VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

01.10. Šventinė dviejų dailininkų paroda Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo galerijoje

Lidija Veličkaitė

Belaukiant didžiųjų metų švenčių – Šv. Kalėdų, 2019 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo rūmų Vitražo galerijoje atidaryta tapytojų Juozo Pranskevičiaus ir Gražinos Vitartaitės kūrybos paroda. J. Pranskevičius eksponavo šešiolika paveikslų: „Bernardinų vienuolynas“, „Bernardinų gatvė“, „Jachtos Nidoje“, „Abstraktus peizažas“. Daugiausia paveikslų nutapyta 2019 metais.  G. Vitartaitė eksponavo devyniolika paveikslų: „Kuršių nerija“, „Gubojos kopose“, „Kalėdinis I“, „Sprudės piliakalnis“. Dailininkės darbai tapyti 2009–2019 m.

Šventinį renginį pradėjo Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristalė“ (vadovė Kristina Rimienė, koncertmeisterė Goda Čaraitė). Atidaryti parodą ir tarti sveikinimo žodį pakviestas parodos iniciatorius LR Seimo narys Antanas Vinkus pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė atvykusiu Kretingos rajono meru Antanu Kalniumi. Bėgant metams kretingiškiui A. Vinkui tėviškė darosi vis brangesnė ir brangesnė ir jam atrodo gėdinga nežinoti savo šalies istorijos. Seimo nariui malonu, kad turime galimybę pasidžiaugti dviejų meno korifėjų – docentės Gražinos Vitartaitės ir Juozo Pranskevičiaus kūryba.

„Kalėdų išvakarėse norisi pasakyti, kad krikščionybė moko mus drąsos mylėti greta esančius žmones, drąsos atsiprašyti ir atleisti, drąsos prisipažinti, kad suklydau, ištaisyti savo klaidas, drąsos keistis taip, kad keistųsi šalia esantys žmonės,“ –  kalbėjo  A. Vinkus.

Pakviesta kalbėti LR Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė padėkojo visiems į šį renginį atvykusiems, ypač kretingiškiams. Pavaduotoja pareiškė, kad šios popietės renginyje didžiulė pagarba meno kūrėjams, jų sukurtam grožiui  ir skambančiai muzikai, atliekamai    choro „Kristalė“.

Dailininkė Gražina Vitartaitė

Gražinos Vitartaitės tapyba - "Sebų piliakalnis", aliejus, drobė, 80x100, 2017 m.

Dailininkas Juozas Pranskevičius

Pranskevičiaus tapyba - " Mingės kaimas", akrilas, drobė, 90x73, 2019 m.

LR Seimo narė Levutė Staniuvienė taip pat pasidžiaugė į šią nuostabią parodą atvykusiais svečiais ir priminė neseniai vykusią Žemaitijos meno kūrėjų darbų parodą „Mens, ėšaugės Žemaitiu žemie“, skirtą Žemaitijos metams ir Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800–osioms metinėms. Artėjant gražiam metui –  šviesos, meilės, džiaugsmo, vilties dvelksmui, Seimo narė palinkėjo, kad visų širdyse būtų kuo daugiau gėrio.

„Šiandien Kretingos rajonas atvežė jums dovaną, atvežė pačius gražiausius savo balsus, savo širdis. Čia yra choras, kuris savo balsais virpina ne tik Kretingą, Seimą, bet ir visą Europą,“ –  kalbėjo Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Jis pakvietė aplankyti Kretingą, pajausti ją širdimi ir pažymėjo, kad Kretingos rajonas išskirtinis, pavadino jį mažuoju Lietuvos Vatikanu, nes vienoje vietoje yra net penki vienuolynai. Rajonas turi Kretingos muziejų su Žiemos sodu (buvęs Kretingos dvaras). Tad lankytojai čia gali susipažinti su dvarų kultūrą reprezentuojančiais meno kūriniais, archeologine medžiaga, senąja liaudies buitimi, šiuolaikinio meno kūriniais.

Kreipdamasis į susirinkusius dailininkas Juozas Pranskevičius apžvelgė ilgą meno kelią nuo  1907 m., kai  pirmą kartą Lietuvoje buvo surengta lietuvių dailės paroda. Dailininkai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Antanas Žmuidzinavičius, Petras Rimša patys rengė ekspoziciją, kabino paveikslus, dėliojo dailės dirbinius. Tais metais M. K. Čiurlionio tapyba viešai eksponuota pirmą kartą.

