VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

11.13. Nepamirštamas mokytojo žodis

Emilija Krušinienė

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė,

Lietuvos mokytojų „Spindulio“ draugijos narė

Manau, kad ne vienas mokytojas žino esant Lietuvos mokytojų „Spindulio“ draugiją, kurios būstinė Vilniaus mokytojų namuose. Ten kasmet paminima Mokytojo diena. Suvažiuoja mokytojai, rašantys grožinę poeziją ar prozą mokytojai iš artimesnių ir tolimesnių rajonų: Kėdainių, Marijampolės, Ignalinos, Klaipėdos, Ukmergės ir kitų vietovių.  Kasmet renginyje dalyvaujame ir mes, alytiškiai mokytojai poetai. Malonu susitikti plunksnos bičiulius, pasidalinti gyvenimo džiaugsmu ir skausmu, esamomis problemomis, kūrybos pasiekimais.

Renginys vyko Mokytojų namų Baltojoje salėje. Skaitėmė rankšluostyje įaustus tautos himno žodžius:

Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės,

Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei.

Manau, kad toks yra mokytojų tikslas, auklėjant Lietuvos piliečius.

Šįkart draugijos pirmininkė Albina Tumaitė pasveikino visus su garbinga Mokytojo diena. Linkėjo kūrybinės sėkmės, geros sveikatos, kalbėjo apie draugijos veiklą. Renginys pavadintas mokytojos Gražinos Dauginienės eilėraščio žodžiais ,,Kol žydi jurginai“. Vadovė prisiminė savo mokytoją, poetę Janiną Usonytę-Valiaugienę, kuri penktoje klasėje atvėrė duris į poezijos pasaulį. Perskaitė jos eilėraštį ,,Nutrūkusi styga“ Vaižganto ,,Dėdžių ir dėdienių“ motyvais iš šį rudenį išleistos knygelės ,,Saulėlydžio žaros“. Er Minija pristatė eilėraščių knygą ,,Mano gobelenai“, keletą jų paskaitė. Kiekvienas atsivežė po pluoštelį savos kūrybos. Skaitėme naujausią poeziją ir prozą. Eiles skaitė vilniečiai Zita Čepulytė, Bronislava Daunorienė, Albinas Antanas Kazlauskas, Irena Kepalienė, Leopoldas Stanevičius, Danutė Vidrinskienė iš Marijampolės, Vaclovas Volkus iš Kėdainių. Alytaus „Tėkmės“ klubo poetės taip pat turėjo ką pasakyti. Šio straipsnelio autorė Emilija Krušinienė pristatė savo romaną „Spygliuotu keliu“. Ištraukų iš knygos paskaitė mokytojos Zina Bražinskienė ir Renata Dudzinskienė. Jos padeklamavo eilėraščius, atspausdintus “Gintaro gimtinėje“.

Ištikimiausi ,,Spindulio" draugijos nariai

 Emilija Krušinienė, Zina Bražinskienė ir Renata Dudzevičienė iš Alytaus raj. pristato romaną ,,Spygliuotu keliu"

Prieš prasidedant renginiui

Leopoldas Stanevičius skaito savo kūrybos eiles.

 Gintarė Baltakytė dainuoja lietuvių liaudies dainą pritardama kanklėmis.

Tenka pastebėti, kad mokytojų kūryboje daugiau poezijos nei prozos. Poezija kiekvieno savita, bet vyrauja klasikinis eilėraštis, rimuotas. Kūrėjų mintys krypsta į nugyventas dienas ir į dabarties problemas, susimąstymą apie gyvenimo laikinumą ir trapumą.

Tarp kūrybos skaitymų gražiai nuskambėjo jaunos dainininkės Gintarės Baltakytės švelnus, malonus balsas, vedantis klausytoją į žalias gimtinės lankas, prie ežerėlio ar į vaikystės takelius.

Draugijos pirmininkė Albina Tumaitė padovanojo  naujausių knygų ir po mėnesinį laikraštį „Gintaro gimtinė“,  kuriame radome savo poezijos. Skaitėme ir džiaugėmės. Mintyse dėkojome redaktorei  Daliai Buragienei už galimybę matyti savo kūrybą šiame leidinyje.

Diskusijos apie kūrybą ir šiandienos problemas tęsiamos prie kavos stalo. Įdomių minčių išsakė kiekvienas rašantysis, savaip suprantantis  buvusį laiką ir šiandieninį gyvenimą.

 

 

Atgal