VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kriminalai, nelaimės

11 08. Labiausiai korumpuotos - sveikatos apsaugos įstaigos ir politinės partijos

Eleonora Budzinauskienė

Labiausiai korumpuotomis šalies institucijomis gyventojai laiko sveikatos apsaugos įstaigas, politines partijas, savivaldybes, teismus ir policiją. Tokio pat įvertinimo šios institucijos buvo sulaukusios ir 2008-aisiais.

Naujausiais tyrimo apie korupcijos Lietuvoje tendencijas "Korupcijos žemėlapis 2011" duomenimis, labiausiai paplitusiomis korupcijos formomis visų trijų apklaustųjų grupių respondentai įvardijo nepotizmą (giminaičių, draugų, politinės partijos kolegų protegavimas), kyšininkavimą ir piktnaudžiavimą tarnyba.

Tiek įmonių atstovų, tiek valstybės tarnautojų nuomone, dažniausiai su korupcija susiduriama tvarkant muitinės formalumus, siekiant gauti valstybinių užsakymų, paramą iš Europos Sąjungos fondų, leidimus statybai ir rekonstrukcijai. Korupcijos apraiškų dažnai pasitaiko ir nagrinėjant įvairias bylas teismuose, įdarbinant į valstybės tarnybą, gaunant sveikatos paslaugas.

Palyginti su ankstesnio "Korupcijos žemėlapio" duomenimis, sumažėjo manančiųjų, kad per pastaruosius 12 mėnesių korupcijos mastai labai padidėjo. 2008 m. taip manė 41 proc. apklaustų gyventojų, 17 proc. verslininkų ir 15 proc. valstybės tarnautojų, 2011 m. - tik 8 proc. įmonių atstovų, 16 proc. gyventojų. Taip pat tik 13 proc. apklaustų valstybės tarnautojų, 8 proc. gyventojų ir 4 proc. verslininkų įsitikinę, kad korupcija per ateinančius trejus metus labai padidės.

Pastebimai sumažėjo žmonių, kurie spręsdami savo problemas ryžtųsi duoti kyšį. Prireikus kyšį duotų 35 proc. valstybės tarnautojų (2008 m. - 42 proc.), 40 proc. apklaustų verslininkų (2008 m. - 51 proc.) ir 57 proc. gyventojų (2008 - 64 proc.).

Be to, per pastaruosius 12 mėnesių mažiau gyventojų davė kyšį - 22 proc. (2008 m. - 24 proc. gyventojų), tačiau verslininkų, davusių kyšį, skaičius šiek tiek padidėjo - 17 proc. (2008 m. - 12 proc.).

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia respondentų nurodė kyšį davę įvairaus lygio sveikatos priežiūros įstaigose, policininkams, tvarkydami reikalus savivaldos institucijose.

Beje, dauguma apklaustųjų mano, kad atsakomybė už kyšį vienodai tenka ir duodančiam, ir imančiam - taip mano 70 proc. valstybės tarnautojų, 66 proc. gyventojų ir 63 proc. apklaustų verslininkų.

Atgal