VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

11.24.Spauda Juozui Tumui- Vaižgantui buvo labai artima...

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos

Bibliotekos vedėja

Įvairiomis renginių formomis pažymime rašytojo, dvasininko, visuomenės veikėjo Juozo Tumo- Vaižganto 150-ąsias gimimo metines. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje lankėsi būsimieji šios gimnazijos informacijos vartotojai – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos IV b kl. moksleiviai (mokytoja Raimonda Rumšienė). Bibliotekininkės Rūta Vilutienė ir Reda Kiselytė šios progimnazijos ugdytiniams organizavo pamoką „Juozas Tumas-Vaižgantas ir periodiniai leidiniai.“ Progimnazijos 4 b kl. moksleiviai lankosi jų tėvelių darbovietėse. Gimnazijos bibliotekoje dirba šios klasės moksleivių Eglės ir Manto mama. Moksleiviams supažindinome su skaityklos ir bibliotekos veikla.

Bibliotekininkė Rūta Vilutienė pasakoja moksleiviams apie periodinius leidinius

Smalsieji ketvirtokai

Ketvirtokai skaito Juozo Tumo- Vaižganto „Mikutį gamtininką“, o šalia jų mokytoja Raimonda Rumšienė

 Bibliotekos vedėja Reda Kiselytė primena kraštiečiui biologui, mokslų daktarui Algimantui Jakimavičiui apie jo dovanotus leidinius.

Periodiniai leidiniai. Nuotr. iš Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos archyvo

Bibliotekininkė R. Vilutienė pasakojo apie periodinių leidinių ištakas, informavo kokie periodiniai leidiniai saugomi saugykloje, kokie gaunami šiais metais, supažindino su Rokiškyje leidžiamais periodiniais leidiniais, rodė jų pavyzdžius. Šios žinutės autorė pasakojo apie Juozo Tumo- Vaižganto jubiliejinius metus ir rašytojo Juozo Tumo- Vaižganto bendradarbiavimą spaudoje, kalbėjo apie dovanotus kraštiečio biologo, mokslų daktaro Algimanto Jakimavičiaus leidinių komplektus: „Laikinąsias Vyriausybės žinias“ (1918 m.), Lietuvos jaunimo sąjungos leidinį „Jaunimas“ ( 1929 m.), jaunesniųjų moksleivių mėnesinį žurnalą „Ateities spinduliai“ ( 1939 m.). Taip pat supažindino su užsienio lietuvių  periodiniais leidiniais: „Amerikos lietuviu“, „Tėviškės žiburiais (Kanada), „Mūsų pastogė“ ( Australija) ir rodė jų pavyzdžius.

Gimnazijos skaitykloje vyko garsiniai skaitymai. Moksleiviai skaitė rašytojo Juozo Tumo- Vaižganto knygą „Mikutis gamtininkas“, vėliau lankėsi bibliotekoje.

Atgal