VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kriminalai, nelaimės

02 08. UAB „Komunalinių paslaugų centro“ „rūpesčiai“

Vaclovas Volkus

Kaimo korespondentas

Vakar Vilniuje Gedimino pr.2/1 pašto dėžutėje gyventojas rado laišką su dviem PVM sąskaitomis-faktūromis: Serija KPC Nr.4553 ir  Serija KPC Nr.4570. Gerai įsidėmėjau jauno policijos departamento Imuniteto valdybos viršininko Donato Malaškevičiaus atvirus ir teisingus, principingus žodžius, pasakytus man vieno pokalbio metu. Ar gali Vidaus reikalų ministerija, jos padalinys – policija, jos vadai turėti autoritetą visuomenėje, jeigu jos valstybės tarnautojai, pareigūnai savo elgesiu, nešvariais darbais pavaldiniams nerodo pavyzdžio? Jie patys turi reikalą su teisėsauga, tarpusavyje slapukauja, bijosi viešumos, slepia savo nuodėmes.

Man žinoma istorija sukrėtė mane, kai teko kartą prieš porą metų nuvykti į Babtuose, Kauno g.32 esančias patalpas, kurias turėjo tinkamai prižiūrėti konservatorių skirtas Babtų seniūnas Jonas Praškevičius. Per privačias patalpas, kurias žmogus įsigijo iš Valstybės turto fondo už beveik 200 tūkstančių litų, sudaužė pneumatiniais plaktukais betonines grindis, būrys Babtų komunalinio ūkio darbininkų iškasė dešimtis kub.metrų žemės ir suklojo šiluminės trasos didelio diametro vamzdžius. Pirktose patalpose trasą vedę komunalininkai nupjaustė radiatorius, išplėšė elektros skydines, patalpų duris, išdaužė langus, nuo savininko durų nuplėšė spynas.

Savininkas nuvyko į Babtus su advokatu Edmundu Kisieliumi ir kartu su juo surašė patalpų apžiūros aktą dalyvaujant antstolių kontorai, parašė pareiškimą Kauno rajono policijos vadovams. Iš karto savininkas  buvo apklaustas Kauno rajono kriminalinės policijos darbuotojos, surašytas apklausos protokolas. Kriminalinės policijos tyrėja žadėjo nuvykti į vietą apžiūrėti, nufilmuoti patalpas ir įvertinti padarytą komunalininkų žalą. Tačiau  Babtuose, Kauno g.32, kriminalinės policijos tyrėja nuvykusi į vietą apklausė  visiškai nesusijusius su padaryta veika žmones ir atsiuntė tyrimo medžiagą, kad nenustatyti asmenys, kurie sudaužė grindis, iškasė trasą, kieno buvo panaudoti vamzdžiai ir izoliacinė medžiaga, kas nupjovė radiatorius, nuplėšė skydines, išvogė filingines duris, todėl atsisakyta kelti baudžiamąją bylą. UAB „Komunalinių paslaugų centras“ po kurio laiko persikėlė iš Babtų į Garliavą. Tada savininkas raštu kreipėsi į  Garliavoje gyvenantį advokatą Venckų, kad jis padėtų išsiaiškinti, kodėl savininkui rašomos sąskaitos už šildymą ir kitas komunalines paslaugas, kai jokių komunalinių paslaugų UAB „Komunalinių paslaugų centras“ iš viso neteikė, tik siunčia pasirašytas sąskaitas adresu Gedimino pr.2/1, Vilnius. Be to, jokių sutarčių apie komunalinių paslaugų teikimą su savininku niekada nebuvo ne tik sudaryta, bet net ir nepasiūlyta sudaryti komunalinių paslaugų teikimo sutarties. Dabar savininkui pateikiamos 2013 metų sausio 31 d. išsiųstos  dvi sąskaitos faktūros, serija KPC Nr.4553 ir  Serija KPC Nr.4570. Pirkėjas: (kaimo korespondentui žinoma), Pardavėjas: UAB „Komunalinių paslaugų centras“, Vytauto g.71, Garliava, Kauno raj., už šildymą – 564,30 Lt., už šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimą – 7,32 Lt. Iš viso 571,62 Lt., pagal kitą sąskaitą  bendra suma – 232,81 Lt.

Tai menkina visuomenės akyse uniformą nešiojančio ne tik kaip žmogaus, bet ir jo atstovaujamo teisėsaugos instituto garbę ir orumą.

Gerbiamas policijos departamento Imuniteto valdybos viršininke Donatai Malaškevičiau, prašau atlikti tarnybinį Kauno rajono kriminalinės policijos pareigūnų patikrinimą, juk žinomas advokatas Edmundas Kisielius su savininku, nukentėjusiu nuo Babtų seniūno ir UAB „Komunalinių paslaugų centro“ vadovų, iki šiol negavo atsakymo, kas apgriovė minėtas patalpas.

Taip pat prašau ištirti, kodėl Babtų seniūnas, veikdamas kartu su UAB „Komunalinių paslaugų centru“ padarė savininkui didelę žalą.

Manau, kad Jūs, gerb. Donatai Malaškevičiau, vadovausitės LR įstatymais, sąžiningumu, protingumu ir rasite būdus, kaip patraukti atsakomybėn asmenis, kurie padarė nusižengimus.

Atgal