VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12 02. Dieveniškių krašto dainų lobynas - kompaktinėje plokštelėje

 

Celina Mankutė

Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija išleido kompaktinę plokštelę "Dieveniškių krašto dainos". Joje skamba senosios Advento, šv. Kalėdų, rugiapjūtės, šeimos ir meilės dainos.

 "Dieveniškių krašto dainos" - tai pirmoji šio unikalaus Lietuvos krašto liaudies dainų rinktinė, išleista kompaktinės plokštelės forma. Atlikus restauraciją, panaudoti 1952, 1959 ir 1960 metų ekspedicijose daryti įrašai.

 Marijos Seržantaitės, Marijos Lukaitienės, Zosės Siliukienės ir Liudvikos Šilabritienės atliekamos dainos vertingos savo autentiškumu. Tai senosios kalendorinių apeigų, darbo dainos bei viena populiariausių vaikų daina "Du du du atskrido bacėnas", taip pat archajiškas vestuvinis verkavimas.

 Kompaktinėje plokštelėje įrašytas 31 kūrinys. Šie archyviniai įrašai saugojami Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Kartu parengtas leidinys "Dieveniškių krašto dainynas", kuriame dainų tekstai pateikti tarmiškai, užrašytos ir dainų gaidos.

 Pasak Dieveniškių istorinio regioninio parko direktoriaus Roberto Jomanto, "Dieveniškių krašto dainos" yra beveik tris dešimtmečius puoselėtos idėjos įgyvendinimas. Tai - autentiškos tautosakos, brangaus lietuviškojo paveldo, puoselėjamo Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcijos, dalies atspindys, atmintis ir galimybė geriau pažinti unikalų kraštą ir jo žmones.

 Dieveniškės - nuostabios gamtos ir unikalios gatvinių kaimų architektūros kraštas Šalčininkų rajone. Valstybės saugomų Poškonių, Rimašių ir Žižmų kaimų autentiškos sodybos mena XIX a. pabaigą. Sparčiai nykstant senosioms tarmėms ir dainininkams, "Dieveniškių krašto dainų" rinkinys yra bandymas išsaugoti autentišką žodinį paveldą, populiarinti Dieveniškių kraštą, jo nematerialųjį paveldą, garsinant jam būdingas, unikalias dainų atlikimo tradicijas.

Atgal