VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

07 01. Kaunas rengiasi iškilmingai minėti Maironio jubiliejų ir muziejų metus

Inga Volskytė

Seimo nutarimu ateinantieji - 2012-ieji metai - muziejų ir Maironio metai. Kitais metais sukanka 150 metų nuo tautos dvasios žadintojo Maironio gimimo ir 80 metų nuo poeto mirties.

Kaip pasirengti Maironio jubiliejinėms metinėms, ketvirtadienį tartasi Kauno senamiestyje esančiame Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Pasitarime dalyvavo miesto savivaldybės, Kunigų seminarijos atstovai, muziejų, Maironio gimnazijos vadovai, menininkai.

"Šiandien mes turime nuspręsti, kokie renginiai vyks, kada jie vyks, kokios paramos prašome, ir kuo skubiau elektroniniu paštu paraiškas pateikti respublikinei Lituanistikos komisijai, kurios pirmininkas - Seimo Pirmininkės pavaduotojas Česlovas Stankevičius", - sakė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė.

Renginių, skirtų Maironio jubiliejui, pradžia - bus iškilmingos Mišios Katedroje birželio 28 dieną, nes Maironis pageidavo, kad jo mirties dieną būtų aukojamos Mišios.

Po to Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks iškilmingas minėjimas, literatūros ir muzikos valanda.

Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas Šliažas informavo, kad aktorius Vytautas Rumšas vyresnysis pastatys spektaklį pagal Maironio kūrinius "Kęstučio mirtis", "Vytautas pas kryžiuočius" ir "Vytautas karalius". Šis spektaklis bus parodytas Pažaislio muzikos festivalio metu.

"Teatro projektų" vadovas Petras Venslovas su aktoriais ir "Varpelio" berniukų choro dainininkais parengs poezijos, muzikos ir publicistikos programą. Ją bus galima rodyti visus metus visoje Lietuvoje. Bus kreiptasi į aukštųjų mokyklų vadovus dėl renginių studentams universitetuose.

Turizmo informacijos centras parengs ekskursiją pėstiesiems "Maironio pėdsakai Kaune". Ji galėtų prasidėti Maironio gatvėje arba Vytauto didžiojo universitete, nes Maironis buvo universiteto profesorius. Po to ekskursantai keliautų į Valstybinį muzikinį teatrą, kuriame Maironis lankėsi, čia buvo statomi jo kūriniai. Paskui vyktų į Katedrą, kur Maironis klebonavo, čia jis palaidotas. Dar ekskursijos užsuktų į Kunigų seminariją, Maironio namus - muziejų, J. Tumo - Vaižganto namą - muziejų, aplankytų namą, kuriame buvo ligoninė (ten Maironis mirė).

Siūloma parengti ir ekskursiją "Maironio kelias per Lietuvą".

Kunigų seminarija pažadėjo parengti pranešimą apie Maironio - pavyzdingo kunigo - veiklą.

Maironio lietuvių literatūros muziejus mokinių ir suaugusiųjų ekskursijas priims nuo 2011 m. rugsėjo ir visus 2012-uosius metus. Čia bus parengta solidi paroda. Yra gražus leidinys apie Maironio muziejų, išleistas garso įrašų diskas.

Spalio mėnesį muziejuje vyks tradicinis jaunųjų skaitovų konkursas, kuriame mokiniai skaitys vieną Maironio eilėraštį ir vieną - kito poeto.

"Šiame konkurse jaunuoliai noriai dalyvauja, susitinka su aktoriais, diskutuoja. Čia jiems įteikiami apdovanojimai", - sakė direktorė A. Ruseckaitė.

Kitų metų gegužės pabaigoje, Poezijos pavasario metu, bus įteikta Maironio literatūros premija. Lėšas poezijos pavasario laureatui pagerbti skiria Kauno miesto savivaldybė.

Renginių planą derina ir Maironio gimnazija: kitąmet balandžio mėnesį ji surengs mokinių tiriamųjų darbų konferenciją "Maironis Kaune", o spalį - tradicinį visos Lietuvos maironiečių sambūrį Kaune.

Bus kreiptasi į Lietuvos dailininkų sąjungą, kad būtų surengtas pleneras. Tikimasi, kad ir jauni, ir pripažinti dailininkai galėtų tapyti Maironio portretą iš nuotraukų.

Dar pasitarime Maironio muziejuje ketvirtadienį aptarta galimybė surengti tarptautinę konferenciją, į ją būtų kviečiami atstovai iš Rusijos (Sankt Peterburgo miesto) ir iš Šveicarijos.

Iškilmingą Maironio jubiliejinių metų minėjimą siūloma surengti ir Vilniuje.

Kaip teigia Kauno miesto savivaldybės sekretoriato vyriausioji specialistė Danutė Marcinkevičienė, 2012 m. lapkričio pradžioje Kaune, Muzikiniame teatre, vyks baigiamasis Maironio jubiliejaus minėjimas. Jo globėja bus kviečiama tapti Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

"Baigiamasis renginys bus labai solidus. Čia pakviesime dalyvauti pačius žymiausius atlikėjus, skambės Maironio kūriniai, dainuos Kauno valstybinis choras, kuris jau dabar turi programą, skirtą Maironiui ir kompozitoriui Juozui Naujaliui. Šiuos du menininkus siejo artima kūrybinė draugystė.

Kaunas - muziejų miestas, čia yra ir Maironio lietuvių literatūros muziejus, todėl mūsų miestas turi stipriai pasirodyti ateinančiais metais. Tikiu, kad didžiojo poeto jubiliejų paminėsime gražiai, iškilmingai ir kūrybingai. Maironis turi pasilikti kiekvieno jauno ar solidaus amžiaus žmogaus širdyje. To jis tikrai nusipelnė", - sakė Kauno miesto mero pavaduotojas Povilas Mačiulis.

Atgal