VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

12.05. Naujausios žinios

Pristatyta nacionalinė konferencija ir paroda apie K. Bradūną

Pirmadienį sostinėje esančiame Vytauto Kasiulio dailės muziejuje buvo pristatyta gruodžio 5-8 dienomis Palangoje ir Vilniuje vyksianti nacionalinė mokslinė konferencija „Vakarykščio pasaulio atgarsiai" ir ketvirtadienį, gruodžio 7 d., V. Kasiulio muziejuje atidaroma paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis".
Šiuos renginius, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, organizuoja Lietuvos dailės muziejus kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu. 
Konferencija vyks netradicinėse erdvėse. "Svarbiausi konferencijos klausimai - kas mes buvome, kuo esame, kaip mes išlikome ir svarbiausia - ar išliksime?", - pasakojo jubiliejinės programos vadovė dr. Margarita Matulytė. 
Jos manymu, visuomenei nepadedama suprasti, kas yra valstybės 100-metis. Jeigu pažvelgtume dar toliau, suprastume, kad per 120 metų Rusijos imperijos mes buvome asimiliuojami, mūsų spauda buvo pateikiama kirilicos rašmenimis, mūsų mokyklos buvo rusifikuojamos. Bet mes išlikome iki Nepriklausomybės paskelbimo 1918-aisiais. 
Buvo pateiktas imperijos mokslininkų planas, kad mes išnyktume. Laimei, politikai buvo tokie negabūs, kad neišgirdo mokslininkų balso. Jeigu būtų išgirdę, dabar apie mus kalbėtų kaip apie Amerikos indėnus. 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo programos problematiką inspiravo austrų rašytojo Stefano Cveigo (Stefan Zweig) autobiografinė knyga „Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai". 
S. Cveigas lygina save su komentatoriumi, aiškinančiu per paskaitą rodomas skaidres: „Laikas atplukdo vaizdus, o aš tik palydžiu juos žodžiais". 
Konferenciją lydi „vakarykštį pasaulį" atspindinčios ir individualias bei kolektyvines pastangas išsaugoti istorinę atmintį liudijančios šios parodos: „Pajūrio kapinynų archeologija: išgelbėti baltų proistorės liudijimai" Palangos gintaro muziejuje, „Po Italijos saule: XVIII-XX a. I p. Lietuvos dailininkų kūryba" Vilniaus paveikslų galerijoje, „Kazio Bradūno meno pasaulis" V. Kasiulio dailės muziejuje.
Konferencijos pirmoje sesijoje „Baltų kultūros ištakos ir jos santykis su XXI amžiaus pasauliu", pasitelkiant naujausius istorinius, archeologinius, filologinius, etnologinius tyrimus, bus aptartos mūsų kultūros ištakos, keliami klausimai apie tai, kas yra baltai, kaip mes juos suvokiame ir identifikuojame XXI a., kokios baltų kultūros sampratos mokslinės korekcijos įmanomos ir būtinos. 
Vienas svarbiausių integracijos į Europą postūmių tapo visuomenės poreikis semtis žinių iš Vakarų švietėjų, suprasti jų kūrybines patirtis, todėl antroje sesijoje „Kūrybinės terpės ir kultūros komunikacijos slinktis nuo Apšvietos iki XXI amžiaus" bus nagrinėjami mūsų valstybės europietišką dvasią formavę daugialypiai kultūriniai veiksniai, analizuojama Europos kultūros įtaka lietuvių dailei, literatūrai, muzikai bei kitoms meno sritims. 
Trečioji sesija „Kūrybinė asmenybė ir istorinio laiko kontingencija" akcentuos iškilių Lietuvos meno ir literatūros kūrėjų patirtis, dalyvaujant tautos likime, išgyvenant ir įveikiant dramatiško istorinio laiko mestus iššūkius. Ketvirtoje konferencijos sesijoje „Kultūrinė atmintis ir tapatybės sampratos kaita XXI amžiuje" siekiama tarpdisciplininiu požiūriu įvertinti nacionalinės tapatybės sampratos kaitą, aptariant ją įtakojusius Lietuvos ir pasaulio kultūros raidos procesus, jų sąveikas ir kontekstus.
Paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis" pristatys vieną ryškiausių XX a. lietuvių kultūros asmenybių - poetą ir publicistą K. Bradūną (1917-2009), kurio prasminga egzistencija neatsiejama nuo literatūros, dailės, muzikos, teatro, kitų dvasinės bei intelektualinės išraiškos formų. 
Ypatingas K. Bradūno dėmesys lietuvių dailei ir bičiulių menininkų kūrybai inspiravo ne tik jo publicistines įžvalgas, bet ir poetinį žodį. Menui jautrus kūrėjas ilgus metus kaupė profesionaliosios dailės ir tautodailės kūrinius, o 1994 m. sugrįžo į Lietuvą su savo kolekcija ir gyveno jos apsuptas. 
Šeimos archyvą parodai dosniai atvėrė poeto dukra etnologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Meno kolekciją ekspozicijoje papildo rinktiniai Lietuvos dailės muziejaus kūriniai, kuriuos lydi poeto įvairiomis progomis rašyti komentarai, ir K. Bradūno autobiografiniai prisiminimai, paties poeto eilėraščių skaitymai - garso dokumentai iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo.