Dailininkę Gražiną Vitartaitę labiausiai jaudina tai, kad kūrėjas turi būti laisvas. Ir kiekvienas žmogus tą turi jausti – laisvę ir galimybę reikštis. Dailininkė laisvės ir atsakomybės palinkėjo Seimo nariams, kurių į parodos atidarymą nemažai susirinko. Kalbėdama apie kultūros paveldą, dailininkė apgailestavo, kad dailininkai yra neįsiteisinę, nepilietiški, nes už jų rengiamas parodas jiems nemokama. O taip būti neturėtų.

Atsiliepdamas į dailininkės Gražinos Vitartaitės pasakytus žodžius, akademikas Romualdas Grigas pasidžiaugė turįs jos tapytą paveikslą, į kurį vis žvelgiant ryškėja dvasios spinduliuotė. Ir ši dvasios spinduliuotė yra dieviškosios prigimties, kuria dailininkai apdovanoti. Akademikas sako, kad ir iš jo paveikslo ir iš čia, Vitražo galerijoje, kabančių Gražinos paveikslų spinduliuoja kosmojauta, gamtojauta, tautojauta, sielojauta, tad ši auditorija ir šie rūmai praturtėja sielos taurumu. G. Vitartaitės kūryba prisotinta piliakalnių šviesos, o akademikas tyrinėja jų paslaptis. Ir ką tik išleista R. Grigo knyga „Lietuvos piliakalnių paslaptys ir jų atodangos“, jau antras papildytas leidimas. Akademiką jaudina, kodėl dauguma mūsų piliakalnių tarsi uždengti ir be jokios atminties. Jis bando knygoje rekonstruoti to laikotarpio mūsų protėvių gyvenimą.

LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius taip pat priminė prof. G. Vitartaitės pasakytus žodžius apie laisvę. Kalbėdamas apie Seimo narius, kurie turi laisvą mandatą ir yra lyg laisvi, pirmininkas pabrėžė, kad kai kokiu nors klausimu reikia pasiekti sutarimo, tą laisvę kartais reikia riboti. Pirmininkas apgailestavo, kad jo vadovaujamas Ekonomikos komitetas savo darbe susiduria su per dideliu technokratų spaudimu.

„Tikrai man be galo džiugu ir jaučiu didžiulę pagarbą dailininkams, kurie šiandieną  dovanoja mums visiems savo kūrybą,“ – kalbėjo Dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė. Ji priminė, kad jau yra pasaulyje mechanizmai, kuriais užmokama dailininkams už jų kūrybą ir parodas. Šiuo klausimu jau buvo kreiptasi į LR Seimo Kultūros komitetą, nuo Dailininkų sąjungos ir visų meno kūrėjų rašytos rezoliucijos. Lietuvoje nėra tokios rinkos, kad dailininkai išgyventų iš parduodamų kūrinių. Ir be to dailininkai negali tapyti ir kurti, kad tik parduotų, yra aukštasis menas, kaip ir aukštoji mada, kuris yra nelabai paklausus eiliniam žmogui, bet jis užima savo vietą muziejuose ir turi didelę pridedamąją vertę, nes apskaičiuota, kad kultūra valstybei atneša pinigus. Pirmininkė tikisi, kad šią problemą pavyks išspręsti, kaip apmokėti dailininkams už parodas, taip kaip užmokama muzikantams už koncertus.

„Kiek daug neturėtume, jei nebūtų dainos, muzikos, meno plačiąja prasme. Bet dabar tai yra mūsų gyvenimo dalis,“ –  pasakė į renginį užsukęs LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis.  Jis padėkojo dailininkams už parodą, taip pat Seimo nariui A. Vinkui, kuris suruošia prasmingus renginius.

Renginį pradėjęs Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristalė“, tęsė kalėdinę programą.  Savo repertuare choras yra sukaupęs daugiau nei tris šimtus kūrinių ir priklauso pirmajai chorų kategorijai. Susirinkusiems svečiams kolektyvas atliko liaudies, įvairių kompozitorių dainas ir užbaigė kūriniu „Malda“.

 

 

 

 

 

Atgal