VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

01.30.Knygos „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.“ pristatymas Kaune

Dr. Raimundas Kaminskas

 Kaune Sugiharos namuose vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistos istoriko dr. Arūno Bubnio knygos „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.“ pristatymas.  

Šioje knygoje pirmą kartą paskelbtas žydų žudikų Paneriuose sąrašas, kurioje  pateikiamas 17 nacių pareigūnų bei 84 nacių kolaborantų, tarnavusių Ypatingajame būryje, trumpi gyvenimo aprašymai. 

Knygos viršelis

Knygos autorius dr. Arūnas Bubnys

Knygoje teigiama, kad po pirmųjų masinių žudynių Paneriuose nemažai būrio narių jį paliko, pasibaisėję skirtomis užduotimis. Pastebėtina, kad 1944 metais būrys buvo išvežtas į Kauną ir įkurdintas IX-ame forte, vėliau – į Štuthofą, o iš ten varomas šaudyti žydų į kitas vietas. Žydus žudęs būrys nusikalstamą veiklą baigė 1945 metų balandį, būrio viršininkas Martinas Weissas pabėgo, o su juo – ir kiti būrio nariai. Pasibaigus II-ajam  pasauliniam karui, vieni būrio nariai buvo nuteisti ir sušaudyti, kiti atliko kitas bausmes, o treti nesulaukė atpildo, taip pat kai kurių likimas nežinomas.

Atgal