VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

01 24. Tytuvėnų vienuolyno ansamblis saugus po nauju stogu

Monika Šližaitė
Baigti dvejus metus trukę Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio vienuolyno ir koplyčios stogų tvarkybos darbai.
 Nauji stogai buvo finansuojami Kultūros paveldo departamento ir Privatizavimo fondo lėšomis. Jų restauravimas kainavo per 2 mln. litų. 2010 metais šiems darbams skirta 943 tūkst., 2011 m. - 1 mln. 75 tūkst. litų.
 Tytuvėnų vienuolyno ansamblis - vienas didžiausių ir vertingiausių XVII-XVIII a. baroko sakralinės architektūros paminklų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Šiaurės Rytų Europoje. Ansamblį sudaro bažnyčia, šventorius su Kristaus laiptų koplyčia, dviaukštis vienuolynas ir ūkinės paskirties statiniai. Jo architektūra yra daugiasluoksnė, žavi gotikos, renesanso ir baroko stilių derme.
 Tytuvėnuose bernardinai įsikūrė 1614 metais, ėmęsi čia misijų darbo ir kovos su Reformacija. Vienuolyną fundavo anuometis Tytuvėnų savininkas Andriejus Valavičius, skyręs tam tikslui 10 tūkst. auksinų. Pats fundatorius mirė nesulaukęs statybų pabaigos, tačiau jo įsipareigojimus tęsė trys A.Valavičiaus broliai.
 Vienuolyno dvasinė ir kultūrinė veikla ne tik padėjo šiai vietai tapti traukos centru, bet ir paskatino Tytuvėnų miestelio augimą. Pastaraisiais metais Tytuvėnų sakralinis ansamblis buvo intensyviai restauruojamas ir pritaikytas turizmo reikmėms panaudojant Europos Sąjungos fondų lėšas. Čia autentiškai restauruotos vienuolių celės, ypatingą dėmesį skiriant išlikusiai, tačiau laiko ir drėgmės pažeistai sienų tapybai. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio iniciatyva ansamblyje įkurtas Šiaulių vyskupijos bažnytinio paveldo muziejus.
 "Tytuvėnų vienuolynas yra reikšmingas Lietuvos istorinis paminklas. Gerų ir iniciatyvių vietos žmonių dėka jis yra restauruojamas, atkuriamas jo autentiškas veidas ir Tytuvėnai tampa dar viena istorine savo kraštą reprezentuojančia vieta", - sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, praėjusią vasarą aplankiusi Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį ir apžiūrėjusi jame įrengto muziejaus ekspoziciją.
 Tytuvėnų sakralinis ansamblis įtrauktas į Palaimintojo Jono Pauliaus II Piligrimų kelio programą, kuria siekiama įamžinti popiežiaus Jono Pauliaus II keliones po Lietuvos šventoves. Tytuvėnų Kryžiaus kelias su Kristaus laiptų koplyčia yra viena gražiausių piligrimų traukos vietų Lietuvoje.
 Nuo 2004 metų Tytuvėnų vienuolyno erdvėse rengiamas tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis.
 Pastaruoju metu siūloma siekti, kad Tytuvėnai susigrąžintų tarpukario metais turėtą kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Tai esą padėtų į Tytuvėnus pritraukti naujų investicijų iš valstybės ir ES fondų bei privačių investuotojų.
 

Atgal