Prezidentė su vaikais Suomijoje susitiko Kalėdų Senelį

Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su Lietuvos vaikais iš globos namų Suomijoje perdavė Kalėdų Seneliui laiškus, piešinius ir pagrindinę vaikų svajonę - augti su mylinčiais tėvais šeimose. Kalėdų Seneliui įteikta ypatinga dovana - Prezidentės bičių medus.
Į Suomiją vyko net 100 vaikų iš įvairių globos įstaigų.
Unikalią socialinę akciją „Misija Laplandija" organizavo prie Prezidentės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą" prisijungęs naujienų portalas „DELFI", parėmė lietuviška įmonė „Norfa". Akcija, kvietusi piešti Kalėdų Seneliui ir taip padovanoti globos namų auklėtiniams kelionę į Laplandiją, sutelkė visos šalies vaikus. Beveik 3 tūkst. vaikų atsiuntė savo piešinius ir specialiame žemėlapyje žymėjo globos namus, kuriems norėjo sukurti kalėdinį stebuklą.
Pasak Prezidentės, ši misija įrodė, kad mūsų vaikai moka atjausti, dalytis ir suprasti. Visų vaikų svajonė augti saugiose ir juos mylinčiose šeimose yra įmanoma, jeigu kartu padėsime jai išsipildyti. Jau dabar kai kurios globos įstaigos per šventes lieka tuščios - šeimos kviečia vienišus vaikus sutikti Kalėdas savo namuose.
Šalies vadovės teigimu, jau nueitas nemažas kelias į Lietuvą be vaikų globos namų. Daug žmonių atveria savo namų duris vienišiems vaikams, iniciatyvos apsaugoti skriaudžiamus vaikus imasi globėjai, sudėtingoms šeimoms pagalbos ranką vis dažniau ištiesia savivaldybės. Vaikų teisių apsauga, globos namų reforma yra vienas kertinių kampanijos „Už saugią Lietuvą" prioritetų. Prezidentės pastangomis buvo apribotas mažiausių vaikų patekimas į globos įstaigas, padidinta finansinė parama įsivaikinusiems ir globojantiems, įteisinti budintys globėjai.
Per pastaruosius dvejus metus pertvarkytos 23 vaikų globos įstaigos, jau beveik 400 vaikų gyvena mažuose bendruomeniniuose globos namuose. Net ketvirtadalyje savivaldybių vaikai iki trejų metų jau nebėra atiduodami į globos įstaigas ir, ištikus krizei tėvų namuose, randa vietą kitose šeimose. Pasiteisino ir alternatyvi globa - vien tik šiemet Lietuvoje atsirado 25 laikinieji globėjai, jų šeimose auga 44 vaikai.

Lietuva skyrė lėšų humanitarinei pagalbai Ukrainai

Lietuvos užsienio reikalų (URM) ministerija skyrė 50 tūkstančių eurų humanitarinei pagalbai Ukrainai. 
Lėšos po 25 tūkstančius eurų bus pervestos Jungtinių Tautų vaikų fondui (UNICEF) ir Tarptautinei migracijos organizacijai (IOM). Taip siekiama prisidėti prie humanitarinės pagalbos Ukrainai, atsižvelgus į Jungtinių Tautų (JT) Humanitarių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) lapkričio 28 dienos informaciją, kad 2017 metais atnaujintam humanitarinių poreikių planui Ukrainoje įgyvendinti trūksta 146,7 milijonų JAV dolerių arba 72 procentų reikalingų lėšų. 
Jungtinių Tautų duomenimis, konfliktas Rytų Ukrainoje tiesiogiai paveikė 4,4 milijonų žmonių, 4 milijonams reikalinga humanitarinė pagalba, 10 225 asmenys žuvo, 24 541 buvo sužeistas. 70 procentų asmenų, kuriems reikalinga humanitarinė pagalba, sudaro senyvo amžiaus asmenys, moterys ir vaikai. Ukrainoje šiuo metu yra apie 1,6 milijono šalies viduje perkeltų asmenų, kurie itin priklausomi nuo teikiamos humanitarinės paramos. Itin aktualūs išlieka vaikų poreikiai, ypač galimybė mokytis, nes daug švietimo įstaigų yra sugadintos, sunaikintos ar laikinai uždarytos.
2017 metais Lietuvos užsienio reikalų ministerija jau skyrė 280 tūkstančių eurų humanitarinei pagalbai teikti nukentėjusiems nuo konfliktų ir stichinių nelaimių Ukrainoje, Sirijoje, Irake, Jemene, Pietų Sudane, Somalyje, Nigerijoje, Malyje, Šri Lankoje, Siera Leonėje ir Dominikoje, Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose ir Mianmaro pabėgėliams.

