VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12 16. Paminėtos sutartinių pripažinimo pasaulio kultūros vertybe metinės

 

Monika Šerelytė

Minint sutartinių tarptautinio pripažinimo žmonijos nematerialios kultūros vertybe vienų metų sukaktį penktadienį Vilniuje vyko keletas šiai progai skirtų renginių.

Kultūros ministerijai ir Lietuvos liaudies kultūros centrui buvo įteikti oficialūs sutartinių įtraukimą į UNESCO Reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros paveldo sąrašą liudijantys sertifikatai. Taip pat ministerijoje vyko apskritojo stalo diskusija sutartinių tradicijos būklei, nacionalinėms ir vietinėms jos stiprinimo bei saugojimo priemonėms aptarti. Diskusijoje dalyvavo atsakingų institucijų atstovai, sutartinių tyrėjai, mokytojai, atlikėjai, kultūros specialistai.

Vėliau sutartinių gerbėjai bei visi norintys susipažinti su šia tradicija buvo pakviesti į Vilniaus dailės akademijos Gotikos salėje rengiamą koncertą "Kadu buva, kadujo". Sutartines giedojo ir tradiciniais muzikos instrumentais grojo atlikėjai iš įvairių Lietuvos vietovių.

Sutartinės - tai 2010-aisiais pasaulinio pripažinimo sulaukusi, unikali, ilgaamžė, tačiau savo menine kalba ir daugiasluoksniškumu itin šiuolaikiška lietuvių kultūros tradicija. Šis sinkretinis menas atspindi muzikos, teksto ir judesio ryšį. Sutartines daugiausia gieda moterys, instrumentinius kūrinius skudučiais, daudytėmis, kanklėmis ir kitais instrumentais atlieka ir vyrai. Yra žinomos darbo (rugiapjūtės, linarūtės ir kt.), kalendorinių švenčių (Velykų, Užgavėnių, Sekminių ir kt.), vestuvių, šeimos, karo, istorinės, kitų žanrų sutartinės.

Lietuvių polifoninės dainos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įrašytos 2010 m. lapkričio 16 d. Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto 5-oje sesijoje Nairobyje, Kenijoje.

Atgal