VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

10.27. Algirdas Kavaliauskas: išlikti savimi

Loreta Nikolenkienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

Rašytojo, istoriko doc. dr. Algirdo Kavaliausko šį rudenį išleistoje knygoje „Išlikti savimi“ spausdinama publicistika, bibliografija. Nagrinėjamos šalies, Rytų Lietuvos, Visagino  gyvenimo aktualijos, problemos. Kai kurie rašiniai buvo išspausdinti „Lietuvos aide“ arba internetinėje svetainėje. Knygoje daug dėmesio skiriama Visagino totorių, lenkų, rusų  tautinėms bendrijoms, nes, pasak A. Kavaliausko, „saulė visiems viena“.

Jaunesnių Visagino  gyventojų požiūris į  Lietuvą, į lietuvių kultūrą ir kalbą jau kitoks, jie supranta, jog privalo įsijungti į visuomenės gyvenimą, tapti kuriančia, o ne vien vartojančia jos dalele.

Apie knygos autoriaus požiūrį į bendraminčius, kolegas ir jiems dovanojamą nuolatinį dėmesį pasako knygoje sudėtos draugų ir pažįstamų padėkos, atsiliepimai apie perskaitytas dr.A. Kavaliausko anksčiau išleistas knygas. LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius, LKRS ir valdybos narė Birutė Silevičienė, Visagino ir Vilniaus kultūros veikėjai už šviesos ir tiesos skleidimą apie autorių atsiliepia su didžiule pagarba, žavisi jo darbštumu ir tautine dvasia.

„Gyvenimas laisvoje šalyje leidžia išlikti savimi, suprasti integraciją, būtiną visaginiečiams, įgyvendinant savo kaip valstybės gyventojų teises ir tarybmečiu skatinamos ir plitusios asimiliacijos, reiškiančios tautinio  identiteto praradimą.  Laisva individo saviraiška stiprina  tai, kas mus vienija. Esame  turtingi savimi, patirtimi, laisva šalimi. Išlikdami tais, kas esame, suprantame:  mes visi esame čia. Kai kurių šaknys toli.  Mūsų šaknys čia -  istorijos glūdumoje. Praeities žinojimas ir jos supratimas, o ne nutylėjimas, - garantas visaverčiam gyvenimui, kūrybingai dabarčiai ir ateičiai“, - rašoma knygos epiloge.

Dr. A. Kavaliauskas yra Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, nusipelnęs Lietuvos kaimo rašytojas. 2006 m. tapo S. Rapalionio premijos laureatu.

***

 Ištrauka iš spaudai ruošiamos „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijos":

Kavaliauskas Algirdas *1941 10 24, Rokiškis, žurnalistas, istorikas, publicistas, kraštotyrininkas, poetas, rašytojas. 1960 baigė Vilniaus 9 darbo jaunimo vidurinę m-lą, 1969 - VU (istoriją). Humanitarinių mokslų daktaras (1993). 1996 laikr. Laisvoji Lietuva (Čikaga, JAV) redaktoriaus pavad., radijo valandėlės Margutis lietuviams dalyvis (Čikaga, JAV). Dėstė aukštosiose mokyklose, dirbo Visagino savivaldybėje, mokytojavo. Aktyviai bendradarbiavo periodinėje spaudoje: Lietuvos aide, Savivaldybių žiniose, Visagino laikr. Sugarde, Visagino laikraštyje  ir kt. spaudoje. LKRS narys nuo 2013 m., nusipelnęs Lietuvos kaimo rašytojas (2018). LŽS narys nuo 2017. Išleido kraštotyros, publicistikos ir grožinės lit-ros kn. Lietuvių išeivija gyvenamųjų kraštų nacijų konsolidacijos procese (1989), Visaginas (lietuvių, anglų, rusų k.,1999), Jaunojo visaginiečio portretas (2000), Visagino bibliografija (2001), Visaginas: istorijos fragmentai (lietuvių. rusų k., 2003), Jūsų laukia Visaginas (lietuvių, anglų, rusų k. 2005), Euroregionui „Ežerų kraštas" - 10 (latvių, anglų ir rusų k., 2007), Žemės druskos skonis (2007), Po išskleistais gervės sparnais (2009),Visagino savivalda (2011), Vertybės, įprasminančios gyvenimą (2013), Besikeičiantis pasaulis (2016), Atskirai ir kartu (2018), Atspindžiai (2018), Paliekantys pėdsaką, Jaunystės ypatumai (abi 2019), Išlikti savimi (2020), Stanislovo Rapalionio premija (2007), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalisTarnaukime Lietuvai (2015). Pav. L.: Visagino metraštininkas - humanitarinių mokslų daktaras Algirdas Kavaliauskas. Bibliografijos rodyklė, Visaginas, 2015.

Atgal