Lietuvos istorijos akcentai

Lietuva gruodžio 5-ąją:
1905 m. įkurta Lietuvos valstiečių sąjunga.
1918 m. Valstybės Taryba nutarė atkurti Vilniaus universitetą.
1958 m. įsteigta Vilniaus universitetinė ligoninė.
1991 m. Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas priėmė Pilietybės įstatymą.
1998 m. Tarptautinės savanorių dienos proga Vilniuje, Lietuvos kultūros fondo patalpose, atidarytas Savanorių centras.
2002 m. baigtas pirmasis autostrados Vilnius-Kaunas-Klaipėda modernizavimo etapas, kuriam didžiąją lėšų dalį - 20,38 mln. eurų - skyrė Europos Sąjungos ISPA fondas.
2006 m. Europos Sąjungos (ES) teisingumo ir vidaus reikalų ministrai nusprendė praplėsti bloko sienų neturinčią teritoriją ir prie vadinamosios Šengeno erdvės prijungti 10 naujų ES narių, prie Bendrijos prisijungusių 2004 m.
2006 m. Žmogaus teisių šauklio apdovanojimas paskirtas Daliai Budrevičienei, kuri iškėlė viešumon nelegalių darbo apmokėjimų vokeliuose praktiką.
2010 m. prelatui Ignui Urbonui sukako 100 metų. Jubiliejaus proga išvakarėse jį pasveikino užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.
2015 m. eidamas 85-uosius metus po ligos mirė ilgametis Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius, poetas, prozininkas ir dramaturgas Antanas Žekas.

Kelininkai įspėja dėl keliuose susiformavusio plikledžio ir sniego provėžų

Antradienio rytą didžiojoje šalies dalyje susiformavęs plikledis. Telšių, Utenos ir Vilniaus apskrityse keliai, jungiantys nedideles gyvenvietes, padengti sniego provėžomis. Čia slidūs kelių ruožai yra barstomi ir valomi, informuoja kelininkai. 
Utenos apskrityje ir Švenčionių rajone silpnas snygis, likusioje šalies dalyje be kritulių. Oro temperatūra svyruoja nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio.
Vandens gylis krašto kelio Šilutė-Rusnė apsemtame ruože, kurio ilgis 394 metrai (nuo 6,318 iki 6,712 km), pakilo iki 9 cm. Eismas leidžiamas.
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dieną daugelyje rajonų krituliai. Vietomis plikledis, galima silpna lijundra. Aukščiausia oro temperatūra nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos.

Didžiausias sergamumas gripu ir peršalimo ligomis - Marijampolėje

Susirgimų gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Lietuvoje daugėja.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 48-ąją metų savaitę, lapkričio 27-gruodžio 3 dienomis, bendras Lietuvos sergamumo minėtomis ligomis rodiklis buvo 70,7 atvejo, tenkančio 10 tūkst. gyventojų. Praėjusiais metais tuo pačiu metu sergančiųjų buvo mažiau - 64,1 atvejo.
Mažiausias sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis praėjusią savaitę registruotas Šiaulių apskrityje, didžiausias - Marijampolės apskrityje.
Dėl gripo į ligoninę buvo paguldyti trys vaikai. Vienas jų buvo gydomas intensyvios terapijos skyriuje.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medikai primena, kad nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų apsaugo skiepai.
Rizikos grupių asmenims - 65 metų ir vyresniems, nėščiosioms, gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose, sergantiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų, onkologinėmis bei imunitetą pažeidžiančiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams - rekomenduojama skiepytis kiekvieną gripo sezoną. Jie skiepijami nemokamai.
Gripo vakcina rekomenduojama pasiskiepyti rudens-žiemos laikotarpiu, nes reikia maždaug dviejų savaičių, kad žmogaus organizme susidarytų antikūnai kovai su gripo virusu.

Ministras L. Linkevičius dalyvaus NATO užsienio reikalų ministrų susitikime

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius antradienį ir trečiadienį dalyvaus NATO valstybių narių užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselyje. Jame bus aptarti aktualūs tarptautinio saugumo klausimai ir pasirengimas kitų metų liepą planuojamam NATO vadovų susitikimui.
Ministrai apžvelgs vystomas Europos gynybos stiprinimo iniciatyvas ir jų reikšmę visos transatlantinės bendruomenės saugumui. Kadangi svarbu šias pastangas glaudžiai derinti su NATO gynybos ir atgrasymo pajėgumų stiprinimo darbais, bus apsvarstyta ES ir NATO bendradarbiavimo pažanga ir naujos praktinės priemonės šioje srityje.
Gegužę Briuselyje NATO šalių vadovams sutarus siekti didesnio Aljanso vaidmens kovoje su terorizmu, ministrams bus pateikta atitinkamo veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita ir pateikti apsvarstymui nauji pasiūlymai, kaip NATO galėtų labiau prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų įveikti šį iššūkį.
Rusijos agresyvi veikla, propaganda, kibernetinės atakos ir kitos hibridinės grėsmės išlieka pagrindiniu iššūkiu Aljanso saugumui. Strateginiams klausimams skirtoje diskusijoje bus paliesta ir Šiaurės Korėjos problematika.
Atskira sesija numatyta NATO „atvirų durų" politikos perspektyvoms ir būdams išlaikyti šalis kandidates euroatlantinės integracijos kelyje. 
Taip pat vyks NATO ir Gruzijos komisijos susitikimas užsienio reikalų ministrų lygiu, skirtas saugumo padėčiai regione, Gruzijos saugumo sektoriaus reformoms ir bendradarbiavimo pažangai aptarti.

