VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kriminalai, nelaimės

01 13. Didinama pareigūnų motyvacija dirbti Kalėjimų departamente

Nuo šių metų kovo 1 d. įsigaliojus Teisingumo ministerijos parengtam naujam Tarnybos Kalėjimų departamente statutui, tarnyba šioje sistemoje taps patrauklesne ir skaidresne. Statute įtvirtintos nuostatos, kad bausmių vykdymo sistemoje dirbs tik profesinį ar aukštesnį išsilavinimą įgiję asmenys. Be to, už sunkų darbą pareigūnų laukia papildomos socialinės garantijos.
„Naujuoju Statutu siekiama didinti kalėjimų sistemos veiklos efektyvumą. Esu įsitikinęs, kad pataisos įstaigų sistemoje turi tarnauti profesionalūs pareigūnai, o jų darbas turi būti atitinkamai vertinamas, nes šie žmonės saugo mūsų piliečius nuo pavojingų nusikaltėlių ir padeda reabilituotis tiems, kurie gailisi dėl savo klaidų ir nori grįžti į visuomenę", - pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Statute įteisinta svarbi naujovė - nuo rugsėjo 1-osios įvedamas pareigūnų profesinis mokymas. Tai leis užtikrinti, kad Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose tarnautų kvalifikuoti asmenys. Profesinio mokymo programos apims socialinio reabilitacinio darbo su nuteistaisiais organizavimą ir vykdymą, taip pat kitus darbo su nuteistaisiais ir suimtaisiais aspektus. Naujai į pareigas paskirtiems pareigūnams išbandymo laikotarpiu planuojama skirti kuratorius, kurie supažindintų su įstaigos veikla, padėtų įsisavinti darbo specifiką.
Gera žinia pareigūnams - supaprastinta tarnybinių rangų suteikimo tvarka: aukštesnis tarnybinis rangas bus suteikiamas ištarnavus atitinkamą laiką, neturinčiam nuobaudų, gerai ir labai gerai kasmet vertinamiems pareigūnams.
Be to, įtvirtinamos papildomos pareigūnams ir jų šeimoms svarbios socialinės garantijos - dėl sveikatos priežiūros ir medicininės reabilitacijos vykdymo pareigūnams ir buvusiems pareigūnams tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir vidaus tarnybos pareigūnams.
Siekiant išlaikyti tarnyboje didelę patirtį turinčius darbuotojus, Statute numatyta, kad iš tarnybos pareigūnas atleidžiamas sukakus 55 metams, o ne 50 metų kaip yra šiuo metu (pareigūnai pradėję dirbti iki Statuto įsigaliojimo, turės galimybę rinktis dirbti iki 50 ar 55 metų).
„Visomis šiomis priemonėmis siekiama padidinti pareigūnų motyvaciją tarnybai Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, šiose įstaigose išlaikyti turinčius aukštą kvalifikaciją ir patirtį pareigūnus ir pritraukti naujų pareigūnų", - teigia teisingumo ministras J. Bernatonis.
Statute, atsižvelgiant į pareigūnų profesinių sąjungų pasiūlymus, taip pat numatyta, kad skiriant tarnybinę nuobaudą bet kuriam profesinių sąjungų nariui, išskyrus tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš tarnybos, būtų gautas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas.

Atgal