VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

08.31. Graži kūrėjų šventė

Birutė Silevičienė

LKRS ir valdybos narė

Liepos 27-ąją Vilniaus Tarptautinės literatų, poetų ir menininkų gildijos nariai „Vingis“ susirinko į Vilniaus tautinės bendrijos namus aptarti kūrybos konkursui rašytų darbų įvertinimo.

Renginyje dalyvavo 28 žmonės.

Renginį vedė būrelio „Vingis“ pirmininkė Onutė Kulbokienė.

Renginio pradžioje buvo pasveikintos švenčiančios gimtadienius Liudmila Intejeva, Birutė Gaučienė.

Pasveikintos su vardadieniu Onutė Kulbokienė, Onutė Knezevičienė.

Renginį paįvairino svečių dainos, kurias atliko solistas Rolandas Bronuchas. Jis atliko 3 arijas iš Operų repertuaro. Taip pat Pedagoginio instituto docentas Antanas Kiberis padainavo 8 dainas.

Jiems akomponavo Lija Neugasimova pianinu. Konkursui rašytą kūrybą vertino komisijos pirmininkas Benjaminas Kondratas.

Komisijos nariai, vertinę lietuvių grupės narių kūrybą: Jūratė Volungevičienė, Genutė Dapkevičienė. Komisijos nariai, vertinę rusų grupės narių kūrybą: Raja Krilinskaja, Marija Lormana, Vlada Kursevičienė, Genutė Dapkevičienė.

Lietuvių grupės poeziją pateikė 18 narių.

Jų kūrybai skirtos šios vietos:

1-oji – Liudai Bugailienei, eil. „Lietuva“

2-oji – Reginai Jakučiūnaitei, eil „Dainuok iš širdies“

2-oji – Alfredui Naktiniui, eil. „Dainuok, širdie“

3-oji – Romui Bernotui, eil. „Skambės vėl vardas Lietuva“

3-oji – Eugenijai Norvilienei, eil „Laisva Lietuva“

3-oji – Leopoldui Stanevičiui, eil. „Sengalvėlė“

3-oji – Lionei Bulaukienei.

Lietuvių grupės prozą pateikė 5 nariai

Komisija skyrė:

1 vieta – Loretai Pladienei, „Būti kartu“

2 vieta – Birutei Silevičienei, „Tai liko atminty“

2 vieta – Onutei Kulbokienei, „Lietuva svajonių šalis“

3 vieta – Liudmilai Intejevai, „Ištraukos iš kelionių apie nuostabią Lietuvą“

Rusų grupės kūrėjų poeziją pateikė 12 narių.

Komisija skyrė:

1 vieta – Galinai Žuravskai, „Moja Litva“

2 vieta – Tatjanai Kaziūnienei, „Moja Litva“

2 vieta – Liudmilai Kuprinai, „Litva – Vilnius“

3 vieta – Galinai Tomkevič, „Moja Litva“

3 vieta – Galinai Ivanovai, „Žažda svoboda“

Rusų  grupės kūrėjai konkursui prozos nepateikė.

Konkurso nariams buvo įteiktos Lijos Neugasimovos dovanotos knygos.

Būrelio pirmininkė Onutė Kulbokienė ir jai talkinęs komisijos pirmininkas Benjaminas Kondratas įteikė padėkos raštus. Vėliau kūrėjai skaitė eilėraščius, prozos ištraukas.

Birutė Gaučienė atliko keliolika dainų, skambindama gitara.

-Būkite sveiki, mieli kūrėjai. Lai kūrybos ugnelė liepsnoja iš jūsų širdžių, - sakė būrelio pirmininkė O. Kulbokienė.

Iki naujų susitikimų!

Atgal