Užsienio reikalų ministerijoje vyko paramos akcija „Maltiečių sriuba"

Pirmadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) jau ketvirtąjį kartą vyko paramos akcijos „Maltiečių sriuba" renginys. Jos metu surinktos lėšos bus skirtos pirkti maistą maltiečių remiamiems pagyvenusiems Lietuvos žmonėms.
„Ne šūkiais ir skambiomis frazėmis, o realia pagalba, kad ir lėkšte sriubos, jei prisidėtume kiekvienas, nepritekliuje gyvenantiems nors šiek tiek taptų lengviau. Kiekvienais metais dėkojame maltiečių savanoriams, kurie mums primena apie pareigą padėti", - sakė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Renginio metu koncertavo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos džiazo vokalinis ansamblis „Mini jazz".
„Maltiečių sriuba" - tradicinis prieš Šv. Kalėdas Maltos ordino pagalbos tarnybos organizuojamas labdaros renginys, kurio tikslas - surinkti lėšų socialiai nesaugiems pagyvenusiems žmonėms. Maltos ordino ambasada Lietuvoje, įgyvendinanti pagalbos ligoniams, neįgaliesiems ir stokojantiems misiją, jau dvyliktą kartą prieš Kalėdas siekia surinkti lėšų labiausiai pažeidžiamos visuomenės dalies - senyvo amžiaus vienišų, ligotų žmonių - priežiūrai ir maistui.

Lietuvai - galimybės inicijuoti naujus projektus kosmoso srityje

Ketvirtadienį, gruodžio 7 d., Ūkio ministerija kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia į Europos kosmoso agentūros (EKA) seminarą-instruktažą, kurio metu bus pristatomos galimybės susidomėjusiems Lietuvos atstovams dalyvauti naujuose EKA kvietimuose 2018 metais. 
Pasak ūkio ministro Virginijaus Sinkevičiaus, Lietuva siekia aktyviai bendradarbiauti su Europos kosmoso agentūra ir ateityje tapti visaverte šios agentūros nare. 
"Skatiname verslą ir mokslą domėtis kosminėmis technologijomis ir pasiūlyti savo žinias bei sprendimus Europos kosmoso agentūrai. Naujų technologijų kūrimas turi didelį poveikį šalies ekonomikai, nes kuriami konkurencingi produktai ir paslaugos, kurios ateityje gali duoti investicijų grąžą", - teigia V. Sinkevičius.
Preliminari suma, skirta 2018 metų projektams vykdyti, yra 2,5 mln. eurų. Planuojama, kad paraiškos bus priimamos iki 2018 m. kovo 9 dienos.
Seminare EKA ekspertai detaliau supažindins su dalyvavimo ir finansavimo sąlygomis, atsakys į klausimus ir surengs individualius pokalbius su užsiregistravusiais potencialiais pareiškėjais. Potencialios projektų sritys - žemės stebėjimai, gyvybės mokslai, jutikliai, ryšio sistemos ir kt.
Lietuva jau sėkmingai dalyvauja ankstesniuose EKA kvietimuose. Šiuo metu vykdoma 14 projektų: 7 projektai patvirtinti 2016 metais per 1-ąjį kvietimą, 2017 m. - dar 7 per 2-ąjį kvietimą.
Šis renginys organizuojamas siekiant įgyvendinti 2014 m. pasirašytą Lietuvos ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą. Pagal jį EKA periodiškai skelbia tik Lietuvos mokslo institucijoms ir įmonėms skirtus kvietimus teikti paraiškas dėl projektų įgyvendinimo pagal EKA programų tematiką.

Darbo užmokestis trečią ketvirtį padidėjo visose apskrityse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) trečią šių metų ketvirtį, palyginti su antru, išaugo visose apskrityse.
Statistikos departamento duomenimis, daugiausia (4 proc.) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo Panevėžio apskrities įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis didėjo nuo 0,8 proc. Vilniaus iki 2,5 Tauragės. Trečią ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį - 940,4 EUR - gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai - 688,7 EUR - uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.
Darbo užmokesčio padidėjimą 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, lėmė didesnė darbų apimtis, sezoniškumas, padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams bei kitos priežastys. 
Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse, labiausiai - Panevėžio (3,4 proc.). 
Per metus (2017 m. trečią ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiu ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose apskrityse, labiausiai - Telšių (9,9 proc.). Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 4,1 proc. Tauragės iki 8,1 proc. Vilniaus. 
Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse - nuo 6,2 proc. Klaipėdos iki 11,2 proc. Telšių. 
Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. padidinta žemiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginė alga, nuo 2017 m. liepos 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) ir kitos priežastys. 
Spartesniam neto darbo užmokesčio augimui įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 53 savivaldybėse - nuo 0,1 proc. Klaipėdos rajono iki 7 proc. Pakruojo rajono, o sumažėjo šešiose savivaldybėse - nuo 0,1 proc. Palangos miesto iki 1,9 proc. Kazlų Rūdos. Telšių rajono savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis beveik nepakito. 
2017 m. trečiąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus miesto (966,1 EUR) savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 115,3 EUR viršijo šalies ūkio vidurkį. Mažiausiai uždirbo Zarasų (595,4 EUR) rajono darbuotojai. Atotrūkis tarp Vilniaus miesto ir Zarasų rajono savivaldybių 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 370,7 EUR. 
Per metus (2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose savivaldybėse - nuo 0,5 proc. Zarasų rajono iki 19,7 proc. Rietavo, išskyrus Jurbarko rajono savivaldybę, kurioje jis. sumažėjo 0,8 proc.
Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, sumažėjo 3,8 tūkst. (0,3 proc.). Tai lėmė sumažėjęs darbuotojų skaičius beveik visose apskrityse: nuo 0,1 proc. Marijampolės iki 0,7 proc. Utenos. Alytaus apskrityje vidutinis darbuotojų skaičius beveik nepakito.
Trečiąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo daugelyje (40) savivaldybių - nuo 0,1 proc. iki 2,6 proc., likusiose (19) išaugo nuo 0,1 proc. iki 14,4 proc., o Plungės rajone vidutinis darbuotojų skaičius 2017 m. trečiąjį ketvirtį beveik nepakito. 
Per metus (2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 9,8 tūkst. (0,8 proc.). Darbuotojų skaičius padidėjo visose apskrityse, išskyrus Utenos, Tauragės ir Panevėžio, kuriose sumažėjo atitinkamai 2,1, 1, ir 0,8 proc. 
Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 33 savivaldybėse, labiausiai - Birštono (18,5 proc.), o sumažėjo 27 savivaldybėse, daugiausia - Molėtų (7 proc.).

