VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

03.08. Prasmė - nedaugžodžiavime

Vilma Bičiūnaitė

Nebe pirmą kartą Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia (Rokiškio dekanatas) pagrindinių švenčių laikotarpiui atspindėti pasirenka netradicines formas. Ne išimtis ir Gavėnios laikas.

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčioje sukurtos Kryžiaus kelio instaliacijos pateikia tokią mintį: švari širdis - švari aplinka - prasmingas gyvenimas. Instaliacijų autorė Sigita Turkevičienė. Kadangi Gavėnia kviečia nedaugžodžiauti, tai  kiekvienai stacijai pritaikyti trumpi pavadinimai: „Sunaikinimas“,  „Motinos įsčios“, „Tikroji ikona“, „Su mumis“ ir kt.

Kiekvienai stacijai pritaikyti trumpi pavadinimai

Pasak parapijos klebono kun. Andriaus Šukio, per esminius pateiktus žodžius parapijiečiai skatinami išmokti tikėjimo esmę arba pasikartoti jo turinį. Sielai reikia prasmės, prisikėlimo, vizijos ir vilties, o ne materijos, nuolatinio planavimo, gyvenimo vien socialinių tinklų erdvėje. Jėzaus Kristaus ėjimas su kryžiumi kaip tik ir simbolizuoja vilties kelią. Ir krikščionys turėtų būti vilties nešėjai.

Kiekvieną sekmadienį Kryžiaus kelią eis vis kita bendruomenė, parapijos jaunimas, Gyvojo Rožinio draugija.

 

 

Atgal