VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

2019-04-19
Baigėsi dvi dienas trukęs Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ nacionalinis ratas. Šiemet geriausiais paskelbti net 49 diplomantai ir 37 laureatai – talentingi mažieji pasakotojai, spalvingai ir meniškai perteikę tarmiškus tekstus, muzikantai, puikiai grojantys tradicinę muziką, jaunieji dainininkai, įtaigiai ir brandžiai atlikę liaudies dainas. Plačiau
2019-04-18
Vilniuje, Žurnalistų namuose (Jogailos 11) veikia šiaurietiškų peizažų meistro iš Estijos, akvarelininko Genadijaus Lapino paroda "Nuo Norvegijos iki Lietuvos".  Žurnalistas Vytautas Žeimantas, atidarydamas parodą (2019 04 05) pasidžiaugė jog Žurnalistų namai tampa tarptautinių renginių vieta, kad į parodos pristatymą susirinko gausus būrys ne tik spaudos darbuotojų, bet ir tikrų svečių - Vilniaus akvarelininkų. Plačiau
2019-04-18
“Žmonėms būdinga kurti. Vieni su kaltais, kiti su molbertais, treti su muzikos instrumentais. Ypač pasiilgsta kūrybos tie, kurie gyvenimo kelyje buvo beveik nesusiję su ja. Tad išėję į užtarnautą poilsį, turėdami mažiau kasdienių rūpesčių ir daugiau laisvo laiko, jie bando save realizuoti meninėje kūryboje, sugrįžti į jaunų dienų pomėgius, - taip naujoje V.Kursevičienės knygoje „Po Visatos kupolu“  Plačiau
2019-04-18
...Ar besupras tautos didybę  Nežinantys tautos šaknų? Tokie apkurtę ir apžlibę. Jų siekis – kapšas pinigų. Plačiau
2019-04-18
Kas domisi aforizmais, jų kūrėjais, ši nuotrauka, kuri čia pateikiama, turėtų būti vertinga, nes ji padaryta reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje, tai yra 1984 m. sausio 27 d. Vilniaus 21-ojoje technikos mokyklos aktų salėje. Čia yra beveik visi tų metų žinomiausi Lietuvos aforizmų kūrėjai, dvisavaitinio satyros ir humoro žurnalo „Šluota“ bendradarbiai. Plačiau
2019-04-17
Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo Bukarešte (Rumunija) vykusiame Europos Sąjungos kultūros ministrų susitikime. Balandžio 16 d. surengtos dvi darbo sesijos, kuriose aptarti klausimai, susiję su kultūros ir kūrybinių sektorių finansavimu bei inovacijomis, taip pat kultūros paveldu. Plačiau
2019-04-16
Prieš 800 metų rašytinuose šaltinuose pirmą kartą buvo paminėtas Žemaitijos vardas, todėl Seimas atsižvelgdamas į tai, 2019 metus paskelbė Žemaitijos metais. Per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenimo laikotarpį Žemaitija išlaikė savo tradicijas, kalbą, papročius, išsaugojo savo krašto istoriją, įnešdama nemažą indelį į Lietuvos valstybės gyvenimą. Plačiau
2019-04-16
Visagino krašto metraštininkas, žurnalistas, rašytojas, publicistas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Algirdas Kavaliauskas neseniai išleido naują publicistikos, bibliografijos knygą „Paliekantys pėdsaką“. Plačiau
2019-04-16
2017/ 2018 m. m. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje buvo vykdoma edukacinė programa „Piešiniai iš leidinio su autografu“. Gimnazistai atskleidė savo kūrybinius gebėjimus, analizavo gimnazijos leidinių su autografais kolekciją, giliau susipažino su pasirinktais leidiniais ir juos iliustravo. Tai jau praeitų mokslo metų veikla. Kodėl dar kartą stabtelėjome prie edukacinės programos „Piešiniai iš leidinio su autografu“? Plačiau
2019-04-11
Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas trečiadienį pasveikino Lietuvos savivaldybių kultūros ir švietimo skyrių vadovų susitikimo Taujėnuose (Ukmergės r.) dalyvius. Plačiau
2019-04-10
Balandžio 8–9 dienomis kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė dalyvavo Paryžiuje vykusioje 206-ojoje UNESCO Vykdomosios tarybos plenarinėje sesijoje, kurios metu perskaitė nacionalinį pranešimą. Savo pasisakyme Lietuvos atstovė pabrėžė pagrindinius Lietuvos nacionalinius prioritetus šioje organizacijoje: saviraiškos ir spaudos laisvės apsaugą, lyčių lygybę ir moterų įgalinimą, pagarbą kultūros įvairovei ir UNESCO strateginę pertvarką.  Plačiau
