VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

06 29. Jaunųjų muzikos talentų spindesys Vilniuje

 

Lidija Veličkaitė

Antrasis Tarptautinis Jaunimo muzikos festivalis - konkursas „Su muzika per Europą“ Lietuva - Italija 2012 vyko gegužės 30 – birželio 4 dienomis. Džiugu, kad jaunimas iš visos Lietuvos suvažiavo parodyti savo sugebėjimus, pasisemti patirties ir toliau siekti geresnių rezultatų. Šiais metais konkurse varžėsi taip pat jaunieji talentai iš Italijos ir Kaliningrado. Pagaliau ir paties festivalio – konkurso tikslas suaktyvinti ir tęsti kultūrinį - švietėjišką Lietuvos ir Italijos bendradarbiavimą tarp muzikos, meno mokyklų, gimnazijų, konservatorijų, aukštųjų mokyklų .

Žymūs atlikėjai iš Italijos. Iš kairės prof. Luigi Tufano ir prof. Andrea Coen, viduryje festivalio - konkurso įkūrėja ir organizatorė Nijolė Dorotėja Beniušytė. Įžymiųjų Italijos atlikėjų koncertas Taikomosios dailės muziejuje.  Nuotraukos autorius Arvydas Karaška

Šio festivalio - konkurso viena iš dalių–meistriškumo kursai studentams ir mokiniams, kuriuos vedė iš Italijos atvykę profesorius Andrea Coen (pianistams) ir profesorius Luigi Tufano (fleitininkams). Profesorius Andrea Coen yra baigęs muzikologijos specialybę La Sapienza Universitete (Roma), apgynęs disertaciją apie Domenico Cimarosa ilgai apleistus ir nepublikuotus klaviatūros darbus, įgijęs klavesinininko diplomą Karališkajame muzikos koledže Londone. Andrea Coen nuo 1986 metų dirbo Italijos transliuotojo (RAI-Radiotelevisione Italiana), Vatikano transliuotojo (Radio Vaticana) ir televizijos Stream TV muzikos konsultantu; jis moko senovinio fortepijono specialybę Šv. Cecilijos konservatorijoje Romoje ir klavesino specialybę L‘Aquila A. Casella konservatorijoje, ir yra pirmasis vargonininkas Švento Giacomo Augusto Bazilikoje Romoje. Šiuo metu jis priklauso leidinio ”Muzio Clementi Opera Omnia” moksliniam komitetui, Ad Parnassum (XVIII ir XIX amžiaus instrumentinės muzikos žurnalas) patariamajai tarybai ir leidžia pirmąjį B. Marcello „Estro peotico-armonico“. Jo kursų tikslas–supažindinti su istoriškai pagrįsta baroko muzikos atlikimo praktika klavišiniams instrumentams.

Profesorius Luigi Tufano šiuolaikinės fleitos studijas baigė Romos S.Cecilia konservatorijoje, o senųjų fleitų – traverso Veronos F.E.Dell‘Abaco konservatorijoje. Luigi Tufano dėsto šiuolaikinę fleitą ir traversą L‘Aquila A.Casella konservatorijoje, kur taip pat yra atsakingas už ryšius su visuomene ir meninę veiklą. Jis taip pat dėsto „Garso komunikaciją ir muzikos didaktiką“ L‘Aquila valstybiniame universitete, Edukologijos fakultete.  Kaip atlikėjas grojo didžiuosiuose Italijos teatruose kartu su pasaulinio garso atlikėjais  L. Buzzanca, A. Foa, E. Nazzari ir kt. Aktyviai pasireiškia mokslinėje veikloje, tyrinėdamas ankstyvosios muzikos istorinius šaltinius ir dažnai yra kviečiamas atlikti platų repertuarą tam pritaikytais instrumentais nuo renesanso, baroko iki šiuolaikinės muzikos. Jo kursų tikslas – supažindinti moksleivius ir studentus su XVIII amž. pirmos pusės fleitų repertuarais. Tam tikslui jis atsivežė visą komplektą fleitų nuo renesansinės traversos iki šiuolaikinės fleitos.

 

LMTA Didžiojoje salėje festivalio - konkurso uždarymas, po apdovanojimo

Meistriškumo kursuose dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentai, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus B.Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai.

Pirmą kartą Lietuvoje profesorė Bianca Lucia Iorio iš Italijos vedė paskaitą-seminarą „Muzikos terapija be sienų“. Profesorė yra baigusi L‘Aquila Alfredo Casella konservatoriją, fortepijono specialybę. Aktyviai koncertuoja ir veda paskaitas – koncertus visų lygių mokyklose. Pati organizuoja ir lanko didaktikos ir muzikos kursus Italijoje ir užsienyje. Taip pat studijavo specialųjį muzikos terapijos keturių metų kursą Asyžiaus –Cittadelle universitete Pro Civitate Christiana.

