VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

06.12. Spalva menininkės kompozicijose - tarsi lengvas prisilietimas

Birželio 9 d. Šv. Jono gatvės galerijoje Vilniuje atidaryta Linos Beržanskytės Trembo tapybos paroda „Matymas“, kurią pristatė pati autorė, kalbėjo ir LDS pirmininkė Edita Utarienė.

Apie Linos Beržanskytės Trembo kūrybą menotyrininkas A.Uždavinys: Tapytoja medituoja vitalines apraiškas, kurios užlieja visą sąmonės ir pasąmonės horizontą. Jos išpuoselėta raiškos poetika ir metodologija artima psichoanalizei: panirdama į svajingą ekstazę, ji ieško vidinių kūrybinio įkvėpimo ištakų ir kartu suabsoliutina geidulingą vaizduotę. Visos semantinės potekstės padeda atskleisti subjektyvias pajautas. Autorė mėgaujasi savo regėjimais ir mėgina perteikti  žiūrovui su jausmingais troškimais sumišusias sielos fantazijas. Meninė sielos raiška ima sutapti su mentalinių vaizdinių srautu, projektuojamu į estetinių išgyvenimų ekraną. Iracionalus požiūris į tikrovę nepaneigia pamatinių grožio principų, tačiau juos šiek tiek susiaurina, mėgindamas įteigti, kad tik metaforiškas jausmų simbolizmas vertas išskirtinio dėmesio.

Menotyrininkas V.Tumėnas apie Linos kūrybą: Liną žinome kaip mistiškų svajonių, dvasinio pasaulio erdvių tapytoją, daugelį metų puoselėjančią vaizdinių pasaulį,subtiliai balansuojantį tarp gamtinės tikrovės formų ir abstrakcijos. Būties tragizmo ir palaimos, amžinumo ir laikinumo, meilės ir kančios apmąstymų persmelkti darbai slepia filosofinę potekstę. Dailininkė siekia perteikti, kaip, pradėjus mylėti visą pasaulį, atsiveria pilnatvės džiaugsmo srautas, kuris nematomais svajonių sparnais padeda kilti iš kančios tuštumos.

 Parodos autorėLina Beržanskytė Trembo

Iš kairės: Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utorienė, Lina Beržanskytė Trembo ir Simonas Gutauskas  

 Sūnus Lukas Trembo su drauge Neda ir Lina Beržanskytė Trembo

Su Edita Utariene,Lietuvos dailininku sajungos pirmininke

Rudens garsai, 2019, 80x80, aliejus, drobė

Rudens garsai, 2019, 80x80, aliejus, drobė

Nida, 2020, 120x80, aliejus, drobė

Labas rytas, 2020, aliejus, drobė, 80x130

J.Sereikaitė straipsnyje,,Romantizmo ir atsinaujinimo nuotaikos“ pastebi: Linos Beržanskytės Trembo paveiksluose lengvai atsektume mistines, neoromantines tendencijas, prasmių ir spalvų paieškas gamtoje ir visatoje. Galbūt tokie dalykai mene dabar nėra madingi, bet tapytoja, baigusi monumentaliųjų menų (freskos, mozaikos) studijas, nebijo būti savimi, pasiremti supoetinto pasaulio efemeriškumu, vidiniais išgyvenimais ir nuojautomis. Kūriniai byloja apie vidines, sunkiai verbalizuojamas transformacijas. L.Beržanskytės Trembo kūriniai - vaizduotę ir pasąmonę išlaisvinanti tapyba, kuri fiksuoja išgyvenimus,bet nekuria griežtos jų sekos. Spalva šios menininkės kompozicijose - tarsi lengvas prisilietimas, lyg nuplauti sienų dažų sluoksniai,virstantys makabriškais toliais, uždengiančiais kažką ir slepiančiais nuo mūsų tą kitokią, o gal atvirkščiai - buitišką, žemišką realybę. Miražas, sapnai tampa tikrąja meno būtimi. Svarbūs kosminiai, ezoteriniai prasmių kodai.

Paroda veiks iki birželio 28 d.

Atgal