VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

09 27. Karti kavos chimera Lazdynų. Pelėdos misticizmas

Dr. Elina Naujokaitienė

Ar galima teatro mašiną užvesti tyliau. Ar stalčiai dekanate tokie dideli, kad ten susideda ir V. Trumpa? Kai pasirodo trijų Butkų gracijos? Su kuo susideda teatro chimera iš Paryžiaus. Ji graži kaip popierinė meilės istorija. Gražu, chouette, anot Lazdynų Pelėdos, kai Lietuvos kaime pasirodo fabrikanto protėvis. Tokių nežino nei gimusių, nei kur krikštytų bažnyčioje. Būna ir tokių, kuriuos skurliukuose suvystytus atranda girti valkatos. Vaiką nulipdydavo kąsnis sužiaumoto saldaus pyrago, gi auksiniuose lopšiuose netildavo ponų kūdikiai. Net ir nemirė, nes likimas laikė jį sau žaislus kaip katinas pelę. Norėdami, kad vaikas tiek nešlemštų, ėmė jį mokyti pamatinių tikėjimo tiesų. Dievas esanti tokia būtybė, kuri dėl mažiausio nusikaltimo spigino žmogaus vėlę amžinoj ugny. Velniai, piktas mintis patariantys. Tokia nusikalstama liepsna dega Lazdynų Pelėdos raštai. O apie meilės dievą, vargdienių dievą iš vis nebuvo girdėta. Tekdavo ir bažnyčioje slėptis, kad nepamatytų dievas. Smuklės gyvenimas, kur pinigų gobšavojimas nieko dora neduoda. Su seniu vaikas neturėjo pastogės, bet kartu gerdavo ir valgė smuklėje, kol imdavo pykti ir užmigdavo ant nešvarių smuklės grindų. Antoninas Artaud buvo linkęs taip pat savo bepročių teatre nepiktnaudžiauti eucharistija. Pati eucharistija smerkia Kristaus buvimą. Motiones animi ir interior animi affectio. Norint kasdieną susitikti Dievą, reikia skaityti dvasinius veikalus. Svarbiau eiti ne nuo išorinių realybių prie vidinių, bet nuo vidinių prie išorinių. Klausytis ne objekto, bet Dievo pašaukimo. Dichotomija vidus ir išorė klausosi širdies balso, kuris siūlo ko nors imtis. Svarbu keisti ne uždavinius, bet širdis. Oratio arba malda kviečia sugrįžti į vidų. Viduramžių aksioma yra siekti įsikomponuoti į kosminę tvarką. Kaip atrodo kosminė diskriminacija. Niekada ant prieklėčio nesikelia Saulės Sistemoje  Lazdynų Pelėdos asmuo. Nesėdi ant gaidžio, neieško gyvačių Marijos Magdalietės muziejuje. Išbujojo energijos burokas. Apaštalai Pelėdos skaitymus dar geba išvesti į tarptautinio pasaulio erdvę. Luxure spirituelle Pelėdai atrodo dievo ragavimas. Pelėda stengiasi skaitytojus nuo to apsergėti. Deo uti, dievo nesistengiama utilizuoti. Ar prancūzų pasiuntiniai jums jau dėstė absurdą? Geiduliai dievo meilę paverčia meile sau. Kotonas imasi mistinių temų iš atsargumo. Prasmių geiduliai visuomet smerktini. Dar blogiau dvasiniai geiduliai. Tokie kaip dziadų. Religingas asmuo gyvena kūno ir katedros džiaugsmais. Iliuminizmas asketizmą padaro perversija. Jo vietoje –rentabili vieta. Tai širdies gailestingumas. Hospitalite du coeur. Nedideliais baltais akmenukais gali būti paliktas įrašas; immacule. Lazdynų Pelėda linkusi nusukti akis nuo to, kuris visą laiką žvelgia į mus tėvišku žvilgsniu. Kalbėti, diskutuoti administruoti kaip paukščiui viduje prie Dievo, kaip žuvys vandenyne, nes Dievo viduje gyvename mes visi. Atsisakant ragauti vaisiaus tenka gauti uždarbį. Prabangos, geismo materija yra labai lengva. Jėzaus kampanija Ispanijoje kartu su Lazdynų Pelėdos plunksna persikėlė ir į Lietuvą (A. Astrain, Historia de la Campania de Jesus en la asistencia de Espana, Madrid, 1920). Kotoniška Milano jėzuitinė kalba Pelėdai būdinga kaip kelionė po pragarą, skaistyklą ir rojų. Vidinis gyvenimas su švietimo veikla gali būti pagaunantis ir užimantis. Ar velnias sušveitė viską? Dabar prašau jo neįleisti į mano knygą. Lazdynų Pelėda kaip nedidelė pranašė buvo sekuliarizuota. Nedidelė jėzuitų kampanija galėjo tik augti. Dėl šio pavojaus ji labiau buvo nukreipta į vidų ir tapo vidine. Dvasingumo politikos žvaigždė ir yra šis konstruojamas vidinis dvasingumas. Su lietuvių kalba gali nepavykti toliau mokytis.

Atgal