Festivalį - konkursą ir meistriškumo kursus organizavo VšĮ MUSICA VITALE ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.  Antrus metus renginį globoja Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje ir Italijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Renginio partneriai – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Italų Kultūros institutas. Pagrindinės festivalio konkurso organizatorės mokytoja ekspertė Nijolė Karaškaitė ir pianistė  klavesinininkė, VšĮ MUSICA VITALE įkūrėja Nijolė Dorotėja Beniušytė.

Žymūs atlikėjai  iš Italijos prof. Andrea Coen ir prof. Luigi Tufano festivalio-konkurso atidarymo proga gegužės 31 d. koncertavo Taikomosios dailės muziejuje. Prof. Andrea Coen grojo senoviniu klavesinu, kurį koncerto proga paskolino Vilniaus Universitetas. Tai yra rankų darbo instrumentas, pagamintas Prahoje (Čekija). Festivalio - konkurso organizatorė klavesinininkė N. D. Beniušytė, studijuodama Prahos HAMU akademijoje, klavesino klasėje, turėjo progą stebėti šio klavesino gamybą. Prof. Luigi Tufano grojo senovine barokine fleita – traversu, pagamintu R. Tutz (G. A. Rottenburgh kopija). Senosios muzikos meistrai iš Italijos atliko G. F. Hendelio, G. P. Telemano, J. S. Bacho kūrinius fleitai ir klavesinui.

Pirmosios festivalio - konkurso dienos perklausos vyko Vilniaus Juozo Tallat - Kelpšos konservatorijoje.  Jos direktorė Doleroza Pilikauskienė pasveikino konkurso vertinimo komisiją, dalyvius, ypač pačius mylimiausius mažuosius atlikėjus, taip pat jų mokytojus, tėvelius ir visus susirinkusius. Palinkėjo atlikėjams drąsos, sėkmės ir skambių muzikos garsų.

Festivalio - konkurso įkūrėja ir organizatorė N. D. Beniušytė pasidžiaugė praeitų metų konkurso sėkme, pabrėždama , kad šiais metais atvyko dar daugiau gerai pasiruošusių atlikėjų, ypač mažųjų ir palinkėjo, kad tai jiems būtų graži šventė. Pristatė festivalio - konkurso vertinimo komisiją, kuri buvo pasiruošusi dirbti visas tris konkurso dienas: komisijos pirmininkas – LMTA prof. Petras Kunca, Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) valdybos narys; nariai: LMTA prof. Valentinas Gelgotas, Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos Simfoninio orkestro solo fleitistas; prof. Andrea Coen; prof. Luigi Tufano; LMTA Kamerinio ansamblio katedros vedėja, pianistė prof. Dalia Balsytė; LMTA Dainavimo katedros docentė, vokalinio ansamblio „Inmezzo“ vadovė Aušra Stasiūnaitė-Čepulkauskienė; jaunosios kartos pianistas Aidas Puodžiukas;  pianistė klavesinininkė Nijolė Dorotėja Beniušytė.

Vilniaus J. Tallat - Kelpšos konservatorijoje varžėsi patys jauniausieji konkurso dalyviai A ir A1 kategorijos mažieji pianistai; B ir C kategorijos fortepijoniniai ansambliai; A ir B kategorijos dainininkai.

Antrosios ir trečiosios festivalio konkurso dienos perklausos vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II-se Kongresų rūmuose. Tarpusavyje varžėsi virš 100 dalyvių iš Lietuvos, Italijos ir Rusijos įvairiose amžiaus kategorijose: B, C, B1,C1, E kategorijų pianistai; C, C1, D, E kategorijų dainininkai; E, D, C1, C, B, A kategorijų kameriniai ansambliai. Trys dienos, pilnos muzikos ir teigiamų emocijų iš vertinimo komisijos narių pareikalavo didelės atsakomybės ir atidumo,  nes reikėjo  pastebėti ir įvertinti pačius geriausius.

Birželio 4 dieną LMTA Didžiojoje salėje įvyko festivalio konkurso uždarymas , laureatų, diplomantų apdovanojimas ir laureatų koncertas. Didžioji salė vos sutalpino atvykusius jaunuosius muzikantus, jų mokytojus, tėvelius ir gimines. Renginio organizatorė Nijolė Karaškaitė pristatė garbės komitetą: Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje J.E. Petras Zapolskas, Italijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje J.E. Renato Maria Ricci, Italijos  Respublikos ambasadoriaus pirmoji sekretorė Laura Ranalli, LMTA rektorius prof. Zbignevas Ibelhauptas ir Vilniaus Juozo Tallat - Kelpšos konservatorijos direktorė  Doleroza  Pilikauskienė.