Booking.com kitąmet Vilniuje atidarys klientų aptarnavimo skambučių centrą

Booking.com, didžiausią viešnagės vietų pasiūlą keliautojams turinti, pasaulyje lyderiaujanti įmonė, pirmadienį pranešė, kad 2018 m. balandžio mėnesį Vilniuje atidarys pirmąjį Baltijos šalyse klientų aptarnavimo skambučių centrą. Naujausiame Booking.com skambučių centre iki 2018 m. pabaigos planuojama įdarbinti apie 200 žmonių, o per artimiausius ketverius penkerius metus darbuotojų skaičių padidinti iki 900.
Booking.com skambučių centras Vilniuje yra devintasis įmonės centras Europoje ir aštuonioliktasis pasaulyje. Klientų aptarnavimo komanda Vilniuje Booking.com svečiams ir apgyvendinimo įstaigų partneriams visą parą be poilsio dienų teiks pagalbą telefonu, el. laiškais ir žinutėmis. Pasaulyje veikiančiose vietinėse Booking.com įmonėse dirba daugiau nei 7 000 klientų aptarnavimo agentų.
Įmonė siūlo darbo pozicijas administracijoje ir klientų aptarnavimo specialistams, kurie dirbs su klientais visame pasaulyje teikdami pagalbą įvairiomis kalbomis - rusų, vokiečių, anglų, lenkų, estų ir, žinoma, lietuvių. Kandidatuoti į šias pozicijas kviečiama tiesiogiai apsilankius adresu www.workingatbooking.com.
"Vilnius tampa tikra regiono sostine Europoje su įvairiataute kultūra, kuri yra stipri ir Booking.com bendrovėje, - teigė Booking.com klientų aptarnavimo vadovas pasaulyje Džeimsas Votersas (James Waters). - Vilniuje gausu talentingų žmonių, ypač su mums reikalingomis kalbos žiniomis. Nekantraujame išplėsti savo darbuotojų komandą Baltijos šalyse."
Siekdama išrinkti tinkamiausią vietą naujajam klientų aptarnavimo skambučių centrui Booking.com bendradarbiavo su "Investuok Lietuvoje" - patyrusių verslo konsultantų komanda, padedančia pasaulinėms verslo bendrovėms plėsti savo veiklą Vilniuje.
"Investuok Lietuvoje" yra patenkinta su Booking.com vykusiu bendradarbiavimu pasirenkant naująjį klientų aptarnavimo centrą įkurti Vilniuje, sveikiname šią pasaulinę įmonę prisijungus prie mūsų verslo bendruomenės, - teigė "Investuok Lietuvoje" generalinis direktorius Mantas Katinas. - Džiaugiamės, kad Booking.com įvertino įsikūrimo Vilniuje privalumus, ypač regione esančius talentingus darbuotojus. Esame dinamiškas, daugiakultūris regionas su turtingu paveldu, kuriame didelė dalis gyventojų kalba keliomis kalbomis."
Booking.com naujasis klientų aptarnavimo centras įsikurs Vilniaus "Technopolyje" - didžiausiame verslo kvartale šalyje.
"Sveikiname mūsų naują bendruomenės narį bei džiaugiamės, kad galėsime prisidėti prie bendrovės klientų aptarnavimo centrų plėtros čia, Lietuvoje. Kaip biurų vystytojui, mums svarbiausia užtikrinti geriausią infrastruktūrą ir lankstumą sėkmingam tokių bendrovių kaip Booking.com augimui", - teigė "Technopolis" vadovė Lina Maskoliūnė. 
3 940 kv. m dydžio klientų aptarnavimo centras įsikurs dviejuose naujo "Technopolio" Penta pastato aukštuose ir yra pirmasis Baltijos šalyse tokio tipo centras, kurį įkūrė viena didžiausių kelionių užsakymo internetu įmonių pasaulyje ir skaitmeninių technologijų lyderė. Įvairiais Lietuvos kultūros, istorijos ir gamtos elementais paremtą biuro stilių sukūrė pasaulinės architektūros, dizaino ir projektavimo įmonės "ATC Schoordijk Interieurontwerp" architektas Arnoldas Schordijkas (Arnold Schoordijk). Biurą puoš Lietuvos rašytojų citatos, taip pat bus naudojamos šalies miškų ir ežerų spalvos bei su jais susiję meno kūriniai. Susitikimų kambarių ir komandų erdvių apipavidalinimą įkvėpė menininkų pamėgtas Vilniaus Užupio rajonas. Kavos pertraukų ir atsipalaidavimo zonose naudojant tradicinius lietuviškus namus primenančią medieną bus sukurta jauki, visiems artima, bendruomeniška atmosfera.
1996 m. Amsterdame įkurta Booking.com B.V. iš mažo olandų startuolio išaugo iki vienos didžiausių el. prekybos įmonių pasaulyje. Booking.com yra "Priceline Group" (NASDAQ: PCLN) dalis, šiuo metu 70 šalių visame pasaulyje esančiuose 204 įmonės biuruose dirba daugiau nei 15 000 žmonių.
Booking.com misija - suteikti žmonėms galimybę pažinti pasaulį, todėl įmonė investuoja į skaitmenines technologijas, padedančias užtikrinti sklandžias keliones. Booking.com pasiūla viena didžiausių pasaulyje, todėl keliautojai lengvai atras viešnagės vietas, įskaitant viską nuo apartamentų, atostogų būstų ir šeimoms priklausančių nakvynės su pusryčiais namų iki 5 žvaigždučių prabangių viešbučių, namelių medyje ir net iglu. Booking.com svetainė ir mobiliosios programėlės išverstos į 43 kalbas ir siūlo daugiau nei 1,5 mln. apgyvendinimo įstaigų daugiau nei 122 000 krypčių 229 šalyse ir teritorijose visame pasaulyje.
Kasdien Booking.com platformoje užsakoma daugiau nei 1,5 milijono viešnagės naktų. Laisvalaikiu ar darbo reikalais keliaujantys svečiai gali greitai ir paprastai užsakyti viešnagės vietas be jokių užsakymo mokesčių, pasinaudodami mūsų pažadu kompensuoti kainų skirtumą. Booking.com klientų aptarnavimo komanda dirba visą parą be poilsio dienų ir teikia pagalbą 43 kalbomis.

