikia istorijos pamoka. Šio žygio globėjas dimisijos brigados generolas Č. Jezerskas.

 

                                           

Atgal