VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Mokslas ir IT

01.25.Premjeras: iki 2030-ųjų turime tapti patraukliausia GMI plėtrai šalimi Europoje

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centre UAB Biotechpharma ir aptarė gyvybės mokslų industrijos (GMI) perspektyvas.

„Gyvybės mokslų industrija yra viena dinamiškiausių ir perspektyviausių Lietuvoje, ji užima svarbią vietą dabartinės inovacijų reformos kontekste. Todėl Vyriausybė, suprasdama šios srities svarbą ateities ekonomikai, iškėlė strateginį tikslą: Lietuva iki 2030 metų turi tampti patraukliausia Europos šalis gyvybės mokslų industrijos plėtrai. Esu tikras, kad sukauptas mokslinis ir gamybinis potencialas užtikrins sėkmingą ambicingų siekių įgyvendinimą“,- sakė premjeras.

Atsižvelgdama į didėjantį pasaulinį GMI produktų ir technologijų poreikį ir vertindama Lietuvos potencialą, atsakingos ministerijos parengė GMI plėtros gairių įgyvendinimo planą, kurį patvirtins Vyriausybė.

Šiuo metu Lietuvoje įkurtos 82 GMI įmonės, kurios apima verslą, mokslo ir studijų institucijas ir sveikatos priežiūros įstaigas, veikiančias farmacijos, biotechnologijų, sveikatos informatikos ir bioinformatikos, medicinos inžinerijos ir kitose srityse.

Vykdant Vyriausybės iškeltą strateginį tikslą, numatoma sustiprinant gyvybės mokslų industrijos žmogiškuosius išteklius, rengiant, pritraukiant, motyvuojant ir išlaikant aukštos kvalifikacijos specialistus ir gabius studentus. Ketinama plėtoti aukšto lygio žinias, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, inovacijas ir joms reikalingą infrastruktūrą, kurios užtikrintų GMI proveržį.

Taip pat planuojama sukurti palankią ekosistemą GMI plėtrai, skatinant privačias (šalies ir užsienio) ir viešąsias investicijas, pasaulinio lygio žinių bei naujų produktų kūrimo infrastruktūros sukūrimą, naujų, ypač pradedančiųjų, gyvybės mokslų industrijos įmonių kūrimąsi ir augimą. Užsibrėžta skatinti GMI verslo ir mokslo bendradarbiavimą, vertės tinklų kūrimą bei plėtrą, siekiant perduoti žinias ir technologijas, komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus.

Atgal