VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

10.30.ŽURNALISTAI UGDOMI MOKYKLOJE

 Alfonsas Kairys 

Jau 39 – ąjį laikraščio „Smalsutis“ numerį išleido Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla, viena didžiausių  Lietuvos pradinių mokyklų..

            Tegu nestebina jūsų pavadinimas „Smalsutis“. Taip, jį smalsiesiems skiria smalsieji. Laikraščio pavadinimą parinko patys mokiniai. Įvairių pasiūlymų būta: „Lentvario pradinė“, „Lentvario žinios“, „Grafų Tiškevičių ainiai“ ir dar daug kitokių...

            Apie ką ir kaip rašome?

Mūsų laikraščio kryptis – švietėjiška. Atskiri skyreliai apie tai kalba. Tėvynės pažinimui skirtas skyrelis pavadintas žymaus lietuvių kraštotyrininko Juozo Sudario ištartais žodžiais: „Tas ne lietuvis, kurio kojos nemyli gimtos žemės“. Juk vaiko pažinimas prasideda nuo savo namo, savo gimtinės, savo tėvynės ir tik tai pažinęs, jis gali atverti duris į svečias šalis.

            Kitas akcentas- gimtoji kalba, taisyklinga gimtoji kalba. Sau ir kitiems norime įteigti, kad, jei taisyklingai kalbi, vadinasi, save ir kitus gerbi. Todėl patariame įvairius steikus, čipsus, fenus, peintbolus, pampersus, pūzles taisyti amerikietiškais kepsniais, traškučiais, džiovintuvais, dažasvydžiais, sauskelnėmis, dėlionėmis ir pan. Kiekvienas laikraščio numeris  pateikia vis naujų taisytinų žodžių...

 Teorija grindžiama praktika. Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai ,, Lietuvos ryto" spaustuvėje Skaidiškėse. Nuotraukos autoriaus

Vienas tikslų – ugdyti mokinių kūrybiškumą. Turime skyrelį „Mūsų kūryba“. Mokinukai noriai rašo, rašo apie save, gimtinę, gamtą, rašo apsakymėlius, kuria eilėraštukus... Ne kiekvienas, netgi suaugęs, sukurtų eilėraštį, kuriame pirmosiomis eilučių raidėmis įvardintų save (tai vadinamasis akrostichas). O ketvirtokai tai jau geba padaryti. Arba sukuria įdomų tekstą, kurio kiekvienas žodis prasideda ta pačia raide.

Susidomėję vaikai skaito skyrelį „Tavo vardo reikšmė“. Juk kiekvienam įdomu, ką reiškia jo vardas, iš kur jis kilęs. Draugams  ir draugystei skirtas skyrelis „Auksinės mintys apie draugus ir draugystę“. Mokiniai turi galimybę pasveikinti savo draugus gimtadienio, vardadienio proga ... ir sveikina, surasdami gražiausių žodžių ir minčių... O laikraščio redakcija pataria, kaip turiningai ir linksmai galima pažymėti šias šventes. 

Įdomybių pasaulis - dar viena laikraščio rubrika. Mūsų svečiuose įvairios enciklopedijos, braidome internete.

Žinoma, koks laikraštis be kryžiažodžių, galvosūkių... Čia laikraščio skaitytojai užklysta iškart, nes žino, kad  išsprendusiojo laukia prizai.

            Mielai skaitomi skyreliai „Juokiuosi aš, juokiesi tu, juokiamės visi kartu“., ,,Mįslių pasaulyje“

Kiekvienas skyrelis turi savo atsakomąjį redaktorių, Jaunųjų žurnalistų būrelio narį (toks būrelis veikia Lentvario pradinėje mokykloje),  kuris renka, redaguoja medžiagą.

Jaunieji žurnalistai žurnalistikos teorijos pagrindus papildo praktinėmis žiniomis: išvykomis į spaustuves, redakcijas, radiją, interviu su savo draugais,  mokyklos administracija, vietine bažnyčia...

Laikraščiui rašo daugelis mokyklos mokinių, bet daugiausiai šioje ugdymo įstaigoje veikiančio Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai (vadovas - šių eilučių autorius).

Visada jaučiamas  mokyklos administracijos (direktorė Ona Ramanauskienė) palaikymas.

Malonu, kad su „Smalsučiu“ bendrauja  laikraščiai „Voruta“, „Klevų alėja“, „Lietuvos aidas“, Lietuvos žurnalistų sąjunga...

 

                                                                                                       

Atgal