VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

06.05. Bitės namai atveria duris po remonto

Bronė Slapšienė

Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus pirmininkė

2020 metų gegužės 29 d. į po  nedidelio remonto atsinaujinusius Bitės namus Panevėžyje, Šv. Zitos g. 18, kuriuose Lietuvos rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė gyveno paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį  (1932 - 1943 metais) susirinko šiandieniniai jos bičiuliai.

Bitės namai svetingai pasitiko LR Seimo narius Povilą Urbšį, Petrą Nevulį, Bronislovo Matelio padėjėją Gražiną Gaušaitę, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus, Veiklių moterų klubo, vietos bendruomenės "Už upės", kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus.

Sutvarkytuose Bitės namuose susitarus  lankytojų lauks Panevėžio kraštotyros muziejaus parengta paroda "Gyvenimas Tėvynei ir žmogui", skirta G. Petkevičaites-Bitei.

Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus pavaduotoja, vyriausioji fondų saugotoja Jūratė Gaidelienė pristatė Panevėžio atstovus Steigiamajame Seime, apžvelgė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vaidmenį stiprinant demokratinę sistemą atsikūrusioje Lietuvos valstybėje.

Renginio metu asociacijos "Bitės namai" pirmininkė Vitalija Vasiliauskaitė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie namo, kuriame gyveno rašytoja, aplinkos tvarkymo, buvusio memorialinio muziejaus vidaus įrengimo. Padėkota Panevėžio miesto savivaldybei, atlikusiai remonto darbus, nevyriausybinėms organizacijoms, susibūrusioms tarsi bičių spiečius į talkas. Ypač dėkotaLietuviai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus nariams  Gintautui  Šimkui-gražiausio Lietuvoje gėlyno ,,Debesų sodas'' prie daugiabučio nominantui ir  Jonui Taučikui, kurie Bitės namus tvarkė tarsi savo. Tikime, kad Bitės namai telks panevėžiečius ne tik gražinti namo, kuriame gyveno Bitė, aplinką, bet ir veikloms miesto kultūros ir istorijos atminčiai įprasminti.

Atgal