VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

04.22. Ach, tas pavasaris…

Birutė Silevičienė

LKRS ir Valdybos narė

Šį pavasarį anksti pražydo snieguolės, žibutės, karklų šakelėse nubudo „kačiukai“, sužydėjo lazdynai ir beržai pasipuošė žirginiais. Nušvito pavasario saulė, atgijo visa gamta ir paukščiai sugrįžo pas mus iš tolimųjų kraštų. Kiek džiaugsmo žmonėms ir vaikams. Moterys, nusimetę žiemos aprėdus, suspindo spalvų gama. O kada gi puoštis, jei ne pavasarį?

„Noriu visus pasveikinti sulaukus pavasario, linkėti Jums sėkmės kūryboje, sveikatos ir stiprybės.

Šiandieną mums šypsosi gėlės, šildo saulutės spindulėliai, nes per pasaulį keliauja Moterų diena. Su ja ir sveikinu, mielosios kūrėjos!“ – linkėjo Vilniaus Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ pirmininkė, poetė Onutė Kulbokienė.

Šventiniame renginyje Onutė pristatė naująją gildijos narę, eilėraščių autorę Liudą Bargailienę.

Liuda Bargailienė – Žemaitijos žemės dukra, kilusi iš Kretingos miestelio. Baigusi ten vidurinę mokyklą, tęsė mokslus Vilniuje. Nuo vaikystės labai mylėjo Lietuvos gamtą, jos augmeniją, jūrą, upes ir ežerus. Tai ją žavėjo matomi vaizdai ir dvasiškai stiprino mintis. Dar mokykloje pradėjo kurti eilėraščius. Turėjo gerus mokytojus, patiko lietuvių kalbos, biologijos ir chemijos pamokos, kurias dėstė puikūs mokytojai, buvo įdomu mokytis ir sužinoti vis naujų dalykų. Biologija, chemija – neatskiriamos nuo lietuvių kalbos pamokų – teikė Liudai daug džiaugsmo. Ir, baigusi vidurinę mokyklą, renkasi studijuoti biologiją ir chemiją. Laisvalaikis aukojamas kūrybai. Studijuoja Vilniuje.

Renginio akimirkos

Įgijusi aukštojo mokslo pedagogės diplomą, dirbo Vilniaus miesto įvairiose mokyklose. Dėstė biologiją ir chemiją, turėjo organizacinių darbų. Darbas su mokiniais patiko ir nepastebėjo, kaip prabėgo tas laikas. Pedagogės darbas lipte prilipo prie širdies.

Prieš 16-ka metų Liudos Bargailienės autoavarijoje žuvo vyras. Liko našlė. Išaugo du sūnūs ir dukrelė. Dabar Liuda džiaugiasi esanti 10 vaikaičių močiutė. Per metines šventes atvažiuoja vaikai ir vaikaičiai. Susirenka prie šventinio stalo būrys savų šeimos narių – džiaugsmas neapsakomas.

Liuda Bargailienė iškilmingai pažymi: „Aš esu daugiavaikė Močiutė!“

Liuda gyvena Viršuliškėse, jos butas 5-me aukšte. Ji aktyvi moteris, užpildanti gyvenimą bendravimu su žmonėmis. Atsikėlusi gyventi į Viršuliškes,  sutvarkė kiemo aplinką, prisodino gėlių, kurios žavi žmones. Jų gausu ir bute ant palangės. Tai atgaiva širdžiai, džiugina akis, skleidžiasi veide šypsena, atsiranda noras rašyti eiles.

Jos gyvenimo laisvalaikis – savanorystė Santaros ligoninėje, savanoriauja ir pažįstamiems žmonėms. Didelį įspūdį patyrė Sąjūdžio veikloje.

Liudai eilėraščiai tapo  poetine meditacija. Jie skirti Dievui, Žmogui, Tėvynei ir jų meilei. 1994 metais aplankė Šventąją Žemę, kuri jai paliko gilų įspūdį: „tarsi paukštis pakylėjo į aukštį ir kūrybai suteikė naujų minčių“, - sakė Liuda Bargailienė.

Pažįstami, draugai, kunigai paskatino ją išleisti eilėraščių knygą. Atvėrusi rašomo stalo stalčių, skaičiavo sudėtus eilėraščius. Jų – 230. Šiais metais jau parašė 40 eilėraščių.

Lauksime dvasingų eilėraščių knygos!

Renginyje buvo skaitomos Liudos eilės. „Viršuliškių aidai“ – moterų ansamblis padainavo gražių dainų.

Dainas dainavo ir Birutė Gaučienė, pritardama gitara.

Edvardas Žižys ir Irena Sagaitienė dainavo dainas Edvardo Žižio kūrybos žodžiais.

Ačiū už puikų renginį!

Iki naujų susitikimų!

Atgal