Kalbėjęs festivalio - konkurso vertinimo komisijos pirmininkas prof. Petras Kunca pasidžiaugė turėjęs nepaprastai puikius žiuri komisijos padėjėjus. Profesorius sakė, kad kartais komisijai buvo nelengva apsispręsti, visi dalyviai pasirodė labai gerai. Komisija sprendė kruopščiai, elegantiškai ir lengvai, nes ji pati yra labai profesionali. Pirmininkas padėkojo visiems komisijos nariams, kurie taip geranoriškai skyrė savo laiką ir įdėmiai klausėsi kiekvieno dalyvio. Komisijos nariams buvo ko ir patiems pasimokyti iš koncertuojančių vaikų, nes jie kitaip girdi pasaulį nei suaugusieji. Padėkojo visiems tėvams, kurie leidžia vaikus mokytis muzikos. Grodami kameriniuose ansambliuose vaikai išmoksta vienas kito klausytis, girdėti ir pritarti – pasiekti bendrą harmoniją. Jis net palygino tai su valstybiniu požiūriu, kad savo valstybėje turėtume girdėti vienas kitą. Džiugu, kad mes turime talentingų vaikų ir juos šiandieną išgirsime.

Profesorius Luigi Tufano, pasisveikinęs lietuviškai, pajuokavo, kad tik tiek išmokęs, atsiprašė ir toliau kalbėjo itališkai. Padėkojo organizatoriams už mintį ir idėją ruošti tokius renginius, artinančius dvi šalis, taip pat padėkojo Italijos ambasadai, suteikusiai unikalią progą ne tik koncertuoti Lietuvoje, dalintis profesinėmis žiniomis, bet taip pat ir megzti naujus tarptautinius švietėjiškus ryšius su Lietuva . Profesorius, dirbdamas vertinimo komisijoje, niekada negalvoja apie nugalėtojus–tiesiog įdėmiai visus išklauso. Jis patarė nusiraminti tiems jaunuoliams, kurie nelaimėjo pirmų vietų, neprarasti vilties ir toliau sėkmingai dirbti, džiaugėsi visais, nors ir nieko nelaimėjusiais, atlikėjais. Jų visų atlikimo lygis aukštas ir buvo malonu  klausytis. Profesorius sveikino  tėvelius ir mokytojus  ir dėkojo, kad jie padeda vaikams tobulėti. Jis tikisi, kad šis bendradarbiavimas gali išsivystyti į gražią Italijos ir Lietuvos šalių draugystę.

Laureatų koncerto vedančioji Greta Kvederaitė perskaitė M.K.Čiurlionio namų direktoriaus Stanislovo Urbono sveikinimą II-jo tarptautinio jaunimo muzikos festivalio-konkurso dalyviams , laureatams , mokytojams , konkurso vertinimo komisijai,organizatoriams, ypač nenuilstančiai Nijolei Karaškaitei ir palinkėjo atlikėjams jaunatviško skrydžio su muzikos garsais į svečias šalis.

Renginio organizatorė N.D.Beniušytė pasidžiaugė, matydama pilnutėlę LMTA Didžiąją salę, padėkojo  renginio globėjams, be kurių šis renginys neįvyktų, organizatoriams, partneriams,

donatoriams, rėmėjams–Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, Almos Adamkienės ir Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondams.

Po to sekė nekantriai laukta apdovanojimų ceremonija. N.D.Beniušytė ir konkurso vertinimo komisijos pirmininkas prof.P.Kunca apdovanojo diplomantus, o trečių, antrų ir pirmų vietų laureatams įteikė diplomus, medalius ir daiktinius prizus. Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo vardinė stipendija skirta pirmos vietos laureatei dainininkei Ilonai Pliavgo (LMTA, doc.Jolanta Čiurilaitė). Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo vardinė stipendija skirta Grand Prix laureatui pianistui Mangirdui Janušaičiui (Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija, mokytoja Rymantė Šerkšnytė). Renginį vainikavo įspūdingas laureatų koncertas.

Jaunieji muzikantai, mokytojai, vertinimo komisijos nariai, tėveliai labai džiaugėsi įvykusiu festivaliu-konkursu, labai dėkojo organizatoriams ir laukia rudenį  įvyksiančio tęsinio – tarptautinio festivalio, kuris vyks Lietuvoje ir Italijoje.

Atgal