Agungo ugnikalnis Balio saloje toliau rimsta

Indonezijos Balio saloje esantis Agungo ugnikalnis toliau rimsta. Iš daugiau kaip 3 000 metrų aukščio kalno pirmadienį kilo tik plonas sieros garų debesis. Kovos su katastrofomis tarnybos duomenimis, erupcijų nebėra. Nepaisant to, ir toliau galioja aukščiausias pavojaus laipsnis. Slėgis ugnikalnio viduje vis dar yra didelis, todėl jis gali bet kuriuo metu išsiveržti.
Nepaisant perspėjimų, dešimties kilometrų apsauginėje zonoje aplink vulkaną vis dar yra daug žmonių. Oficialiais duomenimis, iš maždaug 100 000 čia gyvenančių žmonių į laikinus būstus pasitraukė apie 60 000 gyventojų. Saloje vis dar įstrigę tūkstančiai turistų, nes oro transportas kol kas nėra normalizavęsis. Daugelis jų yra iš Australijos.
Per pastarąjį ugnikalnio išsiveržimą 1963/64 metais žuvo daugiau kaip 1 100 žmonių. 
Indonezijoje yra apie 130 aktyvių vulkanų.

Briuselio teismas sprendimą dėl K. Pučdemono ekstradicijos į Ispaniją priims gruodžio 14-ąją

Briuselio teismas sprendimą dėl buvusio Katalonijos vadovo Karleso Pučdemono (Carles Puigdemont) ekstradicijos į Ispaniją priims gruodžio 14-ąją. Tai pirmadienį pranešė AFP, remdamasi jo advokatu.
Pasak teisininko, sprendimas bus priimtas ir dėl dar keturių buvusių Katalonijos vyriausybės narių. Advokatas pažymėjo, jog jis negali tikėtis, kad jo ginamojo byla Ispanijoje bus teisingai nagrinėjama.
Orderį suimti K. Pučdemoną ir keturis jo bendražygius Ispanija išdavė lapkričio 3-iąją, po to, kai jie neatvyko į Nacionalinę teismų kolegiją Madride. Dalis jų kolegų jau suimti ir kalinami Ispanijos sostinėje.
Spalio 1 d. Katalonijoje įvyko referendumas dėl regiono nepriklausomybės nuo Ispanijos. Jame dalyvavo 2,28 milijono iš 5,31 milijono katalonų, turinčių teisę balsuoti. Daugiau kaip 90 procentų balsavusiųjų buvo už Katalonijos nepriklausomybę. Madridas laiko šį referendumą neteisėtu ir atsisako pripažinti jo rezultatus.

