VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

03.19. Alės Rūtos darbai Rokiškyje gyvena...

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

 Kur skubi, žmogau? Kur mintys lekioja?

O iš tikro – stovi vietoje.

Ko baiminiesi? – Nepasiekęs

 ar per daug bereikalingo...

 Apsikabink ramybę,

Kaip geriausią bičiulę. –  –

Įsiklausyk: paukštelis

pakraigėje čiulba...

Alė Rūta

 

Atrodo dar taip neseniai šventėme rašytojos, JAV lietuvių visuomenės veikėjos Alės Rūtos ( tikr. Elenos Viktorijos Nakaitės – Arbačiauskienės – Arbienės) 100-čio jubiliejų... Rašytoja 1934 m. baigė Rokiškio gimnaziją ( dabar Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazija). Įžymi kraštietė jai skirtų leidinių su autografais kolekciją dovanojo tuometinei Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos bibliotekai.

2020 m. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekoje įgyvendinamas projektas „Ji labai mylėjo Lietuvą“, skirtas rašytojos Alės Rūtos 105-osioms gimimo metinėms. Visus metus  pildomas kraštotyros medžiaga aplankas „Poetė, rašytoja Alė Rūta“.

Alė Rūta. Daumanto Čibo nuotr. 1963 m. iš Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos archyvų

Nuotr. ( iš kairės) bibliotekos vedėja Reda Kiselytė, panevėžietis Jonas Šulnius, (atvežęs Alės Rūtos dovanotus leidinius) ir šviesios atminties gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus. 2005 m. nuotr. iš gimnazijos bibliotekos archyvų

Labai smagu, kad kraštotyros veiklos baras nenutrūksta ir pasaulyje siaučiant koronavirusui. Kraštietis, biologas, mokslų daktaras, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ narys Algimantas Jakimavičius jau ne pirmi metai bendradarbiauja su mūsų gimnazijos biblioteka, dovanoja retus leidinius, gyvena mūsų džiaugsmais ir rūpesčiais. Šią savaitę gavau mokslininko laišką su informacija apie rašytoją Alę Rūtą. Nauja informacija papildytas aplankas „Poetė, rašytoja Alė Rūta“. Prasmingais darbais rašome Rokiškio krašto istoriją.

 

 

 

 

 

 

Atgal