2019-04-09
Kultūrinių saitų stiprinimo, bendrų projektų įvairiose kultūros ir meno srityse vystymo, bendradarbiavimo ugdant medijų ir informacinį raštingumą klausimai aptarti kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko ir Jungtinės Karalystės ambasadorės Claire Lawrence susitikime pirmadienį. „Dėkojame Jungtinės Karalystės Ministro Pirmininko komunikacijos tarnybai ir Vyriausybės komunikacijos centrui už mokymus ir konsultacijas apie strateginę komunikaciją, kaip įrankį kuriant efektyvų atsaką dezinformacijai. Tikimės tęsti glaudų bendradarbiavimą šioje srityje“, – sakė kultūros ministras. Susitikimo dalyviai pažymėjo esantys suinteresuoti bendrais projektais, padedančiais spręsti medijų raštingumo, kritinio mąstymo, atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimo klausimus. Plačiau
2019-04-07
Būsimasis dailininkas, menotyrininkas ir žurnalistas Albertas Vaidila gimė 1944 metais Šiauliuose. Su šiuo miestu jį daug kas riša. Čia baigė vidurinę, čia pradėjo dirbti.  Plačiau
2019-04-07
...Ir kapelos, ir liaudies teatras, ir dūdų orkestras, ir tautinių šokių kolektyvai garsinte garsino Mažeikių kraštą. Tačiau tarp saviveiklinių meno sambūrių ilgiausią istoriją turi ir respublikinio lygio kūrybiniais laimėjimais pagrįstai gali didžiuotis buvęs Mažeikių kultūros namų, o dabar Mažeikių kultūros centro mišrus choras „Draugystė“.  Plačiau
2019-04-07
2019 m. kovo 28–29 d. Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje vyko 23-oji Lietuvos mokslo istorijos ir mokslo filosofijos konferencija „Scientia et  Historia – 2019“ , skirta  Lietuvos mokslo istorikui ir filosofui, chemikui, eseistui, habilituotam humanitarinių mokslų daktarui  Juozui Algimantui Krikštopaičiui (1931 03 13–2018 11 10) pagerbti. Plačiau
2019-04-07
Gyvename besikeičiančių informacinių technologijų laikmetyje, bet prisilietimas prie knygos, jos šnarančių lapų yra labai šiltas, artimas ir labai brangus. Nedidelis laiko tarpas nuo Knygnešio dienos – kovo 16-osios iki balandžio 2-osios – Tarptautinės vaikų knygos dienos. Šioms datoms paminėti organizuojama nemažai priemonių ir visos jos skiriamos knygai, skaitymui populiarinti. Dvi datos ir dvi asmenybės. Jurgis Bielinis – Lietuvos knygnešys, tituluojamas knygnešių karaliumi ir Danijos poetas, rašytojas, garsus pasakininkas Hansas Christianas Andersenas. Per jų gimimo dienas skiriama daug dėmesio knygoms. Paminėjus Knygnešio dieną ir pasitinkant Tarptautinę vaikų knygos dieną, kalbinau Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekininkę Dalią Laucienę ir menų mokytoją Ingą Vagonę. Išsirutuliojo šiltas ir atviras pokalbis. Plačiau
2019-04-04
Balandžio pirmosios – pasaulinės humoro dienos pokštai ištinka, nukrinta iš padangių – kaip vasaros sniegas. Šis tekstas turėjo būti atspausdintas čia prieš savaitę, bet kompiuteris nutarė pajuokauti – atkėlė kitą mano esė, bet karikatūras paliko ... taigi šventinė humoro savaitė tęsiasi – jūsų dėmesiui, dar pluoštas linksmapiešinių ir... Plačiau
2019-04-01
Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas susitiko su Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktore Liucija Stulgiene, direktorės pavaduotoja Egle Ugianskiene ir tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ vadove Genovaite Šalteniene. Plačiau
2019-03-29
„Valdovų rūmai” tunto vadą skautininką Ričardą Simonaitį, sulaukusį gražaus 80 metų jubiliejaus, kalbina Lietuvos Skautų Sąjungos skautininkė, „Valdovų rūmai” tunto vyresnioji sesė Rima Jankūnienė Plačiau
2019-03-29
Šiemet, kovo 29 d. legendinei asmenybei Albinui Kentrai sukako 90 metų. Sukaktuvininkas su broliais ir seserimis vertas atskiros monografijos. Plačiau