Žurnalas "Time" paskelbė pretendentų į Metų žmogaus titulą sąrašą

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump), Kinijos vadovas Si Dzinpingas (Xi Jinping) ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas (Kim Jong-un) pateko į asmenų, pretenduojančių tapti Metų žmogumi pagal žurnalo "Time" versiją, sąrašą. Tai pirmadienį pranešė televizijos kanalas NBC.
D. Trampas jau yra pelnęs šį titulą 2016 metais po pergalės prezidento rinkimuose.
Be to, tarp nominantų yra turtingiausias pasaulio žmogus, Amerikos verslininkas Džefas Bezosas (Jeff Bezos), specialusis prokuroras Robertas Miuleris (Robert Mueller), tiriantis galimą Rusijos kišimąsi į JAV prezidento rinkimus 2016 metais, Saudo Arabijos sosto įpėdinis princas Mohamedas bin Salmanas (Mohammed bin Salman), pradėjęs karalystėje kovos su korupcija kampaniją, amerikietiškojo futbolo žaidėjas Kolinas Kepernikas (Colin Kaepernick), suorganizavęs kovos su rasizmu kampaniją, ir režisierė Peti Dženkins (Patty Jenkins), sukūrusi mokslinės fantastikos filmą "Nuostabioji moteris".
Į nominantų sąrašą taip pat įtraukti "The Dreamers" - jauni nelegalūs imigrantai, kurie dar vaikai pateko į JAV teritoriją ir kuriems, valdant D. Trampo administracijai, gresia deportavimas, ir judėjimo prieš seksualinį smurtą "#Me too" dalyviai.
Žurnalas "Time" renka Metų žmogų nuo 1927 metų, kai šį titulą pelnė amerikiečių lakūnas Čarlzas Lindbergas (Charles Lindbergh), kuris pirmasis vienas perskrido Atlanto vandenyną.

Euro grupė pirmadienį naujuoju pirmininku išrinko portugalą M. Senteną

Euro zonos finansų ministrai pirmadienį naujuoju euro grupės pirmininku išrinko portugalą Marijų Senteną (Mario Centeno). Jį iš keturių kandidatų Briuselyje vykusiame posėdyje balsuodami išrinko euro grupės nariai. Euro zonos finansų ministrų pirmininko pareigas M. Sentenas perims iš Nyderlandų finansų ministro Jaruno Deiselblumo (Jeroeno Dijsselbloemo).
Euro grupės pirmininko postas yra vienas įtakingiausių visoje Europos Sąjungoje (ES). Euro zonos finansų ministrų grupė yra atsakinga už viso valiutos bloko finansų politiką. Jos vaidmuo ypač išryškėjo pastaraisiais metais, kai Europai teko spręsti Graikijos krizę bei sudarinėti šalies gelbėjimo programas.
J. Deiselblumas euro grupės pirmininko poste buvo nuo 2013 m., o jo kadencija baigiasi sausio 13 d. Kadangi J. Deiselblumas po jo partijos nesėkmės Nyderlandų parlamento rinkimuose prarado savo šalies finansų ministro postą, į perrinkimą euro grupės pirmininku jis nebekandidatavo.
Finansų ministrai rinkosi iš keturių kandidatų - be portugalo M. Senteno, į šį postą pretendavo latvė Dana Reizniecė-Uozuola, Pjeras Gramanja (Pierre Gramagna) iš Liuksemburgo bei slovakas Peteris Kazimiras.
Sprendimą euro zonos finansų ministrai priėmė slaptu balsavimu.
M. Senteno kandidatūrą rėmė ir Europos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris (Jean-Claude Juncker).

Į Šiaurės Korėją vyksta aukštas JT diplomatas

Pirmą kartą per daugiau nei penkerius metus politinių pokalbių į Šiaurės Korėją vyksta aukštas Jungtinių Tautų (JT) diplomatas. JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas Džefris Feltmanas (Jeffrey Feltman), antrasis pagal rangą organizacijos atstovas, nuo antradienio iki penktadienio lankysis sostinėje Pchenjane, taip pat keliaus į Kiniją, Niujorke pranešė JT.
Šiaurės Korėja pakvietė diplomatą rugsėjį per JT Generalinės Asamblėjos sesiją, praėjusią savaitę vizitas buvo patvirtintas.
Dž. Feltmanas Šiaurės Korėjoje su užsienio reikalų ministru ir kitais šalies atstovais aptars "bendrų interesų ir bendrų rūpesčių temas". Be to, jis susitiks su JT darbuotojais ir diplomatais. Šiuo metu šalyje dirba šešios JT organizacijos, tarp jų - Vaikų fondas (UNICEF) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), iš viso - 50 darbuotojų. Susitikimas su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Čen Unu (Kim Jong Un) nėra numatytas.
Įtampa regione praėjusiais mėnesiais smarkiai paaštrėjo, kai Šiaurės Korėja atliko kelis raketų bandymus, o rugsėjo pradžioje įvykdė ir atominės bombos bandymą, taip nusižengdama JT rezoliucijoms. JT duomenimis, generalinio sekretoriaus Antonijo Gutereso (Antonio Guterres) kelionė į Šiaurės Korėją šiuo metu nėra nenumatyta.

Užsienio istorinių sukakčių kalendorius

Įdomiausi gruodžio 5-osios įvykiai pasaulio istorijoje:
1560 m. mirė Prancūzijos karaliumi vienerius metus prieš savo mirtį buvęs Pranciškus II. Į sostą po jo įžengė brolis Karolis IX.
1766 m. surengtas pirmasis Londono "Christie's" aukcionas. 
1782 m. gimė aštuntasis JAV prezidentas Martinas van Burenas (Martin van Buren). Jis buvo pirmasis prezidentas, gimęs JAV piliečiu.
1791 m. gimė nemirtingasis austrų kompozitorius ir atlikėjas Volfgangas Amadėjus Mocartas (Wolfgang Amadeus Mozart).
1867 m. gimė lenkų karininkas ir valstybės veikėjas, ministras pirmininkas 1926-1928 metais Juzefas Pilsudskis (Jozef Pilsudski).
1870 m. mirė prancūzų rašytojas, "Grafo Montekristo" ir "Trijų muškietininkų" autorius Aleksandras Diuma (Alexandre Dumas).
1899 m. mirė anglų cukraus pramonininkas ir garsiosios Londono Teito galerijos įkūrėjas seras Henris Teitas (Henry Tate).
1901 m. gimė JAV kino prodiuseris ir tokių animacinių personažų, kaip Peliukas Mikis, Ančiukas Donaldas ir Snieguolė, autorius Voltas Disnėjus (Walt Disney).
1917 m. Vokietijos ir Rusijos delegacijos Brest-Litovske pasirašė paliaubų susitarimą. Taikos derybos čia prasidėjo lapkričio 21 dieną.
1926 m. mirė prancūzų tapytojas ir vienas iš impresionizmo judėjimo pradininkų Klodas Oskaras Monė (Claude-Oscar Monet).
1927 m. gimė Rama IX - Tailando karalius, valdęs 1946-2016 m. Jo tikras vardas - Buminolas Aduljadedžas (Bhumibol Adulyadej), reiškiantis "tvirtumas šaliai, nepalyginama jėga". Jis mirė 2016 metų spalio 13 dieną. 
1933 m. ratifikuota 21-oji JAV Konstitucijos pataisa, kuria buvo baigtas prohibicijos - "sausojo įstatymo" - eksperimentas.
1945 m. iš Fort Loderdeilo (Fort Lauderdale) karinio jūrų laivyno bazės į mokymus išskrido ir be žinios dingo vadinamoji "Dingusi eskadrilė" - penki JAV karinio jūrų laivyno bombonešiai "Avenger". Manoma, kad jie dingo "Bermudų trikampyje".
1946 m. gimė ispanas operos tenoras Chosė Kareras (Jose Carreros). Kartu su Plačidu Domingu (Placido Domingo) ir Lučianu Pavaročiu (Luciano Pavarotti) jis laikomas vienu geriausių pasaulio tenorų.
1957 m. Leningrade į vandenį nuleistas pirmasis pasaulyje atominis ledlaužis "Leninas". Į pirmąjį plaukiojimą jis išplaukė 1959 metų rugsėjo 15 dieną.
1977 m. Egiptas nutraukė diplomatinius santykius su Sirija, Libija, Alžyru, Iraku ir Pietų Jemenu - šalimis, kurios priešinosi taikos su Izraeliu politikai.
1985 m. Didžioji Britanija paskelbė, kad gruodžio 31 dieną pasitrauks iš Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO), kuri esanti antivakarietiška ir nesiskaitanti su finansais.
1990 m. pirmą kartą po dvejų metų viešumoje pasirodė britų rašytojas Salmanas Rušdis (Salman Rushdie). Irano vadovybė už tariamai šventvagiškas "Šėtoniškąsias eiles" pasmerkė jį mirti.
1993 m. antrą kartą per 25 metus Venesuelos prezidentu išrinktas Rafaelis Kaldera (Rafael Caldera).
1995 m. Ispanijos užsienio reikalų ministras Chavjeras Solana (Javier Solana) oficialiai paskirtas Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) generaliniu sekretoriumi. Jis yra pirmasis ispanas, tapęs šios Vakarų gynybos organizacijos vadovu.
2001 m. Afganistano etninių grupių atstovai Bonoje pasirašė susitarimą dėl pereinamosios Vyriausybės, kuriai vadovaus puštūnas Hamidas Karzajus (Hamid Karzai), sudarymo.
2001 m. Amazonės žiotyse piratai nužudė legendinį Naujosios Zelandijos jachtininką Piterį Bleiką (Peter Blake), kurio vadovaujama šalies komanda du kartus iš eilės laimėjo Amerikos taurę.
2003 m. Rusijos pietuose, netoli Jesentukų miesto, rytiniame priemiesčio traukinyje nugriaudėjo sprogimas, per kurį 46 žmonės žuvo, per 160 buvo sužeista.
2011 m. Rusijos sostinėje Maskvoje tūkstančiai žmonių protestavo prieš ministrą pirmininką Vladimirą Putiną, nes buvo teigiama, kad parlamento rinkimai buvo nesąžiningai pakreipti V. Putino naudai. Be to, V. Putinas buvo neseniai paskelbęs, kad dalyvaus artėjančiuose prezidento rinkimuose.
2012 m. mirė amerikiečių džiazo pianistas ir kompozitorius Deivas Brubekas (Dave Brubeck).
2013 m. mirė Nelsonas Mandela (Nelson Mandela) - Pietų Afrikos Respublikos prezidentas, žmogaus teisių aktyvistas ir Nobelio taikos premijos laureatas.

Atgal